Regnskapsfabrikken AS
Juridisk navn:  Regnskapsfabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226850
Jon Leiras Vei 1 Jon Leiras Vei 1 Fax: 32226851
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune: www.fabrikken.com
Viken Asker
Org.nr: 985286736
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 13.12.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Gyllstrøm & Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
42,82%
Resultat  
  
193,62%
Egenkapital  
  
-7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.270.000 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Resultat: 1.703.000 580.000 537.000 255.000 -432.000
Egenkapital: 651.000 700.000 780.000 321.000 67.000
Regnskap for Regnskapsfabrikken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.270.000 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Driftskostnader -4.568.000 -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000
Driftsresultat 1.703.000 580.000 536.000 254.000 -432.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.703.000 580.000 537.000 255.000 -432.000
Skattekostnad -387.000 -152.000 -19.000 0 0
Årsresultat 1.316.000 428.000 518.000 255.000 -432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 669.000 476.000 159.000 86.000 172.000
Sum omløpsmidler 3.616.000 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000
Sum eiendeler 4.285.000 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 50.000 130.000 -329.000 -583.000
Sum egenkapital 651.000 700.000 780.000 321.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.635.000 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000
Sum gjeld og egenkapital 4.286.000 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.269.000 4.331.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Andre inntekter 1.000 59.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.270.000 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Varekostnad 0 0 -11.000 0 -5.000
Lønninger -3.747.000 -3.100.000 -2.849.000 -2.786.000 -2.204.000
Avskrivning -7.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -814.000 -706.000 -928.000 -663.000 -597.000
Driftskostnader -4.568.000 -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000
Driftsresultat 1.703.000 580.000 536.000 254.000 -432.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag -1.366.000 -508.000 -59.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.316.000 428.000 518.000 255.000 -432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 18.000 2.000 6.000 9.000
Sum varige driftsmidler 12.000 18.000 2.000 6.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 657.000 457.000 157.000 80.000 163.000
Sum anleggsmidler 669.000 476.000 159.000 86.000 172.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.674.000 1.031.000 1.061.000 1.083.000 877.000
Andre fordringer 270.000 46.000 41.000 50.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.672.000 830.000 585.000 212.000 375.000
Sum omløpsmidler 3.616.000 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000
Sum eiendeler 4.285.000 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 50.000 130.000 -329.000 -583.000
Sum egenkapital 651.000 700.000 780.000 321.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.489.000 738.000 78.000 125.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 61.000 49.000 159.000 214.000 177.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 486.000 321.000 247.000 327.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 597.000 573.000 583.000 443.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 3.635.000 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000
Sum gjeld og egenkapital 4.286.000 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 225.000 621.000 236.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.6 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.6 1.2 1.0
Soliditet 15.2 29.4 42.2 22.4 4.6
Resultatgrad 27.2 13.2 12.4 6.9 -18.2
Rentedekningsgrad -431.0
Gjeldsgrad 5.6 2.4 1.4 3.5 20.7
Total kapitalrentabilitet 39.8 24.4 2 17.8 -29.6
Signatur
21.12.2009
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar LiavaagStyreleder48
Hilde Merete Wiik LiavaagStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Liavaag & Co AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00