Regnskapsfabrikken AS
Juridisk navn:  Regnskapsfabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226850
Jon Leiras Vei 1 Jon Leiras Vei 1 Fax: 32226851
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune: www.fabrikken.com
Buskerud Røyken
Org.nr: 985286736
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 13.12.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Gyllstrøm & Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,43%
Resultat  
  
8,01%
Egenkapital  
  
-10,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Resultat: 580.000 537.000 255.000 -432.000 -626.000
Egenkapital: 700.000 780.000 321.000 67.000 499.000
Regnskap for Regnskapsfabrikken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Driftskostnader -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000 -3.208.000
Driftsresultat 580.000 536.000 254.000 -432.000 -625.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 580.000 537.000 255.000 -432.000 -626.000
Skattekostnad -152.000 -19.000 0 0 16.000
Årsresultat 428.000 518.000 255.000 -432.000 -610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 476.000 159.000 86.000 172.000 229.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000 1.619.000
Sum eiendeler 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000 1.848.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 130.000 -329.000 -583.000 -151.000
Sum egenkapital 700.000 780.000 321.000 67.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000 1.350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000 1.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.331.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Andre inntekter 59.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Varekostnad 0 -11.000 0 -5.000 0
Lønninger -3.100.000 -2.849.000 -2.786.000 -2.204.000 -2.085.000
Avskrivning -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -928.000 -663.000 -597.000 -1.120.000
Driftskostnader -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000 -3.208.000
Driftsresultat 580.000 536.000 254.000 -432.000 -625.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -508.000 -59.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 428.000 518.000 255.000 -432.000 -610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 2.000 6.000 9.000 12.000
Sum varige driftsmidler 18.000 2.000 6.000 9.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 457.000 157.000 80.000 163.000 216.000
Sum anleggsmidler 476.000 159.000 86.000 172.000 229.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.031.000 1.061.000 1.083.000 877.000 1.268.000
Andre fordringer 46.000 41.000 50.000 29.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 830.000 585.000 212.000 375.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000 1.619.000
Sum eiendeler 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000 1.848.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 130.000 -329.000 -583.000 -151.000
Sum egenkapital 700.000 780.000 321.000 67.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 738.000 78.000 125.000 500.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 159.000 214.000 177.000 292.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 247.000 327.000 279.000 282.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 573.000 583.000 443.000 431.000 775.000
Sum kortsiktig gjeld 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000 1.350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000 1.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 225.000 621.000 236.000 -106.000 269.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.2 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 1.2 1.0 1.2
Soliditet 29.4 42.2 22.4 4.6 27.0
Resultatgrad 13.2 12.4 6.9 -18.2 -24.2
Rentedekningsgrad -431.0 -624.0
Gjeldsgrad 2.4 1.4 3.5 20.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 24.4 2 17.8 -29.6 -33.7
Signatur
21.12.2009
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar LiavaagStyreleder47
Hilde Merete Wiik LiavaagStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Liavaag & Co AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00