Aktivitetshuset AS
Juridisk navn:  Aktivitetshuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arne Garborgs Vei Ruhagen Ii Arne Garborgs Vei Ruhagen Ii Fax:
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Tvedestrand
Org.nr: 985896437
Aksjekapital: 375.000 NOK
Etableringsdato: 23.07.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
155,38%
Egenkapital  
  
3,62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 240.000 240.000 284.000 370.000 233.000
Resultat: 36.000 -65.000 77.000 159.000 35.000
Egenkapital: 1.060.000 1.023.000 1.063.000 1.835.000 1.700.000
Regnskap for Aktivitetshuset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 240.000 240.000 284.000 370.000 233.000
Driftskostnader -119.000 -215.000 -134.000 -143.000 -121.000
Driftsresultat 121.000 25.000 150.000 227.000 112.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -86.000 -89.000 -74.000 -68.000 -77.000
Finans -86.000 -89.000 -74.000 -68.000 -77.000
Resultat før skatt 36.000 -65.000 77.000 159.000 35.000
Skattekostnad 2.000 25.000 -9.000 -24.000 -9.000
Årsresultat 37.000 -40.000 68.000 135.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000 3.478.000
Sum omløpsmidler 59.000 44.000 166.000 65.000 138.000
Sum eiendeler 3.177.000 3.252.000 3.464.000 3.453.000 3.616.000
Sum opptjent egenkapital 685.000 648.000 688.000 1.085.000 950.000
Sum egenkapital 1.060.000 1.023.000 1.063.000 1.835.000 1.700.000
Sum langsiktig gjeld 2.113.000 2.225.000 2.354.000 1.612.000 1.683.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 47.000 7.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 3.177.000 3.253.000 3.464.000 3.454.000 3.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 370.000 0
Andre inntekter 240.000 240.000 284.000 0 233.000
Driftsinntekter 240.000 240.000 284.000 370.000 233.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -125.000 -44.000 -53.000 -31.000
Driftskostnader -119.000 -215.000 -134.000 -143.000 -121.000
Driftsresultat 121.000 25.000 150.000 227.000 112.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -86.000 -89.000 -74.000 -68.000 -77.000
Finans -86.000 -89.000 -74.000 -68.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 0 -200.000
Årsresultat 37.000 -40.000 68.000 135.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000 3.478.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000 3.478.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000 3.478.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 15.000 8.000 20.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 29.000 158.000 45.000 138.000
Sum omløpsmidler 59.000 44.000 166.000 65.000 138.000
Sum eiendeler 3.177.000 3.252.000 3.464.000 3.453.000 3.616.000
Sum opptjent egenkapital 685.000 648.000 688.000 1.085.000 950.000
Sum egenkapital 1.060.000 1.023.000 1.063.000 1.835.000 1.700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 216.000 218.000 243.000 234.000 209.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.113.000 2.225.000 2.354.000 1.612.000 1.683.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 5.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 47.000 2.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 47.000 7.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 3.177.000 3.253.000 3.464.000 3.454.000 3.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 39.000 119.000 58.000 -95.000
Likviditetsgrad 1 14.8 8.8 3.5 9.3 0.6
Likviditetsgrad 2 14.8 8.8 3.5 9.3 0.6
Soliditet 33.4 31.4 30.7 53.1 47.0
Resultatgrad 50.4 10.4 52.8 61.4 48.1
Rentedekningsgrad 1.4 0.3 2 3.3 1.5
Gjeldsgrad 2 2.2 2.3 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 3.8 0.8 4.3 6.6 3.1
Signatur
18.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Cecilie Mari MøllergaardStyreleder43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cecilie Mari Møllergaard100.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00