Gunhild Haga Ommestad
Juridisk navn:  Gunhild Haga Ommestad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62953543
Åsavegen 114 Åsavegen 114 Fax:
2266 Arneberg 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 980686957
Aksjekapital: 53 NOK
Etableringsdato: 23.04.1999
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
2,44%
Resultat  
  
0,45%
Egenkapital  
  
44,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000 1.017.000
Resultat: 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000 889.000
Egenkapital: 387.000 268.000 438.000 376.000 361.000
Regnskap for Gunhild Haga Ommestad
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000 1.017.000
Driftskostnader -148.000 -123.000 -115.000 -129.000 -128.000
Driftsresultat 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000 889.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000 889.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000 889.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 84.000 105.000 131.000 164.000
Sum omløpsmidler 388.000 260.000 395.000 300.000 238.000
Sum eiendeler 472.000 344.000 500.000 431.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 387.000 268.000 438.000 376.000 361.000
Sum egenkapital 387.000 268.000 438.000 376.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 75.000 62.000 54.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 343.000 500.000 430.000 402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000 1.017.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000 1.017.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -21.000 -26.000 -33.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -102.000 -89.000 -96.000 -87.000
Driftskostnader -148.000 -123.000 -115.000 -129.000 -128.000
Driftsresultat 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000 889.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000 889.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 84.000 105.000 131.000 164.000
Sum varige driftsmidler 84.000 84.000 105.000 131.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.000 84.000 105.000 131.000 164.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 219.000 168.000 161.000 136.000 132.000
Andre fordringer 65.000 69.000 110.000 20.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 22.000 123.000 143.000 85.000
Sum omløpsmidler 388.000 260.000 395.000 300.000 238.000
Sum eiendeler 472.000 344.000 500.000 431.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 387.000 268.000 438.000 376.000 361.000
Sum egenkapital 387.000 268.000 438.000 376.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 4.000 6.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 75.000 57.000 49.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 75.000 62.000 54.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 343.000 500.000 430.000 402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 303.000 185.000 333.000 246.000 197.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.5 6.4 5.6 5.8
Likviditetsgrad 2 4.6 3.5 6.4 5.6 5.9
Soliditet 8 78.1 87.6 87.4 89.8
Resultatgrad 88.2 9 90.8 87.9 87.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 235.2 322.2 228.4 216.5 221.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00