Jungel Juice AS
Juridisk navn:  Jungel Juice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93640049
V/Alexander Lien Adventveien 15 Vetleskog Fax: 22525603
0281 Oslo 6869 Hafslo
Fylke: Kommune: www.cleancut.no
Vestland Luster
Org.nr: 986538720
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 16.12.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
550%
Resultat  
  
-716,67%
Egenkapital  
  
-45,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.000 6.000 153.000 7.000 107.000
Resultat: -37.000 6.000 -4.000 -154.000 -5.000
Egenkapital: 45.000 82.000 75.000 79.000 227.000
Regnskap for Jungel Juice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.000 6.000 153.000 7.000 107.000
Driftskostnader -76.000 -105.000 -156.000 -161.000 -110.000
Driftsresultat -37.000 -99.000 -4.000 -154.000 -2.000
Finansinntekter 0 105.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 105.000 0 0 -3.000
Resultat før skatt -37.000 6.000 -4.000 -154.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 6.000 1.000
Årsresultat -37.000 6.000 -4.000 -148.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 824.000 872.000 868.000 857.000 544.000
Sum omløpsmidler 47.000 68.000 86.000 76.000 98.000
Sum eiendeler 871.000 940.000 954.000 933.000 642.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -18.000 -25.000 -21.000 127.000
Sum egenkapital 45.000 82.000 75.000 79.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 718.000 718.000 718.000 767.000 323.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 140.000 160.000 87.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 871.000 940.000 953.000 933.000 643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.000 6.000 144.000 7.000 107.000
Andre inntekter 1.000 0 9.000 0 0
Driftsinntekter 39.000 6.000 153.000 7.000 107.000
Varekostnad 0 -9.000 -112.000 -16.000 -15.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -27.000 0 0 -15.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -96.000 -44.000 -130.000 -72.000
Driftskostnader -76.000 -105.000 -156.000 -161.000 -110.000
Driftsresultat -37.000 -99.000 -4.000 -154.000 -2.000
Finansinntekter 0 105.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 105.000 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 6.000 -4.000 -148.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 243.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 270.000 266.000 150.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 15.000
Sum varige driftsmidler 243.000 270.000 266.000 150.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 581.000 602.000 602.000 707.000 529.000
Sum anleggsmidler 824.000 872.000 868.000 857.000 544.000
Varebeholdning 0 0 0 0 17.000
Kundefordringer 0 0 0 0 59.000
Andre fordringer 0 0 69.000 60.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 68.000 17.000 15.000 14.000
Sum omløpsmidler 47.000 68.000 86.000 76.000 98.000
Sum eiendeler 871.000 940.000 954.000 933.000 642.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -18.000 -25.000 -21.000 127.000
Sum egenkapital 45.000 82.000 75.000 79.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 718.000 718.000 718.000 767.000 323.000
Leverandørgjeld 8.000 89.000 91.000 16.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 50.000 69.000 71.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 140.000 160.000 87.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 871.000 940.000 953.000 933.000 643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -61.000 -72.000 -74.000 -11.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.5 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.5 0.9 0.9
Soliditet 5.2 8.7 7.9 8.5 35.3
Resultatgrad -94.9 -2.6 -2200.0 -1.9
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad 18.4 10.5 11.7 10.8 1.8
Total kapitalrentabilitet -4.2 0.6 -0.4 -16.5 -0.3
Signatur
01.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav Alexander LienStyreleder41
Paal LienStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Olav Alexander Lien100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00