Arken Økonomitjenester AS
Juridisk navn:  Arken Økonomitjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31909770
Tollbug 115 B Tollbug 115 B Fax: 31909771
3041 Drammen 3041 Drammen
Fylke: Kommune: www.arken.no
Viken Drammen
Org.nr: 979365861
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 28.10.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,08%
Resultat  
  
-95,95%
Egenkapital  
  
5,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.792.000 8.296.000 8.392.000 8.084.000 7.803.000
Resultat: 48.000 1.185.000 960.000 832.000 912.000
Egenkapital: 666.000 629.000 437.000 417.000 473.000
Regnskap for Arken Økonomitjenester AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.792.000 8.296.000 8.392.000 8.084.000 7.803.000
Driftskostnader -7.739.000 -7.142.000 -7.430.000 -7.252.000 -6.881.000
Driftsresultat 54.000 1.153.000 962.000 832.000 922.000
Finansinntekter 12.000 45.000 11.000 12.000 10.000
Finanskostnader -18.000 -13.000 -13.000 -13.000 -20.000
Finans -6.000 32.000 -2.000 -1.000 -10.000
Resultat før skatt 48.000 1.185.000 960.000 832.000 912.000
Skattekostnad -11.000 -272.000 -233.000 -210.000 -251.000
Årsresultat 37.000 913.000 727.000 622.000 661.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 654.000 671.000 234.000 341.000 464.000
Sum omløpsmidler 2.513.000 2.581.000 2.710.000 2.363.000 2.388.000
Sum eiendeler 3.167.000 3.252.000 2.944.000 2.704.000 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 266.000 229.000 37.000 17.000 73.000
Sum egenkapital 666.000 629.000 437.000 417.000 473.000
Sum langsiktig gjeld 423.000 512.000 135.000 187.000 235.000
Sum kortsiktig gjeld 2.078.000 2.111.000 2.371.000 2.100.000 2.144.000
Sum gjeld og egenkapital 3.167.000 3.252.000 2.943.000 2.704.000 2.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.791.000 8.259.000 8.392.000 8.104.000 7.812.000
Andre inntekter 1.000 37.000 0 -20.000 -9.000
Driftsinntekter 7.792.000 8.296.000 8.392.000 8.084.000 7.803.000
Varekostnad -339.000 -220.000 -197.000 -3.000 0
Lønninger -5.420.000 -5.282.000 -5.455.000 -5.377.000 -5.188.000
Avskrivning -88.000 -97.000 -102.000 -134.000 -154.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.892.000 -1.543.000 -1.676.000 -1.738.000 -1.539.000
Driftskostnader -7.739.000 -7.142.000 -7.430.000 -7.252.000 -6.881.000
Driftsresultat 54.000 1.153.000 962.000 832.000 922.000
Finansinntekter 12.000 45.000 11.000 12.000 10.000
Finanskostnader -18.000 -13.000 -13.000 -13.000 -20.000
Finans -6.000 32.000 -2.000 -1.000 -10.000
Konsernbidrag 0 -721.000 -707.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 913.000 727.000 622.000 661.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 71.000 0 33.000 38.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 583.000 671.000 201.000 303.000 436.000
Sum varige driftsmidler 583.000 671.000 201.000 303.000 436.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 654.000 671.000 234.000 341.000 464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 914.000 717.000 1.037.000 1.069.000 898.000
Andre fordringer 1.018.000 925.000 971.000 503.000 498.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 581.000 939.000 703.000 673.000 992.000
Sum omløpsmidler 2.513.000 2.581.000 2.710.000 2.363.000 2.388.000
Sum eiendeler 3.167.000 3.252.000 2.944.000 2.704.000 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 266.000 229.000 37.000 17.000 73.000
Sum egenkapital 666.000 629.000 437.000 417.000 473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 762.000 960.000 1.202.000 898.000 993.000
Sum langsiktig gjeld 423.000 512.000 135.000 187.000 235.000
Leverandørgjeld 123.000 70.000 86.000 134.000 33.000
Betalbar skatt 106.000 0 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 519.000 512.000 597.000 609.000 601.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 569.000 482.000 458.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 2.078.000 2.111.000 2.371.000 2.100.000 2.144.000
Sum gjeld og egenkapital 3.167.000 3.252.000 2.943.000 2.704.000 2.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 470.000 339.000 263.000 244.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2
Soliditet 2 19.3 14.8 15.4 16.6
Resultatgrad 0.7 13.9 11.5 10.3 11.8
Rentedekningsgrad 3 88.7 7 6 46.6
Gjeldsgrad 3.8 4.2 5.7 5.5 5.0
Total kapitalrentabilitet 2.1 36.8 33.1 31.2 32.7
Signatur
04.06.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.06.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Erik SvendsrudStyreleder63
Ståle LudvigsenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arken Gruppen AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00