Haugesund Toppidrettsgymnas AS
Juridisk navn:  Haugesund Toppidrettsgymnas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52707999
Hanne Kroghs Veg 6 Hanne Kroghs Veg 6 Fax: 52707990
5518 Haugesund 5518 Haugesund
Fylke: Kommune: www.htg.vgs.no
Rogaland Haugesund
Org.nr: 952217593
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 15.06.1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: holgersens videregående skole as
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,37%
Resultat  
  
4,99%
Egenkapital  
  
35,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.406.000 44.992.000 43.215.000 39.028.000 32.700.000
Resultat: 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000 965.000
Egenkapital: 17.829.000 13.180.000 8.752.000 4.178.000 144.000
Regnskap for Haugesund Toppidrettsgymnas AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.406.000 44.992.000 43.215.000 39.028.000 32.700.000
Driftskostnader -40.437.000 -38.134.000 -35.999.000 -32.326.000 -29.095.000
Driftsresultat 6.969.000 6.858.000 7.217.000 6.702.000 3.604.000
Finansinntekter 19.000 7.000 20.000 87.000 42.000
Finanskostnader -2.338.000 -2.437.000 -2.663.000 -2.711.000 -2.682.000
Finans -2.319.000 -2.430.000 -2.643.000 -2.624.000 -2.640.000
Resultat før skatt 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000 965.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000 965.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.439.000 45.152.000 46.819.000 48.182.000 39.464.000
Sum omløpsmidler 6.277.000 10.296.000 8.844.000 8.197.000 4.865.000
Sum eiendeler 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000 44.329.000
Sum opptjent egenkapital 17.729.000 13.080.000 8.652.000 4.078.000 44.000
Sum egenkapital 17.829.000 13.180.000 8.752.000 4.178.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 30.829.000 31.869.000 36.539.000 40.813.000 34.989.000
Sum kortsiktig gjeld 14.058.000 10.399.000 10.372.000 11.388.000 9.196.000
Sum gjeld og egenkapital 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000 44.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.867.000 43.736.000 42.011.000 38.206.000 32.481.000
Andre inntekter 1.539.000 1.256.000 1.204.000 822.000 219.000
Driftsinntekter 47.406.000 44.992.000 43.215.000 39.028.000 32.700.000
Varekostnad -925.000 -1.019.000 -1.176.000 -971.000 -998.000
Lønninger -29.035.000 -26.569.000 -25.088.000 -22.940.000 -21.241.000
Avskrivning -1.787.000 -2.040.000 -2.020.000 -1.688.000 -1.593.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.690.000 -8.506.000 -7.715.000 -6.727.000 -5.263.000
Driftskostnader -40.437.000 -38.134.000 -35.999.000 -32.326.000 -29.095.000
Driftsresultat 6.969.000 6.858.000 7.217.000 6.702.000 3.604.000
Finansinntekter 19.000 7.000 20.000 87.000 42.000
Finanskostnader -2.338.000 -2.437.000 -2.663.000 -2.711.000 -2.682.000
Finans -2.319.000 -2.430.000 -2.643.000 -2.624.000 -2.640.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000 965.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 55.496.000 43.999.000 45.385.000 46.299.000 38.325.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 80.000
Driftsløsøre 843.000 1.153.000 1.434.000 1.883.000 1.059.000
Sum varige driftsmidler 56.339.000 45.152.000 46.819.000 48.182.000 39.464.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.439.000 45.152.000 46.819.000 48.182.000 39.464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 314.000 27.000 133.000 150.000 109.000
Andre fordringer 2.964.000 1.811.000 1.587.000 1.641.000 562.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000.000 8.457.000 7.124.000 6.406.000 4.194.000
Sum omløpsmidler 6.277.000 10.296.000 8.844.000 8.197.000 4.865.000
Sum eiendeler 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000 44.329.000
Sum opptjent egenkapital 17.729.000 13.080.000 8.652.000 4.078.000 44.000
Sum egenkapital 17.829.000 13.180.000 8.752.000 4.178.000 144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.829.000 31.869.000 36.539.000 40.813.000 34.989.000
Leverandørgjeld 3.444.000 1.004.000 740.000 1.454.000 630.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.697.000 1.705.000 1.561.000 1.515.000 1.269.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.207.000 7.690.000 8.071.000 8.419.000 7.297.000
Sum kortsiktig gjeld 14.058.000 10.399.000 10.372.000 11.388.000 9.196.000
Sum gjeld og egenkapital 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000 44.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.781.000 -103.000 -1.528.000 -3.191.000 -4.331.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1 0.9 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 1 0.9 0.8 0.6
Soliditet 28.4 23.8 15.7 7.4 0.3
Resultatgrad 14.7 15.2 16.7 17.2 11.0
Rentedekningsgrad 3 2.8 2.7 2.5 1.4
Gjeldsgrad 2.5 3.2 5.4 12.5 306.8
Total kapitalrentabilitet 11.1 12.4 1 12.0 8.2
Signatur
26.08.2011
STYRETS NESTLEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn BuggeStyreleder75
Knut Vibran KnutsenStyremedlem38
Randi Wendelbo HolgersenStyremedlem70
Leif SævereidStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00