Ecit Services As
Juridisk navn:  Ecit Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22683322
Martin Linges Vei 25 Rolfsbuktveien 4A Fax: 22683323
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune: www.vegapartners.no
Akershus Bærum
Org.nr: 980784134
Aksjekapital: 1.385.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 01.05.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
255,24%
Resultat  
  
-283,88%
Egenkapital  
  
-109,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 49.730.000 13.999.000 15.468.000 19.101.000 19.505.000
Resultat: -1.745.000 949.000 1.564.000 749.000 -1.293.000
Egenkapital: -447.000 4.905.000 4.199.000 3.035.000 2.559.000
Regnskap for Ecit Services As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 49.730.000 13.999.000 15.468.000 19.101.000 19.505.000
Driftskostnader -52.018.000 -13.010.000 -14.148.000 -18.406.000 -21.920.000
Driftsresultat -2.288.000 989.000 1.320.000 695.000 -2.414.000
Finansinntekter 742.000 105.000 460.000 1.760.000 1.589.000
Finanskostnader -200.000 -146.000 -215.000 -1.706.000 -468.000
Finans 542.000 -41.000 245.000 54.000 1.121.000
Resultat før skatt -1.745.000 949.000 1.564.000 749.000 -1.293.000
Skattekostnad 321.000 -243.000 -400.000 -274.000 416.000
Årsresultat -1.424.000 706.000 1.164.000 476.000 -877.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.857.000 7.732.000 7.838.000 7.551.000 13.916.000
Sum omløpsmidler 17.773.000 4.266.000 2.566.000 3.842.000 6.113.000
Sum eiendeler 25.630.000 11.998.000 10.404.000 11.393.000 20.029.000
Sum opptjent egenkapital -5.757.000 2.346.000 1.640.000 476.000 0
Sum egenkapital -447.000 4.905.000 4.199.000 3.035.000 2.559.000
Sum langsiktig gjeld 9.782.000 2.995.000 3.491.000 1.341.000 8.157.000
Sum kortsiktig gjeld 16.293.000 4.098.000 2.713.000 7.018.000 9.312.000
Sum gjeld og egenkapital 25.628.000 11.998.000 10.403.000 11.394.000 20.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.261.000 13.291.000 14.941.000 18.133.000 19.289.000
Andre inntekter 2.469.000 707.000 527.000 967.000 216.000
Driftsinntekter 49.730.000 13.999.000 15.468.000 19.101.000 19.505.000
Varekostnad -2.841.000 -2.171.000 -1.085.000 -1.976.000 -2.240.000
Lønninger -35.350.000 -7.959.000 -9.475.000 -12.109.000 -13.723.000
Avskrivning -2.223.000 -113.000 -306.000 -463.000 -829.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.604.000 -2.767.000 -3.282.000 -3.858.000 -5.128.000
Driftskostnader -52.018.000 -13.010.000 -14.148.000 -18.406.000 -21.920.000
Driftsresultat -2.288.000 989.000 1.320.000 695.000 -2.414.000
Finansinntekter 742.000 105.000 460.000 1.760.000 1.589.000
Finanskostnader -200.000 -146.000 -215.000 -1.706.000 -468.000
Finans 542.000 -41.000 245.000 54.000 1.121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.424.000 706.000 1.164.000 476.000 -877.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.236.000 0 0 0 115.000
Sum Immatrielle midler 3.837.000 58.000 122.000 641.000 1.214.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.360.000 328.000 410.000 532.000 695.000
Sum varige driftsmidler 1.360.000 328.000 410.000 532.000 695.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.660.000 7.346.000 7.306.000 6.378.000 12.007.000
Sum anleggsmidler 7.857.000 7.732.000 7.838.000 7.551.000 13.916.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.498.000 2.831.000 1.437.000 2.360.000 2.328.000
Andre fordringer 967.000 690.000 819.000 922.000 3.213.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.798.000 745.000 310.000 561.000 572.000
Sum omløpsmidler 17.773.000 4.266.000 2.566.000 3.842.000 6.113.000
Sum eiendeler 25.630.000 11.998.000 10.404.000 11.393.000 20.029.000
Sum opptjent egenkapital -5.757.000 2.346.000 1.640.000 476.000 0
Sum egenkapital -447.000 4.905.000 4.199.000 3.035.000 2.559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 890.000 949.000 23.000 1.857.000 1.724.000
Sum langsiktig gjeld 9.782.000 2.995.000 3.491.000 1.341.000 8.157.000
Leverandørgjeld 9.387.000 1.050.000 583.000 501.000 795.000
Betalbar skatt 0 209.000 65.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.689.000 817.000 934.000 1.522.000 1.542.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.327.000 1.073.000 1.109.000 3.137.000 5.251.000
Sum kortsiktig gjeld 16.293.000 4.098.000 2.713.000 7.018.000 9.312.000
Sum gjeld og egenkapital 25.628.000 11.998.000 10.403.000 11.394.000 20.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.480.000 168.000 -147.000 -3.176.000 -3.199.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 0.6 0.7
Soliditet -1.7 40.9 40.4 26.6 12.8
Resultatgrad -4.6 7.1 8.5 3.6 -12.4
Rentedekningsgrad -11.4 6.8 6.1 1.4 -1.8
Gjeldsgrad -58.3 1.4 1.5 2.8 6.8
Total kapitalrentabilitet 9.1 17.1 21.5 -4.1
Signatur
28.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristian Godager AasenStyreleder41
Anders RikheimStyremedlem50
Lars Gunnar LilleklevStyremedlem41
Peer VeibyStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dalma As1.81 
Hans Otto Evensen4.4055
Ecit Services Holding As69.10 
Anders Rikheim4.9150
Canlup As1.39 
Jeb As4.50 
Dalsaunet Holding12.09 
Emn Holding As1.81 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00