VIA Travel
Juridisk navn:  Partner Reisebyrå AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70100170
Postboks 976 Sentrum Brunholmgata 10 Fax: 70100190
6001 Ålesund 6004 Ålesund
Fylke: Kommune: www.gtravel.no
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 947617710
Aksjekapital: 780.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 28.06.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,64%
Resultat  
  
-97,73%
Egenkapital  
  
-5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000 16.586.000
Resultat: 62.000 2.727.000 -682.000 1.411.000 1.729.000
Egenkapital: 3.326.000 3.501.000 3.270.000 3.806.000 3.507.000
Regnskap for VIA Travel
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000 16.586.000
Driftskostnader -20.166.000 -17.434.000 -15.785.000 -15.504.000 -14.842.000
Driftsresultat 202.000 2.804.000 -598.000 1.319.000 1.745.000
Finansinntekter 5.000 9.000 5.000 166.000 61.000
Finanskostnader -145.000 -85.000 -90.000 -74.000 -77.000
Finans -140.000 -76.000 -85.000 92.000 -16.000
Resultat før skatt 62.000 2.727.000 -682.000 1.411.000 1.729.000
Skattekostnad -40.000 -696.000 146.000 -413.000 -516.000
Årsresultat 22.000 2.031.000 -536.000 998.000 1.212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.504.000 1.759.000 1.883.000 1.791.000 1.628.000
Sum omløpsmidler 14.144.000 13.204.000 8.020.000 10.728.000 9.760.000
Sum eiendeler 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.519.000 11.388.000
Sum opptjent egenkapital 2.449.000 2.624.000 2.393.000 2.929.000 2.630.000
Sum egenkapital 3.326.000 3.501.000 3.270.000 3.806.000 3.507.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 12.322.000 11.462.000 6.633.000 8.714.000 7.875.000
Sum gjeld og egenkapital 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.520.000 11.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000 16.586.000
Driftsinntekter 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000 16.586.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.675.000 -12.547.000 -11.289.000 -11.381.000 -10.578.000
Avskrivning -120.000 -77.000 -104.000 -75.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.371.000 -4.810.000 -4.392.000 -4.048.000 -4.188.000
Driftskostnader -20.166.000 -17.434.000 -15.785.000 -15.504.000 -14.842.000
Driftsresultat 202.000 2.804.000 -598.000 1.319.000 1.745.000
Finansinntekter 5.000 9.000 5.000 166.000 61.000
Finanskostnader -145.000 -85.000 -90.000 -74.000 -77.000
Finans -140.000 -76.000 -85.000 92.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.800.000 0 -700.000 -700.000
Årsresultat 22.000 2.031.000 -536.000 998.000 1.212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 65.000 241.000 95.000 72.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 233.000 85.000 162.000 156.000 153.000
Sum varige driftsmidler 233.000 85.000 162.000 156.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.184.000 1.610.000 1.481.000 1.541.000 1.403.000
Sum anleggsmidler 1.504.000 1.759.000 1.883.000 1.791.000 1.628.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.180.000 6.953.000 5.856.000 6.566.000 6.676.000
Andre fordringer 3.528.000 1.991.000 1.258.000 2.099.000 1.534.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.435.000 4.260.000 906.000 2.064.000 1.550.000
Sum omløpsmidler 14.144.000 13.204.000 8.020.000 10.728.000 9.760.000
Sum eiendeler 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.519.000 11.388.000
Sum opptjent egenkapital 2.449.000 2.624.000 2.393.000 2.929.000 2.630.000
Sum egenkapital 3.326.000 3.501.000 3.270.000 3.806.000 3.507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Leverandørgjeld 6.215.000 5.149.000 4.296.000 5.352.000 4.459.000
Betalbar skatt 0 520.000 0 435.000 440.000
Skyldig offentlige avgifter 932.000 1.100.000 766.000 593.000 715.000
Utbytte 0 -1.800.000 0 -700.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 5.175.000 2.893.000 1.572.000 1.634.000 1.561.000
Sum kortsiktig gjeld 12.322.000 11.462.000 6.633.000 8.714.000 7.875.000
Sum gjeld og egenkapital 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.520.000 11.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.822.000 1.742.000 1.387.000 2.014.000 1.885.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 21.3 23.4 3 30.4 30.8
Resultatgrad 1 13.9 -3.9 7.8 10.5
Rentedekningsgrad 1.4 3 -6.6 20.1 23.5
Gjeldsgrad 3.7 3.3 2 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 1.3 18.8 11.9 15.9
Signatur
10.01.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP,
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER
ALENE.
Prokurister
10.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
TORE ANDRE AURDAL
ARNE JOHAN AURDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore André AurdalStyreleder44
Eva Eide AurdalStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eide-Aurdal AS95.26 
Eva Eide Aurdal4.7474
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00