As Sande Reisebyrå Alta
Juridisk navn:  As Sande Reisebyrå Alta
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78449555
Postboks 1114 Markedsgata 21-25 Fax: 78436508
9504 Alta 9505 Alta
Fylke: Kommune: www.altatours.no
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 940316529
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 25.09.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
10,74%
Resultat  
  
-0,72%
Egenkapital  
  
5,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 91.643.000 82.754.000 77.096.000 69.383.000 79.981.000
Resultat: 277.000 279.000 -394.000 -43.000 -242.000
Egenkapital: 4.050.000 3.829.000 3.604.000 3.893.000 3.902.000
Regnskap for As Sande Reisebyrå Alta
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 91.643.000 82.754.000 77.096.000 69.383.000 79.981.000
Driftskostnader -91.392.000 -82.502.000 -77.405.000 -69.365.000 -80.159.000
Driftsresultat 250.000 252.000 -309.000 17.000 -179.000
Finansinntekter 53.000 49.000 64.000 77.000 112.000
Finanskostnader -25.000 -21.000 -149.000 -137.000 -176.000
Finans 28.000 28.000 -85.000 -60.000 -64.000
Resultat før skatt 277.000 279.000 -394.000 -43.000 -242.000
Skattekostnad -56.000 -54.000 106.000 33.000 61.000
Årsresultat 221.000 225.000 -288.000 -9.000 -181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 423.000 1.468.000 1.414.000 1.647.000
Sum omløpsmidler 11.064.000 10.288.000 7.915.000 7.447.000 7.681.000
Sum eiendeler 11.304.000 10.711.000 9.383.000 8.861.000 9.328.000
Sum opptjent egenkapital 3.900.000 3.679.000 3.454.000 3.743.000 3.752.000
Sum egenkapital 4.050.000 3.829.000 3.604.000 3.893.000 3.902.000
Sum langsiktig gjeld 186.000 240.000 221.000 327.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 7.067.000 6.642.000 5.557.000 4.640.000 4.983.000
Sum gjeld og egenkapital 11.303.000 10.711.000 9.382.000 8.860.000 9.327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.643.000 82.524.000 77.096.000 69.383.000 79.981.000
Andre inntekter 0 230.000 0 0 0
Driftsinntekter 91.643.000 82.754.000 77.096.000 69.383.000 79.981.000
Varekostnad -83.746.000 -75.190.000 -69.907.000 -61.854.000 -71.549.000
Lønninger -5.000.000 -4.967.000 -4.372.000 -4.316.000 -5.743.000
Avskrivning -208.000 -204.000 -221.000 -233.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.438.000 -2.141.000 -2.905.000 -2.962.000 -2.624.000
Driftskostnader -91.392.000 -82.502.000 -77.405.000 -69.365.000 -80.159.000
Driftsresultat 250.000 252.000 -309.000 17.000 -179.000
Finansinntekter 53.000 49.000 64.000 77.000 112.000
Finanskostnader -25.000 -21.000 -149.000 -137.000 -176.000
Finans 28.000 28.000 -85.000 -60.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 221.000 225.000 -288.000 -9.000 -181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 840.000 565.000 565.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 209.000 392.000 596.000 817.000 1.050.000
Sum varige driftsmidler 209.000 392.000 1.436.000 1.382.000 1.615.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 31.000 32.000 32.000 32.000
Sum anleggsmidler 240.000 423.000 1.468.000 1.414.000 1.647.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.175.000 5.309.000 2.455.000 2.679.000 3.655.000
Andre fordringer 658.000 695.000 991.000 0 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.231.000 4.285.000 4.469.000 4.768.000 3.870.000
Sum omløpsmidler 11.064.000 10.288.000 7.915.000 7.447.000 7.681.000
Sum eiendeler 11.304.000 10.711.000 9.383.000 8.861.000 9.328.000
Sum opptjent egenkapital 3.900.000 3.679.000 3.454.000 3.743.000 3.752.000
Sum egenkapital 4.050.000 3.829.000 3.604.000 3.893.000 3.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 186.000 240.000 221.000 327.000 442.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 186.000 240.000 221.000 327.000 442.000
Leverandørgjeld 4.219.000 4.915.000 4.669.000 3.286.000 3.709.000
Betalbar skatt 110.000 35.000 0 82.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 469.000 309.000 204.000 201.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.269.000 1.382.000 684.000 1.072.000 1.110.000
Sum kortsiktig gjeld 7.067.000 6.642.000 5.557.000 4.640.000 4.983.000
Sum gjeld og egenkapital 11.303.000 10.711.000 9.382.000 8.860.000 9.327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.997.000 3.646.000 2.358.000 2.807.000 2.698.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 1.7 1.6
Soliditet 35.8 35.7 38.4 43.9 41.8
Resultatgrad 0.3 0.3 -0.4 0.0 -0.2
Rentedekningsgrad 1 1 -2.1 0.7 -0.4
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.6 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.8 -2.6 1.1 -0.7
Signatur
08.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens-Harald JenssenStyreleder51
Bjørn Arne FøleideStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kontorservice Holding AS20.00 
Monika Nesse Bredal80.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00