Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ålesund Barnehager Sa
Juridisk navn:  Ålesund Barnehager Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70161900
c/o Sky Accounting AS Kilengaten 31 c/o Fjelltun Barnehage Kråmyrvegen 3 Fax: 70161901
3117 Tønsberg 6007 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 956918863
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 11/13/1989
Foretakstype: SA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.91%
Resultat  
  
136.78%
Egenkapital  
  
14.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.332.000 13.927.000 12.145.000 10.346.000 10.248.000
Resultat: 199.000 -541.000 378.000 -295.000 335.000
Egenkapital: 1.533.000 1.334.000 1.875.000 1.497.000 1.792.000
Regnskap for  Ålesund Barnehager Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.332.000 13.927.000 12.145.000 10.346.000 10.248.000
Driftskostnader -14.095.000 -14.427.000 -11.716.000 -10.583.000 -9.879.000
Driftsresultat 236.000 -500.000 428.000 -237.000 370.000
Finansinntekter 8.000 9.000 17.000 8.000 39.000
Finanskostnader -45.000 -50.000 -68.000 -66.000 -74.000
Finans -37.000 -41.000 -51.000 -58.000 -35.000
Resultat før skatt 199.000 -541.000 378.000 -295.000 335.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 199.000 -541.000 378.000 -295.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.695.000 2.785.000 2.836.000 2.637.000 2.735.000
Sum omløpsmidler 2.231.000 2.063.000 2.574.000 2.487.000 2.653.000
Sum eiendeler 4.926.000 4.848.000 5.410.000 5.124.000 5.388.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.145.000 1.685.000 1.307.000 1.603.000
Sum egenkapital 1.533.000 1.334.000 1.875.000 1.497.000 1.792.000
Sum langsiktig gjeld 1.294.000 1.536.000 1.776.000 2.003.000 2.232.000
Sum kortsiktig gjeld 2.099.000 1.977.000 1.759.000 1.624.000 1.363.000
Sum gjeld og egenkapital 4.927.000 4.848.000 5.410.000 5.124.000 5.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.296.000 2.259.000 1.935.000 8.533.000 8.615.000
Andre inntekter 12.036.000 11.668.000 10.209.000 1.813.000 1.634.000
Driftsinntekter 14.332.000 13.927.000 12.145.000 10.346.000 10.248.000
Varekostnad -237.000 -234.000 -190.000 0 0
Lønninger -11.646.000 -11.028.000 -9.450.000 -8.324.000 -7.780.000
Avskrivning -108.000 -105.000 -97.000 -98.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.104.000 -3.060.000 -1.979.000 -2.161.000 -1.997.000
Driftskostnader -14.095.000 -14.427.000 -11.716.000 -10.583.000 -9.879.000
Driftsresultat 236.000 -500.000 428.000 -237.000 370.000
Finansinntekter 8.000 9.000 17.000 8.000 39.000
Finanskostnader -45.000 -50.000 -68.000 -66.000 -74.000
Finans -37.000 -41.000 -51.000 -58.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 199.000 -541.000 378.000 -295.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.607.000 2.690.000 2.777.000 2.562.000 2.642.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 95.000 59.000 74.000 93.000
Sum varige driftsmidler 2.695.000 2.785.000 2.836.000 2.637.000 2.735.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.695.000 2.785.000 2.836.000 2.637.000 2.735.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 151.000 25.000 0 17.000 31.000
Andre fordringer 536.000 506.000 432.000 480.000 558.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.544.000 1.532.000 2.142.000 1.989.000 2.065.000
Sum omløpsmidler 2.231.000 2.063.000 2.574.000 2.487.000 2.653.000
Sum eiendeler 4.926.000 4.848.000 5.410.000 5.124.000 5.388.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.145.000 1.685.000 1.307.000 1.603.000
Sum egenkapital 1.533.000 1.334.000 1.875.000 1.497.000 1.792.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.294.000 1.536.000 1.776.000 2.003.000 2.232.000
Leverandørgjeld 131.000 245.000 224.000 151.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 701.000 767.000 693.000 638.000 549.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.268.000 966.000 841.000 835.000 742.000
Sum kortsiktig gjeld 2.099.000 1.977.000 1.759.000 1.624.000 1.363.000
Sum gjeld og egenkapital 4.927.000 4.848.000 5.410.000 5.124.000 5.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 132.000 86.000 815.000 863.000 1.290.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.5 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.5 1.5 2.0
Soliditet 31.1 27.5 34.7 29.2 33.3
Resultatgrad 1.6 -3.6 3.5 -2.3 3.6
Rentedekningsgrad 5.2 6.3 -3.6 5.5
Gjeldsgrad 2.2 2.6 1.9 2.4 2.0
Total kapitalrentabilitet 5 -10.1 8.2 -4.5 7.6
Signatur
14.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2018
PROKURA
KØLNER FRODE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex