Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg As
Juridisk navn:  Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55083072
Troland 32 Troland 32 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 980880036
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.06.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjons-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,17%
Resultat  
  
8,97%
Egenkapital  
  
33,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 601.000 602.000 245.000 240.000 4.704.000
Resultat: 595.000 546.000 209.000 294.000 4.608.000
Egenkapital: 1.828.000 1.370.000 955.000 801.000 567.000
Regnskap for Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 601.000 602.000 245.000 240.000 4.704.000
Driftskostnader -8.000 -57.000 -38.000 -25.000 -128.000
Driftsresultat 593.000 545.000 207.000 215.000 4.576.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 87.000 50.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -18.000
Finans 2.000 2.000 2.000 80.000 32.000
Resultat før skatt 595.000 546.000 209.000 294.000 4.608.000
Skattekostnad -137.000 -131.000 -55.000 -61.000 -1.244.000
Årsresultat 458.000 415.000 154.000 234.000 3.364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 373.000 234.000 234.000 234.000 1.034.000
Sum omløpsmidler 1.729.000 1.420.000 840.000 701.000 942.000
Sum eiendeler 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000 1.976.000
Sum opptjent egenkapital 1.728.000 1.270.000 855.000 701.000 467.000
Sum egenkapital 1.828.000 1.370.000 955.000 801.000 567.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 274.000 284.000 119.000 134.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000 1.975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 601.000 602.000 245.000 240.000 236.000
Andre inntekter 0 0 0 0 4.468.000
Driftsinntekter 601.000 602.000 245.000 240.000 4.704.000
Varekostnad 0 0 0 0 -17.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -57.000 -38.000 -25.000 -111.000
Driftskostnader -8.000 -57.000 -38.000 -25.000 -128.000
Driftsresultat 593.000 545.000 207.000 215.000 4.576.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 87.000 50.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -18.000
Finans 2.000 2.000 2.000 80.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 458.000 415.000 154.000 234.000 3.364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 373.000 234.000 234.000 234.000 234.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 373.000 234.000 234.000 234.000 234.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 800.000
Sum anleggsmidler 373.000 234.000 234.000 234.000 1.034.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 83.000 71.000 75.000 19.000
Andre fordringer 24.000 2.000 4.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.630.000 1.335.000 765.000 622.000 919.000
Sum omløpsmidler 1.729.000 1.420.000 840.000 701.000 942.000
Sum eiendeler 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000 1.976.000
Sum opptjent egenkapital 1.728.000 1.270.000 855.000 701.000 467.000
Sum egenkapital 1.828.000 1.370.000 955.000 801.000 567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 7.000
Betalbar skatt 137.000 131.000 55.000 61.000 1.349.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 137.000 50.000 57.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 14.000 14.000 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 284.000 119.000 134.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000 1.975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.455.000 1.136.000 721.000 567.000 -466.000
Likviditetsgrad 1 6.3 5 7.1 5.2 0.7
Likviditetsgrad 2 6.3 5 7.1 5.3 0.7
Soliditet 8 82.8 88.9 85.7 28.7
Resultatgrad 98.7 90.5 84.5 89.6 97.3
Rentedekningsgrad 43.1 257.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 28.3 33.1 19.5 32.3 234.2
Signatur
27.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils Tore Øpstad MelingenStyreleder41
Henrik MelingenStyremedlem34
Edvard MelingenStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Austevoll Terminalen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00