Myrvoll Bolig AS
Juridisk navn:  Myrvoll Bolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66808697
Postboks 178 Skiveien 42 Fax: 66993977
1416 Oppegård 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 980865282
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Etableringsdato: 27.04.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økoteam As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,68%
Resultat  
  
-7,89%
Egenkapital  
  
26,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000 7.023.000
Resultat: 22.340.000 24.253.000 3.659.000 18.883.000 7.448.000
Egenkapital: 83.266.000 66.063.000 47.418.000 52.183.000 38.327.000
Regnskap for Myrvoll Bolig AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000 7.023.000
Driftskostnader -78.459.000 -68.658.000 -64.949.000 -79.605.000 76.000
Driftsresultat 24.965.000 25.635.000 4.796.000 18.888.000 7.099.000
Finansinntekter 33.000 16.000 22.000 103.000 384.000
Finanskostnader -2.659.000 -1.398.000 -1.159.000 -108.000 -35.000
Finans -2.626.000 -1.382.000 -1.137.000 -5.000 349.000
Resultat før skatt 22.340.000 24.253.000 3.659.000 18.883.000 7.448.000
Skattekostnad -5.138.000 -5.607.000 -924.000 -5.028.000 -1.917.000
Årsresultat 17.203.000 18.645.000 2.735.000 13.856.000 5.532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 206.000
Sum omløpsmidler 93.621.000 102.327.000 52.514.000 97.627.000 52.744.000
Sum eiendeler 93.627.000 102.333.000 52.520.000 97.633.000 52.950.000
Sum opptjent egenkapital 74.263.000 57.061.000 38.415.000 43.180.000 29.324.000
Sum egenkapital 83.266.000 66.063.000 47.418.000 52.183.000 38.327.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.643.000 1.250.000 12.222.000 3.134.000
Sum kortsiktig gjeld 10.361.000 30.626.000 3.853.000 33.229.000 11.489.000
Sum gjeld og egenkapital 93.627.000 102.333.000 52.521.000 97.634.000 52.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000 7.023.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000 7.023.000
Varekostnad -78.117.000 -68.106.000 -64.721.000 -79.358.000 -26.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -342.000 -552.000 -228.000 -247.000 111.000
Driftskostnader -78.459.000 -68.658.000 -64.949.000 -79.605.000 76.000
Driftsresultat 24.965.000 25.635.000 4.796.000 18.888.000 7.099.000
Finansinntekter 33.000 16.000 22.000 103.000 384.000
Finanskostnader -2.659.000 -1.398.000 -1.159.000 -108.000 -35.000
Finans -2.626.000 -1.382.000 -1.137.000 -5.000 349.000
Konsernbidrag 0 0 -7.500.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.203.000 18.645.000 2.735.000 13.856.000 5.532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum varige driftsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 200.000
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 206.000
Varebeholdning 19.529.000 7.742.000 37.873.000 72.131.000 43.209.000
Kundefordringer 6.550.000 0 11.550.000 0 1.000
Andre fordringer 16.000 94.266.000 11.000 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.526.000 319.000 3.080.000 25.486.000 9.523.000
Sum omløpsmidler 93.621.000 102.327.000 52.514.000 97.627.000 52.744.000
Sum eiendeler 93.627.000 102.333.000 52.520.000 97.633.000 52.950.000
Sum opptjent egenkapital 74.263.000 57.061.000 38.415.000 43.180.000 29.324.000
Sum egenkapital 83.266.000 66.063.000 47.418.000 52.183.000 38.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.893.000 0 864.000 1.884.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 28.970.000 0 26.858.000 5.185.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.643.000 1.250.000 12.222.000 3.134.000
Leverandørgjeld 331.000 943.000 2.065.000 323.000 6.271.000
Betalbar skatt 10.031.000 714.000 1.788.000 6.048.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.361.000 30.626.000 3.853.000 33.229.000 11.489.000
Sum gjeld og egenkapital 93.627.000 102.333.000 52.521.000 97.634.000 52.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.260.000 71.701.000 48.661.000 64.398.000 41.255.000
Likviditetsgrad 1 9 3.3 13. 2.9 4.6
Likviditetsgrad 2 7.2 3.1 3.8 0.8 0.9
Soliditet 88.9 64.6 90.3 53.4 72.4
Resultatgrad 24.1 27.2 6.9 19.2 101.1
Rentedekningsgrad 9.4 18.3 4.1 175.8 213.8
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.1 0.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 26.7 25.1 9.2 19.5 14.1
Signatur
24.04.2013
ROLF JOHANNESSEN
Prokurister
24.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf JohannessenStyreleder59
Per Erik KristiansenStyremedlem59
Audun ReiersenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Erik Kristiansen Holding AS33.33 
Follo Entrepenørbygg AS66.67 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00