Rådhusveien 22 AS
Juridisk navn:  Rådhusveien 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62836450
Skolebakken 3B Skolebakken 3B Fax:
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Hedmark Eidskog
Org.nr: 946765589
Aksjekapital: 410.000 NOK
Etableringsdato: 01.04.1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
5,41%
Egenkapital  
  
1,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 156.000 156.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: 78.000 74.000 16.000 25.000 32.000
Egenkapital: 1.316.000 1.301.000 1.431.000 1.514.000 1.493.000
Regnskap for Rådhusveien 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 156.000 156.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -79.000 -82.000 -104.000 -95.000 -88.000
Driftsresultat 77.000 74.000 16.000 25.000 32.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 78.000 74.000 16.000 25.000 32.000
Skattekostnad -16.000 -19.000 -3.000 -4.000 -9.000
Årsresultat 61.000 55.000 14.000 21.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000 1.365.000
Sum omløpsmidler 234.000 314.000 306.000 325.000 253.000
Sum eiendeler 1.455.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000 1.618.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 122.000 252.000 334.000 313.000
Sum egenkapital 1.316.000 1.301.000 1.431.000 1.514.000 1.493.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 35.000 33.000 34.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 235.000 135.000 107.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 1.454.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000 1.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 156.000 156.000 120.000 120.000 120.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 156.000 156.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -46.000 -68.000 -59.000 -52.000
Driftskostnader -79.000 -82.000 -104.000 -95.000 -88.000
Driftsresultat 77.000 74.000 16.000 25.000 32.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag -46.000 -186.000 -96.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 55.000 14.000 21.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000 1.365.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000 1.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000 1.365.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 56.000 56.000 38.000 19.000
Andre fordringer 16.000 17.000 16.000 116.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 151.000 241.000 234.000 172.000 122.000
Sum omløpsmidler 234.000 314.000 306.000 325.000 253.000
Sum eiendeler 1.455.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000 1.618.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 122.000 252.000 334.000 313.000
Sum egenkapital 1.316.000 1.301.000 1.431.000 1.514.000 1.493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 35.000 33.000 34.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 35.000 33.000 34.000 34.000
Leverandørgjeld 11.000 0 15.000 0 0
Betalbar skatt 3.000 2.000 0 3.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 30.000 20.000 20.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 203.000 100.000 84.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 235.000 135.000 107.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 1.454.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000 1.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 79.000 171.000 218.000 161.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.3 2.3 3.0 2.8
Likviditetsgrad 2 2.3 1.3 2.3 3.1 2.8
Soliditet 90.5 82.8 89.5 91.5 92.2
Resultatgrad 49.4 47.4 13.3 20.8 26.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 4.7 1 1.5 2.0
Signatur
04.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy JohansenStyreleder66
Finn Roger JohansenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rojo Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00