Opplæringskontoret For Bilfag AS
Juridisk navn:  Opplæringskontoret For Bilfag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73969550
Bjørndalen 3 Bjørndalen 3 Fax: 73969559
7028 Trondheim 7028 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 945302577
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 16.09.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,93%
Resultat  
  
816,33%
Egenkapital  
  
15,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.101.000 9.106.000 8.569.000 7.438.000 6.311.000
Resultat: 898.000 98.000 139.000 417.000 -512.000
Egenkapital: 5.079.000 4.409.000 4.334.000 4.207.000 3.790.000
Regnskap for Opplæringskontoret For Bilfag AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.101.000 9.106.000 8.569.000 7.438.000 6.311.000
Driftskostnader -9.265.000 -9.064.000 -8.477.000 -7.064.000 -6.893.000
Driftsresultat 836.000 43.000 91.000 374.000 -582.000
Finansinntekter 61.000 55.000 48.000 43.000 71.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 61.000 55.000 48.000 43.000 69.000
Resultat før skatt 898.000 98.000 139.000 417.000 -512.000
Skattekostnad -198.000 -24.000 -12.000 0 0
Årsresultat 699.000 74.000 127.000 417.000 -512.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 206.000 363.000 391.000 544.000 683.000
Sum omløpsmidler 8.970.000 8.696.000 7.205.000 6.797.000 5.178.000
Sum eiendeler 9.176.000 9.059.000 7.596.000 7.341.000 5.861.000
Sum opptjent egenkapital 4.992.000 4.293.000 4.218.000 4.091.000 3.674.000
Sum egenkapital 5.079.000 4.409.000 4.334.000 4.207.000 3.790.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.097.000 4.651.000 3.252.000 3.135.000 2.072.000
Sum gjeld og egenkapital 9.176.000 9.060.000 7.596.000 7.342.000 5.862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.106.000 8.569.000 7.438.000 6.311.000
Andre inntekter 10.101.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.101.000 9.106.000 8.569.000 7.438.000 6.311.000
Varekostnad -3.979.000 -4.064.000 -4.129.000 -2.915.000 -2.470.000
Lønninger -3.154.000 -3.115.000 -2.713.000 -2.465.000 -2.879.000
Avskrivning -180.000 -167.000 -153.000 -139.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.952.000 -1.718.000 -1.482.000 -1.545.000 -1.449.000
Driftskostnader -9.265.000 -9.064.000 -8.477.000 -7.064.000 -6.893.000
Driftsresultat 836.000 43.000 91.000 374.000 -582.000
Finansinntekter 61.000 55.000 48.000 43.000 71.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 61.000 55.000 48.000 43.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 699.000 74.000 127.000 417.000 -512.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 6.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 177.000 357.000 391.000 544.000 683.000
Sum varige driftsmidler 177.000 357.000 391.000 544.000 683.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 206.000 363.000 391.000 544.000 683.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 149.000 119.000 68.000 38.000 519.000
Andre fordringer 201.000 264.000 8.000 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.620.000 8.313.000 7.129.000 6.760.000 4.627.000
Sum omløpsmidler 8.970.000 8.696.000 7.205.000 6.797.000 5.178.000
Sum eiendeler 9.176.000 9.059.000 7.596.000 7.341.000 5.861.000
Sum opptjent egenkapital 4.992.000 4.293.000 4.218.000 4.091.000 3.674.000
Sum egenkapital 5.079.000 4.409.000 4.334.000 4.207.000 3.790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 0 0
Leverandørgjeld 2.197.000 2.434.000 2.522.000 2.113.000 1.416.000
Betalbar skatt 221.000 40.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 246.000 235.000 43.000 56.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.433.000 1.942.000 684.000 965.000 638.000
Sum kortsiktig gjeld 4.097.000 4.651.000 3.252.000 3.135.000 2.072.000
Sum gjeld og egenkapital 9.176.000 9.060.000 7.596.000 7.342.000 5.862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.873.000 4.045.000 3.953.000 3.662.000 3.106.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 2.2 2.2 2.5
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 2.2 2.2 2.5
Soliditet 55.4 48.7 57.1 57.3 64.7
Resultatgrad 8.3 0.5 1.1 5 -9.2
Rentedekningsgrad -255.5
Gjeldsgrad 0.8 1.1 0.8 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.8 1.1 1.8 5.7 -8.7
Signatur
04.10.2016
FIRMAET TEGNES AV STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.10.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut FordalStyreleder77
Åsmund KvisethStyremedlem57
Torgeir AsphaugStyremedlem65
Tom BendiksenStyremedlem53
Ole Ivar HallandStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Maskinagentur As7.50 
Nardo Bil AS7.50 
PERSSON NORGE AS6.67 
Okkenhaug Bil AS5.83 
Bertel O. Steen Trøndelag As7.50 
Melhus Bil Trondheim As1.67 
Opplæringskontoret For Bilfag AS27.50 
Man Truck & Bus Norge As3.33 
Motor-Trade AS7.50 
Bilcentrum AS9.17 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00