Vollen Gartneri AS
Juridisk navn:  Vollen Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66786300
Postboks 303 Langenga 30 Fax: 66786301
1372 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 984760302
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 29.05.2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gro blomster snitt as
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
18,7%
Resultat  
  
1802,56%
Egenkapital  
  
68,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.710.000 12.393.000 11.562.000 10.460.000 10.877.000
Resultat: 742.000 39.000 38.000 267.000 450.000
Egenkapital: 1.817.000 1.076.000 1.036.000 998.000 732.000
Regnskap for Vollen Gartneri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.710.000 12.393.000 11.562.000 10.460.000 10.877.000
Driftskostnader -13.929.000 -12.315.000 -11.486.000 -10.172.000 -10.262.000
Driftsresultat 782.000 78.000 75.000 288.000 615.000
Finansinntekter 28.000 9.000 7.000 17.000 20.000
Finanskostnader -68.000 -47.000 -44.000 -39.000 -186.000
Finans -40.000 -38.000 -37.000 -22.000 -166.000
Resultat før skatt 742.000 39.000 38.000 267.000 450.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 742.000 39.000 38.000 267.000 450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.809.000 2.950.000 2.648.000 2.221.000 1.642.000
Sum omløpsmidler 5.615.000 4.469.000 3.587.000 3.715.000 3.714.000
Sum eiendeler 9.424.000 7.419.000 6.235.000 5.936.000 5.356.000
Sum opptjent egenkapital 1.536.000 794.000 755.000 717.000 0
Sum egenkapital 1.817.000 1.076.000 1.036.000 998.000 732.000
Sum langsiktig gjeld 814.000 916.000 600.000 600.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 6.793.000 5.427.000 4.600.000 4.338.000 4.024.000
Sum gjeld og egenkapital 9.425.000 7.419.000 6.237.000 5.937.000 5.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.650.000 12.331.000 11.522.000 10.389.000 10.812.000
Andre inntekter 60.000 62.000 40.000 70.000 65.000
Driftsinntekter 14.710.000 12.393.000 11.562.000 10.460.000 10.877.000
Varekostnad -5.968.000 -4.684.000 -4.532.000 -3.781.000 -3.644.000
Lønninger -2.402.000 -2.222.000 -2.034.000 -2.086.000 -2.089.000
Avskrivning -493.000 -455.000 -351.000 -276.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.066.000 -4.954.000 -4.569.000 -4.029.000 -4.260.000
Driftskostnader -13.929.000 -12.315.000 -11.486.000 -10.172.000 -10.262.000
Driftsresultat 782.000 78.000 75.000 288.000 615.000
Finansinntekter 28.000 9.000 7.000 17.000 20.000
Finanskostnader -68.000 -47.000 -44.000 -39.000 -186.000
Finans -40.000 -38.000 -37.000 -22.000 -166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 742.000 39.000 38.000 267.000 450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 14.000 34.000 58.000 82.000 105.000
Driftsløsøre 3.794.000 2.916.000 2.591.000 2.140.000 1.537.000
Sum varige driftsmidler 3.809.000 2.950.000 2.648.000 2.221.000 1.642.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.809.000 2.950.000 2.648.000 2.221.000 1.642.000
Varebeholdning 1.489.000 1.667.000 1.587.000 1.397.000 1.497.000
Kundefordringer 2.002.000 2.090.000 1.100.000 760.000 694.000
Andre fordringer 189.000 119.000 31.000 90.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.935.000 594.000 870.000 1.468.000 1.390.000
Sum omløpsmidler 5.615.000 4.469.000 3.587.000 3.715.000 3.714.000
Sum eiendeler 9.424.000 7.419.000 6.235.000 5.936.000 5.356.000
Sum opptjent egenkapital 1.536.000 794.000 755.000 717.000 0
Sum egenkapital 1.817.000 1.076.000 1.036.000 998.000 732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 814.000 916.000 600.000 600.000 600.000
Leverandørgjeld 993.000 729.000 1.061.000 1.077.000 816.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 866.000 703.000 413.000 613.000 808.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.933.000 3.995.000 3.126.000 2.648.000 2.400.000
Sum kortsiktig gjeld 6.793.000 5.427.000 4.600.000 4.338.000 4.024.000
Sum gjeld og egenkapital 9.425.000 7.419.000 6.237.000 5.937.000 5.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.178.000 -958.000 -1.013.000 -623.000 -310.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.6 0.6
Soliditet 19.3 14.5 16.6 16.8 13.7
Resultatgrad 5.3 0.6 0.6 2.8 5.7
Rentedekningsgrad 11.5 1.7 1.7 7.8 3.4
Gjeldsgrad 4.2 5.9 5 4.9 6.3
Total kapitalrentabilitet 8.6 1.2 1.3 5.1 11.9
Signatur
21.04.2008
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein HanevoldStyreleder72
Kristian HanevoldStyremedlem50
Einar SvinningenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hogstad Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00