Briskeby Videregående Skole As
Juridisk navn:  Briskeby Videregående Skole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226500
Ringeriksveien 77 Ringeriksveien 77 Fax: 32226501
3402 Lier 3402 Lier
Fylke: Kommune: www.statped.no/briskeby
Buskerud Lier
Org.nr: 986678298
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 06.02.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,7%
Resultat  
  
-154,72%
Egenkapital  
  
-3,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.818.000 34.237.000 32.132.000 30.591.000 29.647.000
Resultat: -307.000 561.000 232.000 162.000 399.000
Egenkapital: 8.244.000 8.551.000 7.990.000 7.758.000 7.596.000
Regnskap for Briskeby Videregående Skole As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.818.000 34.237.000 32.132.000 30.591.000 29.647.000
Driftskostnader -33.930.000 -32.490.000 -30.404.000 -28.713.000 -27.513.000
Driftsresultat 888.000 1.747.000 1.728.000 1.878.000 2.134.000
Finansinntekter 22.000 35.000 33.000 135.000 269.000
Finanskostnader -1.216.000 -1.222.000 -1.529.000 -1.850.000 -2.004.000
Finans -1.194.000 -1.187.000 -1.496.000 -1.715.000 -1.735.000
Resultat før skatt -307.000 561.000 232.000 162.000 399.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -307.000 561.000 232.000 162.000 399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.467.000 46.410.000 48.019.000 50.145.000 50.171.000
Sum omløpsmidler 9.945.000 11.490.000 11.204.000 11.510.000 13.790.000
Sum eiendeler 54.412.000 57.900.000 59.223.000 61.655.000 63.961.000
Sum opptjent egenkapital 7.232.000 7.539.000 6.978.000 6.746.000 489.000
Sum egenkapital 8.244.000 8.551.000 7.990.000 7.758.000 7.596.000
Sum langsiktig gjeld 34.431.000 36.923.000 39.810.000 41.674.000 43.725.000
Sum kortsiktig gjeld 11.737.000 12.426.000 11.423.000 12.223.000 12.640.000
Sum gjeld og egenkapital 54.412.000 57.900.000 59.223.000 61.655.000 63.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 34.818.000 34.237.000 32.132.000 30.591.000 29.647.000
Driftsinntekter 34.818.000 34.237.000 32.132.000 30.591.000 29.647.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.391.000 -22.954.000 -22.044.000 -20.621.000 -16.874.000
Avskrivning -2.203.000 -2.158.000 -2.162.000 -2.297.000 -2.067.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.336.000 -7.378.000 -6.198.000 -5.795.000 -8.572.000
Driftskostnader -33.930.000 -32.490.000 -30.404.000 -28.713.000 -27.513.000
Driftsresultat 888.000 1.747.000 1.728.000 1.878.000 2.134.000
Finansinntekter 22.000 35.000 33.000 135.000 269.000
Finanskostnader -1.216.000 -1.222.000 -1.529.000 -1.850.000 -2.004.000
Finans -1.194.000 -1.187.000 -1.496.000 -1.715.000 -1.735.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -307.000 561.000 232.000 162.000 399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 44.467.000 45.792.000 47.856.000 49.921.000 50.029.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 142.000
Driftsløsøre 0 618.000 162.000 224.000 0
Sum varige driftsmidler 44.467.000 46.410.000 48.019.000 50.145.000 50.171.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.467.000 46.410.000 48.019.000 50.145.000 50.171.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.236.000 538.000 0 0 234.000
Andre fordringer 3.000 890.000 2.020.000 12.000 1.573.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.003.000 10.061.000 9.184.000 7.723.000 11.983.000
Sum omløpsmidler 9.945.000 11.490.000 11.204.000 11.510.000 13.790.000
Sum eiendeler 54.412.000 57.900.000 59.223.000 61.655.000 63.961.000
Sum opptjent egenkapital 7.232.000 7.539.000 6.978.000 6.746.000 489.000
Sum egenkapital 8.244.000 8.551.000 7.990.000 7.758.000 7.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.431.000 36.923.000 39.810.000 41.674.000 43.725.000
Leverandørgjeld 1.542.000 1.024.000 287.000 1.298.000 4.049.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.523.000 1.533.000 1.368.000 1.572.000 1.469.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.672.000 9.869.000 9.768.000 9.353.000 7.123.000
Sum kortsiktig gjeld 11.737.000 12.426.000 11.423.000 12.223.000 12.640.000
Sum gjeld og egenkapital 54.412.000 57.900.000 59.223.000 61.655.000 63.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.792.000 -936.000 -219.000 -713.000 1.150.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.0 1.1
Soliditet 15.2 14.8 13.5 12.6 11.9
Resultatgrad 2.6 5.1 5.4 6.1 7.2
Rentedekningsgrad 0.7 1.4 1.1 1.1 1.2
Gjeldsgrad 5.6 5.8 6.4 6.9 7.4
Total kapitalrentabilitet 1.7 3.1 3 3.3 3.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten BuanStyreleder65
Anne Elisabeth StrømStyremedlem54
Øystein StetteStyremedlem72
Trond Ingar ØstgaardStyremedlem56
Berit BrørbyStyremedlem68
Sindre Dahl-ØenStyremedlem43
Bjørg Synnøve Kampestuen-BerntzenStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00