Rørleggervakta AS
Juridisk navn:  Rørleggervakta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23126550
Postboks 83 Bøler Tvetenveien 164 Fax: 22277459
0620 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune: www.roerleggervakta.no
Oslo Oslo
Org.nr: 813075822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 08.11.1977
Foretakstype: AS
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: Vvs Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,33%
Resultat  
  
-90,47%
Egenkapital  
  
-21,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.068.000 21.198.000 19.450.000 17.548.000 17.572.000
Resultat: 126.000 1.322.000 2.066.000 1.007.000 513.000
Egenkapital: 4.657.000 5.950.000 4.925.000 3.745.000 2.978.000
Regnskap for Rørleggervakta AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.068.000 21.198.000 19.450.000 17.548.000 17.572.000
Driftskostnader -19.959.000 -19.876.000 -17.339.000 -16.484.000 -16.980.000
Driftsresultat 110.000 1.323.000 2.111.000 1.063.000 593.000
Finansinntekter 62.000 50.000 58.000 63.000 24.000
Finanskostnader -45.000 -51.000 -104.000 -119.000 -103.000
Finans 17.000 -1.000 -46.000 -56.000 -79.000
Resultat før skatt 126.000 1.322.000 2.066.000 1.007.000 513.000
Skattekostnad -19.000 -297.000 -486.000 -240.000 -138.000
Årsresultat 107.000 1.025.000 1.580.000 767.000 375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.536.000 5.858.000 5.686.000 5.856.000 4.901.000
Sum omløpsmidler 4.645.000 4.855.000 4.006.000 3.347.000 2.936.000
Sum eiendeler 10.181.000 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.837.000
Sum opptjent egenkapital 4.557.000 5.850.000 4.825.000 3.645.000 2.878.000
Sum egenkapital 4.657.000 5.950.000 4.925.000 3.745.000 2.978.000
Sum langsiktig gjeld 859.000 1.088.000 1.298.000 2.633.000 1.970.000
Sum kortsiktig gjeld 4.664.000 3.675.000 3.469.000 2.825.000 2.890.000
Sum gjeld og egenkapital 10.180.000 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.979.000 20.931.000 19.420.000 17.474.000 17.499.000
Andre inntekter 88.000 266.000 29.000 74.000 73.000
Driftsinntekter 20.068.000 21.198.000 19.450.000 17.548.000 17.572.000
Varekostnad -4.571.000 -4.435.000 -4.053.000 -3.651.000 -4.089.000
Lønninger -11.287.000 -10.935.000 -9.517.000 -9.289.000 -9.291.000
Avskrivning -626.000 -619.000 -584.000 -500.000 -406.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.475.000 -3.887.000 -3.185.000 -3.044.000 -3.194.000
Driftskostnader -19.959.000 -19.876.000 -17.339.000 -16.484.000 -16.980.000
Driftsresultat 110.000 1.323.000 2.111.000 1.063.000 593.000
Finansinntekter 62.000 50.000 58.000 63.000 24.000
Finanskostnader -45.000 -51.000 -104.000 -119.000 -103.000
Finans 17.000 -1.000 -46.000 -56.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Årsresultat 107.000 1.025.000 1.580.000 767.000 375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.492.000 2.547.000 2.603.000 2.658.000 2.713.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.574.000 2.797.000 2.600.000 2.715.000 1.705.000
Sum varige driftsmidler 5.066.000 5.345.000 5.202.000 5.373.000 4.418.000
Sum finansielle anleggsmidler 470.000 514.000 483.000 483.000 483.000
Sum anleggsmidler 5.536.000 5.858.000 5.686.000 5.856.000 4.901.000
Varebeholdning 137.000 139.000 139.000 96.000 96.000
Kundefordringer 1.523.000 1.598.000 1.636.000 1.172.000 882.000
Andre fordringer 471.000 432.000 371.000 450.000 405.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.514.000 2.686.000 1.861.000 1.629.000 1.553.000
Sum omløpsmidler 4.645.000 4.855.000 4.006.000 3.347.000 2.936.000
Sum eiendeler 10.181.000 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.837.000
Sum opptjent egenkapital 4.557.000 5.850.000 4.825.000 3.645.000 2.878.000
Sum egenkapital 4.657.000 5.950.000 4.925.000 3.745.000 2.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 93.000 100.000 113.000 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 859.000 1.088.000 1.298.000 2.633.000 1.970.000
Leverandørgjeld 630.000 771.000 573.000 586.000 745.000
Betalbar skatt 42.000 304.000 499.000 173.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 1.382.000 1.379.000 1.364.000 1.069.000 998.000
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.211.000 1.221.000 1.033.000 998.000 1.011.000
Sum kortsiktig gjeld 4.664.000 3.675.000 3.469.000 2.825.000 2.890.000
Sum gjeld og egenkapital 10.180.000 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 1.180.000 537.000 522.000 46.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.2 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.1 1.2 1.0
Soliditet 45.7 55.5 50.8 40.7 38.0
Resultatgrad 0.5 6.2 10.9 6.1 3.4
Rentedekningsgrad 2.4 25.9 20.3 8.9 6.0
Gjeldsgrad 1.2 0.8 1 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 1.7 12.8 22.4 12.2 7.9
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ken UrdalStyreleder43
Jan UrdalStyremedlem46
Steffen Schjoll StrandStyremedlem38
Trond Arve SkistadStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Arve Skistad0.5061
Steffen Schjoll Strand5.0038
Jan Urdal41.5046
Ken Urdal33.0043
Toril Strand Holm20.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00