Eliassen Eiendom AS
Juridisk navn:  Eliassen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57746010
Strandgata 50 Strandgata 50 Fax:
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 981588525
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.02.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,68%
Resultat  
  
72,25%
Egenkapital  
  
-32,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.016.000 1.023.000 1.187.000 1.218.000 1.134.000
Resultat: -131.000 -472.000 -185.000 30.000 -191.000
Egenkapital: 171.000 252.000 222.000 375.000 332.000
Regnskap for Eliassen Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.016.000 1.023.000 1.187.000 1.218.000 1.134.000
Driftskostnader -818.000 -1.181.000 -1.043.000 -839.000 -884.000
Driftsresultat 199.000 -158.000 143.000 379.000 250.000
Finansinntekter 0 8.000 8.000 0 0
Finanskostnader -330.000 -322.000 -336.000 -350.000 -441.000
Finans -330.000 -314.000 -328.000 -350.000 -441.000
Resultat før skatt -131.000 -472.000 -185.000 30.000 -191.000
Skattekostnad 34.000 118.000 53.000 13.000 121.000
Årsresultat -97.000 -354.000 -132.000 43.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.734.000 9.164.000 9.594.000 10.024.000 10.454.000
Sum omløpsmidler 1.201.000 841.000 424.000 498.000 312.000
Sum eiendeler 9.935.000 10.005.000 10.018.000 10.522.000 10.766.000
Sum opptjent egenkapital -344.000 -247.000 107.000 260.000 217.000
Sum egenkapital 171.000 252.000 222.000 375.000 332.000
Sum langsiktig gjeld 6.873.000 7.361.000 7.590.000 8.137.000 8.648.000
Sum kortsiktig gjeld 2.891.000 2.392.000 2.205.000 2.011.000 1.786.000
Sum gjeld og egenkapital 9.935.000 10.005.000 10.017.000 10.523.000 10.766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.016.000 1.023.000 1.187.000 1.218.000 1.134.000
Driftsinntekter 1.016.000 1.023.000 1.187.000 1.218.000 1.134.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -430.000 -430.000 -430.000 -430.000 -428.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -388.000 -751.000 -613.000 -409.000 -456.000
Driftskostnader -818.000 -1.181.000 -1.043.000 -839.000 -884.000
Driftsresultat 199.000 -158.000 143.000 379.000 250.000
Finansinntekter 0 8.000 8.000 0 0
Finanskostnader -330.000 -322.000 -336.000 -350.000 -441.000
Finans -330.000 -314.000 -328.000 -350.000 -441.000
Konsernbidrag 0 0 -20.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -97.000 -354.000 -132.000 43.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.734.000 9.164.000 9.594.000 10.024.000 10.454.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.734.000 9.164.000 9.594.000 10.024.000 10.454.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.734.000 9.164.000 9.594.000 10.024.000 10.454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 1.000 161.000 243.000 65.000
Andre fordringer 1.117.000 840.000 263.000 255.000 248.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.201.000 841.000 424.000 498.000 312.000
Sum eiendeler 9.935.000 10.005.000 10.018.000 10.522.000 10.766.000
Sum opptjent egenkapital -344.000 -247.000 107.000 260.000 217.000
Sum egenkapital 171.000 252.000 222.000 375.000 332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 89.000 119.000 160.000 263.000 331.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.770.000 2.296.000 2.037.000 1.880.000 1.725.000
Sum langsiktig gjeld 6.873.000 7.361.000 7.590.000 8.137.000 8.648.000
Leverandørgjeld 62.000 13.000 22.000 18.000 7.000
Betalbar skatt 0 44.000 43.000 55.000 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 44.000 34.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 39.000 61.000 23.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 2.891.000 2.392.000 2.205.000 2.011.000 1.786.000
Sum gjeld og egenkapital 9.935.000 10.005.000 10.017.000 10.523.000 10.766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.690.000 -1.551.000 -1.781.000 -1.513.000 -1.474.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2
Soliditet 1.7 2.5 2.2 3.6 3.1
Resultatgrad 19.6 -15.4 1 31.1 22.0
Rentedekningsgrad 0.6 -0.5 0.4 1.1 0.6
Gjeldsgrad 57.1 38.7 44.1 27.1 31.4
Total kapitalrentabilitet 2 -1.5 1.5 3.6 2.3
Signatur
04.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn EliassenStyreleder70
Hilde Kristine EliassenStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Eliassen AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00