Åseral Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Åseral Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46816432
Tyribakken 20 Tyribakken 20 Fax: 37263971
4878 Grimstad 4878 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 979900929
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.01.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Agder Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
30,63%
Resultat  
  
31,85%
Egenkapital  
  
-0,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000 1.025.000
Resultat: -430.000 -631.000 26.000 -193.000 -338.000
Egenkapital: 2.310.000 2.328.000 2.327.000 2.311.000 2.311.000
Regnskap for Åseral Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000 1.025.000
Driftskostnader -3.744.000 -3.161.000 -3.589.000 -2.045.000 -1.100.000
Driftsresultat -229.000 -470.000 161.000 6.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -200.000 -162.000 -135.000 -199.000 -265.000
Finans -200.000 -162.000 -135.000 -199.000 -264.000
Resultat før skatt -430.000 -631.000 26.000 -193.000 -338.000
Skattekostnad 98.000 0 -10.000 48.000 91.000
Årsresultat -332.000 -631.000 16.000 -145.000 -247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 172.000 212.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 10.544.000 5.818.000 6.840.000 6.275.000 6.999.000
Sum eiendeler 10.676.000 5.990.000 7.052.000 6.295.000 7.019.000
Sum opptjent egenkapital 0 175.000 654.000 638.000 638.000
Sum egenkapital 2.310.000 2.328.000 2.327.000 2.311.000 2.311.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 9.000 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.361.000 3.653.000 4.714.000 3.984.000 4.707.000
Sum gjeld og egenkapital 10.676.000 5.990.000 7.051.000 6.295.000 7.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000 1.025.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000 1.025.000
Varekostnad -3.394.000 -2.650.000 -3.238.000 -1.609.000 -844.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -40.000 -40.000 -7.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -471.000 -344.000 -436.000 -256.000
Driftskostnader -3.744.000 -3.161.000 -3.589.000 -2.045.000 -1.100.000
Driftsresultat -229.000 -470.000 161.000 6.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -200.000 -162.000 -135.000 -199.000 -265.000
Finans -200.000 -162.000 -135.000 -199.000 -264.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -332.000 -631.000 16.000 -145.000 -247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 112.000 152.000 192.000 0 0
Sum varige driftsmidler 112.000 152.000 192.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 132.000 172.000 212.000 20.000 20.000
Varebeholdning 8.194.000 4.913.000 5.954.000 6.275.000 6.991.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.161.000 586.000 5.000 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 190.000 319.000 881.000 0 0
Sum omløpsmidler 10.544.000 5.818.000 6.840.000 6.275.000 6.999.000
Sum eiendeler 10.676.000 5.990.000 7.052.000 6.295.000 7.019.000
Sum opptjent egenkapital 0 175.000 654.000 638.000 638.000
Sum egenkapital 2.310.000 2.328.000 2.327.000 2.311.000 2.311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 9.000 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.786.000 3.077.000 3.902.000 2.728.000 3.431.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 9.000 10.000 0 0
Leverandørgjeld 0 11.000 21.000 45.000 184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 576.000 565.000 791.000 1.211.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 8.361.000 3.653.000 4.714.000 3.984.000 4.707.000
Sum gjeld og egenkapital 10.676.000 5.990.000 7.051.000 6.295.000 7.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.183.000 2.165.000 2.126.000 2.291.000 2.292.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
Soliditet 21.6 38.9 3 36.7 32.9
Resultatgrad -6.5 -17.5 4.3 0.3 -7.3
Rentedekningsgrad -1.1 -2.9 1.2 0.0 -0.3
Gjeldsgrad 3.6 1.6 2 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 -7.8 2.3 0.1 -1.1
Signatur
08.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Tommy EgenesStyreleder57
Marianne EgenesStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Egenes Contracts Consulting AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00