ARKITEKTteam as
Juridisk navn:  Arkitektteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24071280
Bråtengata 22 Bråtengata 22 Fax: 69274435
1515 Moss 1515 Moss
Fylke: Kommune: www.arkitektteam.no
Viken Moss
Org.nr: 942216432
Aksjekapital: 175.000 NOK
Etableringsdato: 28.08.1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Registrert Revisor Bjørn A Halle As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,3%
Resultat  
  
229,17%
Egenkapital  
  
75,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 300.000 277.000 393.000 484.000 848.000
Resultat: 62.000 -48.000 -174.000 -55.000 -29.000
Egenkapital: 144.000 82.000 252.000 427.000 504.000
Regnskap for ARKITEKTteam as
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 300.000 277.000 393.000 484.000 848.000
Driftskostnader -240.000 -324.000 -669.000 -438.000 -919.000
Driftsresultat 60.000 -48.000 -275.000 46.000 -71.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 42.000
Finanskostnader 0 0 101.000 -101.000 0
Finans 2.000 0 101.000 -101.000 42.000
Resultat før skatt 62.000 -48.000 -174.000 -55.000 -29.000
Skattekostnad 0 -122.000 0 -22.000 8.000
Årsresultat 62.000 -170.000 -174.000 -77.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 57.000 184.000 189.000 218.000
Sum omløpsmidler 180.000 134.000 205.000 368.000 488.000
Sum eiendeler 189.000 191.000 389.000 557.000 706.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -92.000 78.000 253.000 330.000
Sum egenkapital 144.000 82.000 252.000 427.000 504.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 109.000 136.000 130.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 191.000 388.000 557.000 706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.000 0 111.000 208.000 622.000
Andre inntekter 233.000 277.000 282.000 276.000 226.000
Driftsinntekter 300.000 277.000 393.000 484.000 848.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 2.000 -30.000 -571.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 -7.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -320.000 -666.000 -401.000 -339.000
Driftskostnader -240.000 -324.000 -669.000 -438.000 -919.000
Driftsresultat 60.000 -48.000 -275.000 46.000 -71.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 42.000
Finanskostnader 0 0 101.000 -101.000 0
Finans 2.000 0 101.000 -101.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 -170.000 -174.000 -77.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 122.000 122.000 145.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 11.000 15.000 20.000 27.000
Sum varige driftsmidler 9.000 11.000 15.000 20.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum anleggsmidler 9.000 57.000 184.000 189.000 218.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 88.000 97.000 233.000 84.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 46.000 108.000 135.000 404.000
Sum omløpsmidler 180.000 134.000 205.000 368.000 488.000
Sum eiendeler 189.000 191.000 389.000 557.000 706.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -92.000 78.000 253.000 330.000
Sum egenkapital 144.000 82.000 252.000 427.000 504.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 -8.000 19.000 38.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 117.000 117.000 92.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 109.000 136.000 130.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 191.000 388.000 557.000 706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 135.000 25.000 69.000 238.000 286.000
Likviditetsgrad 1 4 1.2 1.5 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 4 1.2 1.5 2.9 2.5
Soliditet 76.2 42.9 64.9 76.7 71.4
Resultatgrad 2 -17.3 9.5 -8.4
Rentedekningsgrad 2.7 0.5
Gjeldsgrad 0.3 1.3 0.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 32.8 -25.1 -70.9 8.3 -4.1
Signatur
20.09.2016
Prokurister
31.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jonathan ParkerStyreleder71
Rønnaug BekkhusStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jonathan Parker99.4371
Arkitektteam AS0.57 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00