Aage Holm
Juridisk navn:  Aage Holm
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90737199
Postboks 186 Briskåsen 9 Fax: 33475834
3201 Sandefjord 3226 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 962483364
Aksjekapital: -.177.000 NOK
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
11,91%
Resultat  
  
17,45%
Egenkapital  
  
-15,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Resultat: 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Egenkapital: -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Regnskap for Aage Holm
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Driftskostnader -194.000 -206.000 -217.000 -214.000 -275.000
Driftsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 1.000 0
Sum eiendeler 1.000 0 0 1.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -141.000
Sum egenkapital -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 205.000 177.000 232.000 210.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 1.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Varekostnad -108.000 -115.000 -115.000 -113.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -91.000 -102.000 -101.000 -275.000
Driftskostnader -194.000 -206.000 -217.000 -214.000 -275.000
Driftsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 1.000 0
Sum eiendeler 1.000 0 0 1.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -141.000
Sum egenkapital -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 176.000 191.000 209.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 41.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 205.000 177.000 232.000 210.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 1.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -20900.0
Resultatgrad 8 76.2 76.6 78.6 64.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 7 78600.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00