Bøvågen Mat AS
Juridisk navn:  Bøvågen Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56370090
Fax: 56370203
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 985297908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 07.01.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,53%
Resultat  
  
62,2%
Egenkapital  
  
8,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.308.000 25.168.000 25.079.000 25.602.000 24.952.000
Resultat: 266.000 164.000 310.000 330.000 895.000
Egenkapital: 2.538.000 2.332.000 2.370.000 2.137.000 1.898.000
Regnskap for Bøvågen Mat AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.308.000 25.168.000 25.079.000 25.602.000 24.952.000
Driftskostnader -26.033.000 -24.984.000 -24.746.000 -25.249.000 -24.038.000
Driftsresultat 275.000 185.000 332.000 352.000 915.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 6.000 12.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -25.000 -28.000 -32.000
Finans -9.000 -21.000 -22.000 -22.000 -20.000
Resultat før skatt 266.000 164.000 310.000 330.000 895.000
Skattekostnad -60.000 -41.000 -78.000 -91.000 -252.000
Årsresultat 206.000 123.000 233.000 239.000 643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 219.000 290.000 399.000 349.000
Sum omløpsmidler 4.119.000 3.864.000 4.051.000 3.773.000 4.057.000
Sum eiendeler 4.363.000 4.083.000 4.341.000 4.172.000 4.406.000
Sum opptjent egenkapital 2.438.000 2.232.000 2.270.000 2.037.000 1.798.000
Sum egenkapital 2.538.000 2.332.000 2.370.000 2.137.000 1.898.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.825.000 1.751.000 1.972.000 2.035.000 2.508.000
Sum gjeld og egenkapital 4.363.000 4.083.000 4.342.000 4.172.000 4.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.972.000 24.917.000 24.793.000 25.306.000 24.622.000
Andre inntekter 336.000 252.000 286.000 296.000 331.000
Driftsinntekter 26.308.000 25.168.000 25.079.000 25.602.000 24.952.000
Varekostnad -20.819.000 -19.855.000 -19.665.000 -19.864.000 -19.322.000
Lønninger -3.004.000 -3.106.000 -3.014.000 -3.406.000 -2.865.000
Avskrivning -36.000 -83.000 -104.000 -161.000 -155.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.174.000 -1.940.000 -1.963.000 -1.818.000 -1.696.000
Driftskostnader -26.033.000 -24.984.000 -24.746.000 -25.249.000 -24.038.000
Driftsresultat 275.000 185.000 332.000 352.000 915.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 6.000 12.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -25.000 -28.000 -32.000
Finans -9.000 -21.000 -22.000 -22.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -160.000 0 0 -500.000
Årsresultat 206.000 123.000 233.000 239.000 643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 43.000 47.000 52.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 160.000 243.000 347.000 291.000
Sum varige driftsmidler 198.000 160.000 243.000 347.000 291.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 244.000 219.000 290.000 399.000 349.000
Varebeholdning 1.626.000 1.723.000 1.866.000 1.856.000 1.787.000
Kundefordringer 650.000 305.000 269.000 310.000 298.000
Andre fordringer 887.000 808.000 743.000 367.000 372.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 957.000 1.028.000 1.173.000 1.239.000 1.600.000
Sum omløpsmidler 4.119.000 3.864.000 4.051.000 3.773.000 4.057.000
Sum eiendeler 4.363.000 4.083.000 4.341.000 4.172.000 4.406.000
Sum opptjent egenkapital 2.438.000 2.232.000 2.270.000 2.037.000 1.798.000
Sum egenkapital 2.538.000 2.332.000 2.370.000 2.137.000 1.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 897.000 846.000 1.163.000 1.190.000 1.076.000
Betalbar skatt 47.000 37.000 72.000 86.000 251.000
Skyldig offentlige avgifter 298.000 281.000 285.000 304.000 276.000
Utbytte 0 -160.000 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 422.000 428.000 451.000 455.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 1.825.000 1.751.000 1.972.000 2.035.000 2.508.000
Sum gjeld og egenkapital 4.363.000 4.083.000 4.342.000 4.172.000 4.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.294.000 2.113.000 2.079.000 1.738.000 1.549.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 2.1 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1 0.9 1.0
Soliditet 58.2 57.1 54.6 51.2 43.1
Resultatgrad 1 0.7 1.3 1.4 3.7
Rentedekningsgrad 27.5 8.4 13.3 12.6 29.0
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.8 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 6.3 4.6 7.7 8.6 21.0
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Håvard Trygve StevnebøStyreleder43
Frode MykingStyremedlem46
Gøran Ragnvald MykingStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
RAGNHILD VALDERSNES HOVLAND20.0019
Frode Myking20.0046
Svein Lilletveit20.0051
Håvard Trygve Stevnebø20.0043
Gøran Ragnvald Myking20.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00