Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åmot Fysikalske AS
Juridisk navn:  Åmot Fysikalske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32784240
Bårudåsen 14 Bårudåsen 14 Fax: 32784240
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 979925441
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/20/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Va-Ra Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.07%
Resultat  
  
-42.9%
Egenkapital  
  
39.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.634.000 1.817.000 2.363.000 2.355.000 2.291.000
Resultat: 398.000 697.000 823.000 734.000 669.000
Egenkapital: 1.078.000 773.000 2.825.000 2.609.000 2.675.000
Regnskap for  Åmot Fysikalske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.634.000 1.817.000 2.363.000 2.355.000 2.291.000
Driftskostnader -1.209.000 -1.136.000 -1.569.000 -1.664.000 -1.653.000
Driftsresultat 424.000 680.000 794.000 692.000 637.000
Finansinntekter 0 19.000 30.000 44.000 32.000
Finanskostnader -27.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans -27.000 17.000 30.000 43.000 32.000
Resultat før skatt 398.000 697.000 823.000 734.000 669.000
Skattekostnad -93.000 -169.000 -207.000 -201.000 -181.000
Årsresultat 305.000 528.000 616.000 534.000 488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.348.000 600.000 698.000 848.000 940.000
Sum omløpsmidler 485.000 1.172.000 3.274.000 2.920.000 2.804.000
Sum eiendeler 1.833.000 1.772.000 3.972.000 3.768.000 3.744.000
Sum opptjent egenkapital 978.000 673.000 2.725.000 2.509.000 2.575.000
Sum egenkapital 1.078.000 773.000 2.825.000 2.609.000 2.675.000
Sum langsiktig gjeld 550.000 700.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 299.000 1.147.000 1.159.000 1.069.000
Sum gjeld og egenkapital 1.832.000 1.772.000 3.972.000 3.768.000 3.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 728.000 1.258.000 1.810.000 1.984.000 1.848.000
Andre inntekter 906.000 558.000 553.000 371.000 443.000
Driftsinntekter 1.634.000 1.817.000 2.363.000 2.355.000 2.291.000
Varekostnad -34.000 -2.000 -4.000 -5.000 -3.000
Lønninger -350.000 -468.000 -937.000 -922.000 -918.000
Avskrivning -139.000 -57.000 -95.000 -108.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -609.000 -533.000 -629.000 -629.000
Driftskostnader -1.209.000 -1.136.000 -1.569.000 -1.664.000 -1.653.000
Driftsresultat 424.000 680.000 794.000 692.000 637.000
Finansinntekter 0 19.000 30.000 44.000 32.000
Finanskostnader -27.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans -27.000 17.000 30.000 43.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -400.000 -300.000
Årsresultat 305.000 528.000 616.000 534.000 488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 34.000 35.000 29.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 4.000 8.000
Driftsløsøre 909.000 76.000 113.000 203.000 233.000
Sum varige driftsmidler 909.000 76.000 113.000 207.000 241.000
Sum finansielle anleggsmidler 428.000 490.000 551.000 612.000 673.000
Sum anleggsmidler 1.348.000 600.000 698.000 848.000 940.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 9.000 164.000 174.000 210.000
Andre fordringer 0 0 0 2.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 467.000 1.164.000 3.110.000 2.744.000 2.588.000
Sum omløpsmidler 485.000 1.172.000 3.274.000 2.920.000 2.804.000
Sum eiendeler 1.833.000 1.772.000 3.972.000 3.768.000 3.744.000
Sum opptjent egenkapital 978.000 673.000 2.725.000 2.509.000 2.575.000
Sum egenkapital 1.078.000 773.000 2.825.000 2.609.000 2.675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 550.000 700.000 0 0 0
Leverandørgjeld -2.000 2.000 3.000 8.000 16.000
Betalbar skatt 69.000 168.000 213.000 203.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 5.000 40.000 43.000 38.000
Utbytte 0 0 -400.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 129.000 123.000 490.000 505.000 530.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 299.000 1.147.000 1.159.000 1.069.000
Sum gjeld og egenkapital 1.832.000 1.772.000 3.972.000 3.768.000 3.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 281.000 873.000 2.127.000 1.761.000 1.735.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.9 2.9 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2.4 3.9 2.9 2.6 2.7
Soliditet 58.8 43.6 71.1 69.2 71.4
Resultatgrad 25.9 37.4 33.6 29.4 27.8
Rentedekningsgrad 15.7 3 736.0
Gjeldsgrad 0.7 1.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 23.1 39.4 20.7 19.5 17.9
Signatur
25.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex