Røe Terrasse Borettslag
Juridisk navn:  Røe Terrasse Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 213 M B Landstads Gate 1 Fax:
7651 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 986857338
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 15.04.2004
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Midt
Utvikling:
Omsetning  
  
1,32%
Resultat  
  
1,16%
Egenkapital  
  
18,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 924.000 912.000 914.000 806.000 807.000
Resultat: 350.000 346.000 341.000 266.000 240.000
Egenkapital: 2.254.000 1.905.000 1.560.000 1.220.000 954.000
Regnskap for Røe Terrasse Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 924.000 912.000 914.000 806.000 807.000
Driftskostnader -412.000 -396.000 -395.000 -354.000 -376.000
Driftsresultat 512.000 516.000 519.000 452.000 431.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -163.000 -171.000 -179.000 -187.000 -195.000
Finans -162.000 -171.000 -178.000 -186.000 -191.000
Resultat før skatt 350.000 346.000 341.000 266.000 240.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 349.000 345.000 340.000 266.000 240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.914.000 10.917.000 10.921.000 10.925.000 10.908.000
Sum omløpsmidler 197.000 220.000 229.000 171.000 262.000
Sum eiendeler 11.111.000 11.137.000 11.150.000 11.096.000 11.170.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.219.000 953.000
Sum egenkapital 2.254.000 1.905.000 1.560.000 1.220.000 954.000
Sum langsiktig gjeld 8.795.000 9.146.000 9.488.000 9.822.000 10.149.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 87.000 102.000 55.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 8.857.000 9.234.000 9.591.000 11.097.000 11.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 924.000 912.000 914.000 806.000 807.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 924.000 912.000 914.000 806.000 807.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -40.000 -47.000 -18.000 -11.000 -44.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -345.000 -373.000 -341.000 -332.000
Driftskostnader -412.000 -396.000 -395.000 -354.000 -376.000
Driftsresultat 512.000 516.000 519.000 452.000 431.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -163.000 -171.000 -179.000 -187.000 -195.000
Finans -162.000 -171.000 -178.000 -186.000 -191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 349.000 345.000 340.000 266.000 240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.908.000 10.908.000 10.908.000 10.908.000 10.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 9.000 13.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 10.914.000 10.917.000 10.921.000 10.925.000 10.908.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.914.000 10.917.000 10.921.000 10.925.000 10.908.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 22.000 25.000 9.000 56.000
Andre fordringer 32.000 27.000 37.000 7.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 171.000 167.000 156.000 182.000
Sum omløpsmidler 197.000 220.000 229.000 171.000 262.000
Sum eiendeler 11.111.000 11.137.000 11.150.000 11.096.000 11.170.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.219.000 953.000
Sum egenkapital 2.254.000 1.905.000 1.560.000 1.220.000 954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.795.000 9.146.000 9.488.000 9.822.000 10.149.000
Leverandørgjeld 47.000 70.000 77.000 31.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 17.000 25.000 24.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 87.000 102.000 55.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 8.857.000 9.234.000 9.591.000 11.097.000 11.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 133.000 127.000 116.000 195.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.5 2.2 3.1 3.9
Likviditetsgrad 2 3.2 2.5 2.2 3.2 4.0
Soliditet 20.3 17.1 1 11.0 8.5
Resultatgrad 55.4 56.6 56.8 56.1 53.4
Rentedekningsgrad 3.1 3 2.9 2.4 2.2
Gjeldsgrad 3.9 4.8 6.1 8.1 10.7
Total kapitalrentabilitet 4.6 4.6 4.7 4.1 3.9
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Erik GrippStyreleder77
Gunnvor ArnstadStyremedlem77
Jo RømoStyremedlem45
Aud Irene Sagmo BarkhaldStyremedlem55
Lena RønningStyremedlem29
Marna HeistadStyremedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00