Tømmervikgruppen AS
Juridisk navn:  Tømmervikgruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76152910
Postboks 283 Tømmervikveien 21 Fax: 76152911
8455 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 943592691
Aksjekapital: 689.000 NOK
Etableringsdato: 13.05.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74,56%
Resultat  
  
-122,33%
Egenkapital  
  
-1,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.168.000 20.318.000 12.473.000 9.799.000 7.243.000
Resultat: -422.000 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000
Egenkapital: -2.855.000 -2.822.000 -4.712.000 -3.316.000 -2.800.000
Regnskap for Tømmervikgruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.168.000 20.318.000 12.473.000 9.799.000 7.243.000
Driftskostnader -4.262.000 -17.411.000 -12.894.000 -9.899.000 -7.097.000
Driftsresultat 905.000 2.908.000 -421.000 -100.000 146.000
Finansinntekter 119.000 55.000 22.000 75.000 54.000
Finanskostnader -1.446.000 -1.074.000 -998.000 -491.000 -436.000
Finans -1.327.000 -1.019.000 -976.000 -416.000 -382.000
Resultat før skatt -422.000 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -422.000 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.629.000 7.377.000 11.120.000 4.349.000 1.794.000
Sum omløpsmidler 9.841.000 14.680.000 4.603.000 1.683.000 2.911.000
Sum eiendeler 23.470.000 22.057.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000
Sum opptjent egenkapital -3.544.000 -3.122.000 -5.012.000 -3.616.000 -3.100.000
Sum egenkapital -2.855.000 -2.822.000 -4.712.000 -3.316.000 -2.800.000
Sum langsiktig gjeld 25.462.000 13.703.000 11.240.000 4.875.000 5.135.000
Sum kortsiktig gjeld 864.000 11.177.000 9.195.000 4.473.000 2.370.000
Sum gjeld og egenkapital 23.471.000 22.058.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.551.000 19.991.000 12.156.000 9.651.000 6.647.000
Andre inntekter 2.616.000 328.000 317.000 148.000 596.000
Driftsinntekter 5.168.000 20.318.000 12.473.000 9.799.000 7.243.000
Varekostnad -1.256.000 -12.767.000 -8.199.000 -6.624.000 -4.310.000
Lønninger -803.000 -1.977.000 -2.365.000 -1.757.000 -1.448.000
Avskrivning -516.000 -659.000 -512.000 -316.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.687.000 -2.008.000 -1.818.000 -1.202.000 -1.076.000
Driftskostnader -4.262.000 -17.411.000 -12.894.000 -9.899.000 -7.097.000
Driftsresultat 905.000 2.908.000 -421.000 -100.000 146.000
Finansinntekter 119.000 55.000 22.000 75.000 54.000
Finanskostnader -1.446.000 -1.074.000 -998.000 -491.000 -436.000
Finans -1.327.000 -1.019.000 -976.000 -416.000 -382.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -422.000 1.890.000 -1.397.000 -515.000 -236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.898.000 4.252.000 2.457.000 1.462.000 1.161.000
Maskiner anlegg 2.057.000 2.057.000 7.430.000 1.591.000 488.000
Driftsløsøre 0 1.038.000 1.202.000 1.266.000 114.000
Sum varige driftsmidler 5.955.000 7.347.000 11.090.000 4.319.000 1.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.673.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 13.629.000 7.377.000 11.120.000 4.349.000 1.794.000
Varebeholdning 9.612.000 6.195.000 797.000 760.000 971.000
Kundefordringer 105.000 8.019.000 547.000 761.000 311.000
Andre fordringer 117.000 406.000 3.181.000 118.000 1.577.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 60.000 78.000 45.000 52.000
Sum omløpsmidler 9.841.000 14.680.000 4.603.000 1.683.000 2.911.000
Sum eiendeler 23.470.000 22.057.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000
Sum opptjent egenkapital -3.544.000 -3.122.000 -5.012.000 -3.616.000 -3.100.000
Sum egenkapital -2.855.000 -2.822.000 -4.712.000 -3.316.000 -2.800.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 604.000 8.383.000 6.570.000 2.985.000 558.000
Sum langsiktig gjeld 25.462.000 13.703.000 11.240.000 4.875.000 5.135.000
Leverandørgjeld 40.000 641.000 1.273.000 1.180.000 1.524.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 1.509.000 497.000 64.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 645.000 854.000 244.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 864.000 11.177.000 9.195.000 4.473.000 2.370.000
Sum gjeld og egenkapital 23.471.000 22.058.000 15.723.000 6.032.000 4.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.977.000 3.503.000 -4.592.000 -2.790.000 541.000
Likviditetsgrad 1 11. 1.3 0.5 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 0.4 0.2 0.9
Soliditet -12.2 -12.8 -59.5
Resultatgrad 17.5 14.3 -3.4 2.0
Rentedekningsgrad 0.6 2.7 -0.4 -0.2 0.5
Gjeldsgrad -9.2 -8.8 -4.3 -2.8 -2.7
Total kapitalrentabilitet 4.4 13.4 -2.5 -0.4 4.3
Signatur
23.10.2020
SIGNATUR
HANSEN IVAN
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Finn HansenStyreleder62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Finn Hansen100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00