Tømmervikgruppen AS
Juridisk navn:  Tømmervikgruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76152910
Postboks 283 Tømmervikveien 21 Fax: 76152911
8455 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 943592691
Aksjekapital: 689.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 13.05.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Økoråd Hadsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
62,9%
Resultat  
  
235,29%
Egenkapital  
  
40,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.318.000 12.473.000 9.799.000 7.243.000 8.692.000
Resultat: 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000 381.000
Egenkapital: -2.822.000 -4.712.000 -3.316.000 -2.800.000 -2.564.000
Regnskap for Tømmervikgruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.318.000 12.473.000 9.799.000 7.243.000 8.692.000
Driftskostnader -17.411.000 -12.894.000 -9.899.000 -7.097.000 -7.960.000
Driftsresultat 2.908.000 -421.000 -100.000 146.000 733.000
Finansinntekter 55.000 22.000 75.000 54.000 36.000
Finanskostnader -1.074.000 -998.000 -491.000 -436.000 -387.000
Finans -1.019.000 -976.000 -416.000 -382.000 -351.000
Resultat før skatt 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000 381.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.377.000 11.120.000 4.349.000 1.794.000 1.195.000
Sum omløpsmidler 14.680.000 4.603.000 1.683.000 2.911.000 2.773.000
Sum eiendeler 22.057.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital -3.122.000 -5.012.000 -3.616.000 -3.100.000 -2.864.000
Sum egenkapital -2.822.000 -4.712.000 -3.316.000 -2.800.000 -2.564.000
Sum langsiktig gjeld 13.703.000 11.240.000 4.875.000 5.135.000 4.550.000
Sum kortsiktig gjeld 11.177.000 9.195.000 4.473.000 2.370.000 1.981.000
Sum gjeld og egenkapital 22.058.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000 3.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.991.000 12.156.000 9.651.000 6.647.000 8.609.000
Andre inntekter 328.000 317.000 148.000 596.000 83.000
Driftsinntekter 20.318.000 12.473.000 9.799.000 7.243.000 8.692.000
Varekostnad -12.767.000 -8.199.000 -6.624.000 -4.310.000 -5.317.000
Lønninger -1.977.000 -2.365.000 -1.757.000 -1.448.000 -1.593.000
Avskrivning -659.000 -512.000 -316.000 -263.000 -267.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.008.000 -1.818.000 -1.202.000 -1.076.000 -783.000
Driftskostnader -17.411.000 -12.894.000 -9.899.000 -7.097.000 -7.960.000
Driftsresultat 2.908.000 -421.000 -100.000 146.000 733.000
Finansinntekter 55.000 22.000 75.000 54.000 36.000
Finanskostnader -1.074.000 -998.000 -491.000 -436.000 -387.000
Finans -1.019.000 -976.000 -416.000 -382.000 -351.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.252.000 2.457.000 1.462.000 1.161.000 381.000
Maskiner anlegg 2.057.000 7.430.000 1.591.000 488.000 643.000
Driftsløsøre 1.038.000 1.202.000 1.266.000 114.000 170.000
Sum varige driftsmidler 7.347.000 11.090.000 4.319.000 1.764.000 1.195.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 7.377.000 11.120.000 4.349.000 1.794.000 1.195.000
Varebeholdning 6.195.000 797.000 760.000 971.000 945.000
Kundefordringer 8.019.000 547.000 761.000 311.000 265.000
Andre fordringer 406.000 3.181.000 118.000 1.577.000 1.513.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 78.000 45.000 52.000 50.000
Sum omløpsmidler 14.680.000 4.603.000 1.683.000 2.911.000 2.773.000
Sum eiendeler 22.057.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital -3.122.000 -5.012.000 -3.616.000 -3.100.000 -2.864.000
Sum egenkapital -2.822.000 -4.712.000 -3.316.000 -2.800.000 -2.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.383.000 6.570.000 2.985.000 558.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 13.703.000 11.240.000 4.875.000 5.135.000 4.550.000
Leverandørgjeld 641.000 1.273.000 1.180.000 1.524.000 1.325.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.509.000 497.000 64.000 71.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 645.000 854.000 244.000 216.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 11.177.000 9.195.000 4.473.000 2.370.000 1.981.000
Sum gjeld og egenkapital 22.058.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000 3.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.503.000 -4.592.000 -2.790.000 541.000 792.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.5 0.4 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.2 0.9 1.0
Soliditet -12.8 -59.5 -64.6
Resultatgrad 14.3 -3.4 2.0 8.4
Rentedekningsgrad 2.7 -0.4 -0.2 0.5 2.0
Gjeldsgrad -8.8 -4.3 -2.8 -2.7 -2.5
Total kapitalrentabilitet 13.4 -2.5 -0.4 4.3 19.4
Signatur
22.01.2020
SIGNATUR
HANSEN IVAN
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Finn HansenStyreleder61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Finn Hansen100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00