Transportsentralen Lillestrøm Sa
Juridisk navn:  Transportsentralen Lillestrøm Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64835600
Postboks 12 Prost Stabels Vei 10 Fax: 63877430
2021 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune: www.tsl.no/
Viken Lillestrøm
Org.nr: 944506330
Aksjekapital: 14.055.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 17.10.1985
Foretakstype: SA
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,82%
Resultat  
  
37,74%
Egenkapital  
  
7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 454.754.000 403.088.000 413.022.000 398.530.000 379.260.000
Resultat: 1.989.000 1.444.000 698.000 -419.000 -1.843.000
Egenkapital: 19.343.000 18.077.000 17.111.000 16.590.000 16.806.000
Regnskap for Transportsentralen Lillestrøm Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 454.754.000 403.088.000 413.022.000 398.530.000 379.260.000
Driftskostnader -452.852.000 -402.441.000 -413.108.000 -399.045.000 -381.125.000
Driftsresultat 1.902.000 647.000 -87.000 -515.000 -1.865.000
Finansinntekter 437.000 1.185.000 1.004.000 418.000 275.000
Finanskostnader -350.000 -387.000 -220.000 -323.000 -254.000
Finans 87.000 798.000 784.000 95.000 21.000
Resultat før skatt 1.989.000 1.444.000 698.000 -419.000 -1.843.000
Skattekostnad -488.000 -365.000 -51.000 98.000 411.000
Årsresultat 1.501.000 1.079.000 648.000 -322.000 -1.433.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.031.000 9.079.000 9.897.000 11.004.000 8.773.000
Sum omløpsmidler 77.621.000 68.853.000 56.097.000 50.891.000 58.193.000
Sum eiendeler 86.652.000 77.932.000 65.994.000 61.895.000 66.966.000
Sum opptjent egenkapital 5.248.000 4.022.000 0 0 0
Sum egenkapital 19.343.000 18.077.000 17.111.000 16.590.000 16.806.000
Sum langsiktig gjeld 7.546.000 7.599.000 7.956.000 8.329.000 9.636.000
Sum kortsiktig gjeld 59.763.000 52.255.000 40.927.000 36.976.000 40.524.000
Sum gjeld og egenkapital 86.652.000 77.931.000 65.994.000 61.895.000 66.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 454.594.000 402.974.000 413.022.000 397.839.000 378.530.000
Andre inntekter 161.000 114.000 0 692.000 730.000
Driftsinntekter 454.754.000 403.088.000 413.022.000 398.530.000 379.260.000
Varekostnad -425.422.000 -377.037.000 -384.189.000 -373.708.000 -357.506.000
Lønninger -17.196.000 -15.511.000 -15.955.000 -14.471.000 -14.016.000
Avskrivning -430.000 -391.000 -946.000 -589.000 -355.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.804.000 -9.502.000 -12.018.000 -10.277.000 -9.248.000
Driftskostnader -452.852.000 -402.441.000 -413.108.000 -399.045.000 -381.125.000
Driftsresultat 1.902.000 647.000 -87.000 -515.000 -1.865.000
Finansinntekter 437.000 1.185.000 1.004.000 418.000 275.000
Finanskostnader -350.000 -387.000 -220.000 -323.000 -254.000
Finans 87.000 798.000 784.000 95.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.501.000 1.079.000 648.000 -322.000 -1.433.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 950.000 878.000 761.000 527.000 404.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.515.000 1.392.000 1.608.000 2.575.000 2.785.000
Sum varige driftsmidler 1.515.000 1.392.000 1.608.000 2.575.000 2.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.565.000 6.809.000 7.528.000 7.902.000 5.584.000
Sum anleggsmidler 9.031.000 9.079.000 9.897.000 11.004.000 8.773.000
Varebeholdning 984.000 542.000 665.000 534.000 744.000
Kundefordringer 67.831.000 54.798.000 50.232.000 44.716.000 51.352.000
Andre fordringer 4.469.000 5.404.000 2.429.000 2.175.000 1.938.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.806.000 1.762.000 1.685.000 1.779.000 1.606.000
Sum omløpsmidler 77.621.000 68.853.000 56.097.000 50.891.000 58.193.000
Sum eiendeler 86.652.000 77.932.000 65.994.000 61.895.000 66.966.000
Sum opptjent egenkapital 5.248.000 4.022.000 0 0 0
Sum egenkapital 19.343.000 18.077.000 17.111.000 16.590.000 16.806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.750.000 1.294.000 1.194.000 1.165.000 1.218.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.126.000 10.770.000 5.103.000 8.567.000 4.575.000
Sum langsiktig gjeld 7.546.000 7.599.000 7.956.000 8.329.000 9.636.000
Leverandørgjeld 17.214.000 15.892.000 10.699.000 6.202.000 14.622.000
Betalbar skatt 517.000 482.000 285.000 25.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 1.905.000 1.143.000 1.933.000 1.575.000 1.067.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000.000 23.970.000 22.906.000 20.607.000 20.237.000
Sum kortsiktig gjeld 59.763.000 52.255.000 40.927.000 36.976.000 40.524.000
Sum gjeld og egenkapital 86.652.000 77.931.000 65.994.000 61.895.000 66.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.858.000 16.598.000 15.170.000 13.915.000 17.669.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5
Soliditet 22.3 23.2 25.9 26.8 25.1
Resultatgrad 0.4 0.2 -0.1 -0.5
Rentedekningsgrad 5.4 1.7 -0.4 -1.6 -6.3
Gjeldsgrad 3.5 3.3 2.9 2.7 3.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.4 1.4 -0.2 -2.4
Signatur
25.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Ove AkslandStyreleder55
Rolf Erlend GauterudStyremedlem55
Marius Oustad AndresenStyremedlem43
Petter FjellerStyremedlem65
Rune RingkilenStyremedlem49
Ståle Geir IhlhaugStyremedlem57
Per-Otto FossumStyremedlem46
Terje NyorkStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00