Uvdal Regnskapsservice AS
Juridisk navn:  Uvdal Regnskapsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32743910
Vestsidevegen 863 Vestsidevegen 863 Fax: 32743911
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune: www.urs.no/
Buskerud Nore Og Uvdal
Org.nr: 944473815
Aksjekapital: 170.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 03.08.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,47%
Resultat  
  
546,67%
Egenkapital  
  
4,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.774.000 5.747.000 5.289.000 5.332.000 5.283.000
Resultat: 97.000 15.000 184.000 266.000 475.000
Egenkapital: 1.610.000 1.541.000 1.532.000 1.465.000 1.405.000
Regnskap for Uvdal Regnskapsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.774.000 5.747.000 5.289.000 5.332.000 5.283.000
Driftskostnader -5.697.000 -5.754.000 -5.131.000 -5.096.000 -4.845.000
Driftsresultat 78.000 -7.000 158.000 236.000 438.000
Finansinntekter 22.000 24.000 28.000 33.000 39.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans 20.000 22.000 26.000 30.000 36.000
Resultat før skatt 97.000 15.000 184.000 266.000 475.000
Skattekostnad -28.000 -5.000 -48.000 -70.000 -129.000
Årsresultat 69.000 9.000 135.000 196.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 36.000 73.000 83.000 40.000
Sum omløpsmidler 2.933.000 2.689.000 2.777.000 2.803.000 2.671.000
Sum eiendeler 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000 2.711.000
Sum opptjent egenkapital 1.473.000 1.404.000 1.395.000 1.328.000 1.268.000
Sum egenkapital 1.610.000 1.541.000 1.532.000 1.465.000 1.405.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.362.000 1.184.000 1.318.000 1.421.000 1.305.000
Sum gjeld og egenkapital 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000 2.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.766.000 5.737.000 5.283.000 5.325.000 5.278.000
Andre inntekter 8.000 10.000 6.000 7.000 4.000
Driftsinntekter 5.774.000 5.747.000 5.289.000 5.332.000 5.283.000
Varekostnad -32.000 -37.000 -37.000 -72.000 -89.000
Lønninger -4.603.000 -4.498.000 -3.960.000 -3.975.000 -3.693.000
Avskrivning -30.000 -37.000 -47.000 -31.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.032.000 -1.182.000 -1.087.000 -1.018.000 -1.025.000
Driftskostnader -5.697.000 -5.754.000 -5.131.000 -5.096.000 -4.845.000
Driftsresultat 78.000 -7.000 158.000 236.000 438.000
Finansinntekter 22.000 24.000 28.000 33.000 39.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans 20.000 22.000 26.000 30.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -69.000 -137.000 -137.000
Årsresultat 69.000 9.000 135.000 196.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 35.000 72.000 82.000 38.000
Sum varige driftsmidler 38.000 35.000 72.000 82.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum anleggsmidler 39.000 36.000 73.000 83.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 941.000 856.000 818.000 742.000 790.000
Andre fordringer 107.000 108.000 127.000 138.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.885.000 1.724.000 1.831.000 1.923.000 1.755.000
Sum omløpsmidler 2.933.000 2.689.000 2.777.000 2.803.000 2.671.000
Sum eiendeler 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000 2.711.000
Sum opptjent egenkapital 1.473.000 1.404.000 1.395.000 1.328.000 1.268.000
Sum egenkapital 1.610.000 1.541.000 1.532.000 1.465.000 1.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 188.000 139.000 172.000 190.000 161.000
Betalbar skatt 28.000 5.000 48.000 70.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 521.000 499.000 471.000 402.000 302.000
Utbytte 0 0 -69.000 -137.000 -137.000
Annen kortsiktig gjeld 625.000 540.000 558.000 623.000 575.000
Sum kortsiktig gjeld 1.362.000 1.184.000 1.318.000 1.421.000 1.305.000
Sum gjeld og egenkapital 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000 2.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.571.000 1.505.000 1.459.000 1.382.000 1.366.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.3 2.1 2.0 2.0
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 2.1 2.0 2.1
Soliditet 54.2 56.6 53.8 50.8 51.8
Resultatgrad 1.4 -0.1 3 4.4 8.3
Rentedekningsgrad 3 -3.5 7 89.7 159.0
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.4 0.6 6.5 9.3 17.6
Signatur
21.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tone Elisabeth BjørnsrudStyreleder53
Arne Gunnar HaugenStyremedlem48
Bjørg Hilda Haug StangelandStyremedlem52
Ingrid Alice KvitbergStyremedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arne Gunnar Haugen17.6548
Tone Elisabeth Bjørnsrud24.7153
Hilde Stordalen23.5351
Ingrid Alice Kvitberg2.9434
Uvdal Regnskapsservice AS19.41 
Bjørg Hilda Haug Stangeland11.7652
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00