Tveit Consulting AS
Juridisk navn:  Tveit Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48218064
Gustav Vigelands Vei 1 Gustav Vigelands Vei 1 Fax:
0274 Oslo 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980305856
Aksjekapital: 170.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.07.1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,26%
Resultat  
  
-119,02%
Egenkapital  
  
-16,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.343.000 2.337.000 1.798.000 1.919.000 2.159.000
Resultat: -31.000 163.000 30.000 352.000 393.000
Egenkapital: 146.000 175.000 171.000 214.000 212.000
Regnskap for Tveit Consulting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.343.000 2.337.000 1.798.000 1.919.000 2.159.000
Driftskostnader -2.374.000 -2.173.000 -1.762.000 -1.557.000 -1.753.000
Driftsresultat -31.000 165.000 36.000 363.000 406.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -10.000 -13.000 -16.000
Finans -1.000 -2.000 -7.000 -10.000 -12.000
Resultat før skatt -31.000 163.000 30.000 352.000 393.000
Skattekostnad 3.000 -39.000 -8.000 -96.000 -106.000
Årsresultat -29.000 124.000 22.000 256.000 287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 49.000 198.000 242.000 296.000
Sum omløpsmidler 698.000 861.000 437.000 924.000 1.013.000
Sum eiendeler 742.000 910.000 635.000 1.166.000 1.309.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 5.000 1.000 44.000 42.000
Sum egenkapital 146.000 175.000 171.000 214.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 16.000 133.000 202.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000 719.000 332.000 750.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 910.000 636.000 1.166.000 1.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.343.000 2.246.000 1.798.000 1.919.000 2.159.000
Andre inntekter 0 91.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.343.000 2.337.000 1.798.000 1.919.000 2.159.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.904.000 -1.824.000 -1.449.000 -1.198.000 -1.224.000
Avskrivning -5.000 -12.000 -44.000 -55.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -465.000 -337.000 -269.000 -304.000 -461.000
Driftskostnader -2.374.000 -2.173.000 -1.762.000 -1.557.000 -1.753.000
Driftsresultat -31.000 165.000 36.000 363.000 406.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -10.000 -13.000 -16.000
Finans -1.000 -2.000 -7.000 -10.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -120.000 -65.000 -255.000 -350.000
Årsresultat -29.000 124.000 22.000 256.000 287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 49.000 198.000 242.000 296.000
Sum varige driftsmidler 44.000 49.000 198.000 242.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 49.000 198.000 242.000 296.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 252.000 523.000 0 400.000 458.000
Andre fordringer 0 0 78.000 72.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 447.000 338.000 359.000 452.000 459.000
Sum omløpsmidler 698.000 861.000 437.000 924.000 1.013.000
Sum eiendeler 742.000 910.000 635.000 1.166.000 1.309.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 5.000 1.000 44.000 42.000
Sum egenkapital 146.000 175.000 171.000 214.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 16.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 16.000 133.000 202.000 271.000
Leverandørgjeld 9.000 -7.000 8.000 5.000 0
Betalbar skatt 1.000 23.000 8.000 96.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter 281.000 366.000 126.000 289.000 263.000
Utbytte 0 -120.000 -65.000 -255.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 293.000 217.000 126.000 105.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000 719.000 332.000 750.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 910.000 636.000 1.166.000 1.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.000 142.000 105.000 174.000 187.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
Soliditet 19.7 19.2 26.9 18.4 16.2
Resultatgrad -1.3 7.1 2 18.9 18.8
Rentedekningsgrad 5 3.6 28.2 25.6
Gjeldsgrad 4.1 4.2 2.7 4.4 5.2
Total kapitalrentabilitet -4.2 18.2 6.1 31.4 31.3
Signatur
12.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten TveitStyreleder57
Knut TveitStyremedlem90
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Didrik Tveit11.1227
Morten Tveit77.7657
JULIE TVEIT11.1223
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00