Reklame Låven AS
Juridisk navn:  Reklame Låven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33368989
Tangveien 1 Tangveien 1 Fax: 33369306
3154 Tolvsrød 3154 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 950854103
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 06.02.1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agenda Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,01%
Resultat  
  
-105,43%
Egenkapital  
  
-3,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 301.000 298.000 314.000 432.000 519.000
Resultat: -7.000 129.000 -32.000 28.000 -16.000
Egenkapital: 212.000 219.000 102.000 134.000 106.000
Regnskap for Reklame Låven AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 301.000 298.000 314.000 432.000 519.000
Driftskostnader -308.000 -170.000 -347.000 -405.000 -535.000
Driftsresultat -7.000 129.000 -32.000 28.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 129.000 -32.000 28.000 -16.000
Skattekostnad 0 -12.000 0 0 0
Årsresultat -7.000 117.000 -32.000 28.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 247.000 231.000 168.000 162.000 167.000
Sum eiendeler 268.000 231.000 168.000 162.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 119.000 2.000 34.000 6.000
Sum egenkapital 212.000 219.000 102.000 134.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 13.000 66.000 28.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 268.000 232.000 168.000 162.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 301.000 298.000 314.000 432.000 519.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 301.000 298.000 314.000 432.000 519.000
Varekostnad -144.000 -132.000 -151.000 -180.000 -219.000
Lønninger -119.000 -1.000 -144.000 -145.000 -203.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -37.000 -52.000 -80.000 -104.000
Driftskostnader -308.000 -170.000 -347.000 -405.000 -535.000
Driftsresultat -7.000 129.000 -32.000 28.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 117.000 -32.000 28.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 7.000 16.000 0 9.000
Andre fordringer 15.000 3.000 3.000 16.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 225.000 221.000 149.000 146.000 153.000
Sum omløpsmidler 247.000 231.000 168.000 162.000 167.000
Sum eiendeler 268.000 231.000 168.000 162.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 119.000 2.000 34.000 6.000
Sum egenkapital 212.000 219.000 102.000 134.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 1.000 4.000 6.000
Betalbar skatt 0 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 1.000 50.000 9.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 16.000 16.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 13.000 66.000 28.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 268.000 232.000 168.000 162.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 218.000 102.000 134.000 106.000
Likviditetsgrad 1 4.4 17.8 2.5 5.8 2.7
Likviditetsgrad 2 4.4 17.8 2.5 5.8 2.8
Soliditet 79.1 94.4 60.7 82.7 63.5
Resultatgrad -2.3 43.3 -10.2 6.5 -3.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.6 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.6 55.6 17.3 -9.6
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond FogstadStyreleder69
Kari Wærnes FogstadStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Fogstad70.0069
Kari Wærnes Fogstad30.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00