Aage Holm
Juridisk navn:  Aage Holm
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90737199
Postboks 186 Briskåsen 9 Fax: 33475834
3201 Sandefjord 3226 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 962483364
Aksjekapital: -.177.000 NOK
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,3%
Resultat  
  
-15,25%
Egenkapital  
  
14,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 878.000 968.000 865.000 927.000 1.000.000
Resultat: 656.000 774.000 659.000 710.000 786.000
Egenkapital: -175.000 -204.000 -177.000 -232.000 -209.000
Regnskap for Aage Holm
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 878.000 968.000 865.000 927.000 1.000.000
Driftskostnader -222.000 -194.000 -206.000 -217.000 -214.000
Driftsresultat 656.000 774.000 659.000 710.000 786.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 656.000 774.000 659.000 710.000 786.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 656.000 774.000 659.000 710.000 786.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 0 0 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 0 0 1.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -175.000 -204.000 -177.000 -232.000 -209.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 205.000 177.000 232.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 0 0 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 878.000 968.000 865.000 927.000 1.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 878.000 968.000 865.000 927.000 1.000.000
Varekostnad -131.000 -108.000 -115.000 -115.000 -113.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -86.000 -91.000 -102.000 -101.000
Driftskostnader -222.000 -194.000 -206.000 -217.000 -214.000
Driftsresultat 656.000 774.000 659.000 710.000 786.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 656.000 774.000 659.000 710.000 786.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 1.000 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 0 0 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 0 0 1.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -175.000 -204.000 -177.000 -232.000 -209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 176.000 204.000 176.000 191.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 41.000 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 205.000 177.000 232.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 0 0 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -175.000 -204.000 -177.000 -232.000 -209.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -20900.0
Resultatgrad 74.7 8 76.2 76.6 78.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 6 7 78600.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aage Holm100.0083
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00