Discover Norway As
Juridisk navn:  Discover Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61289970
Postboks 371 C/O Fabrikken Løkkegata 7 Fax: 61269250
2602 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.norske-bygdeopplev...
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 979294751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 30.09.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,74%
Resultat  
  
120%
Egenkapital  
  
36,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.824.000 7.399.000 6.730.000 6.327.000 4.923.000
Resultat: 231.000 105.000 -9.000 95.000 274.000
Egenkapital: 672.000 494.000 417.000 425.000 354.000
Regnskap for Discover Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.824.000 7.399.000 6.730.000 6.327.000 4.923.000
Driftskostnader -7.603.000 -7.265.000 -6.743.000 -6.237.000 -4.666.000
Driftsresultat 222.000 134.000 -13.000 90.000 257.000
Finansinntekter 10.000 8.000 10.000 8.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -37.000 -5.000 -3.000 -1.000
Finans 9.000 -29.000 5.000 5.000 17.000
Resultat før skatt 231.000 105.000 -9.000 95.000 274.000
Skattekostnad -53.000 -27.000 0 -24.000 -8.000
Årsresultat 178.000 78.000 -9.000 71.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 4.000 5.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.225.000 1.107.000 943.000 1.736.000 2.058.000
Sum eiendeler 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000 2.067.000
Sum opptjent egenkapital 572.000 394.000 317.000 325.000 254.000
Sum egenkapital 672.000 494.000 417.000 425.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 557.000 617.000 531.000 1.320.000 1.713.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000 2.067.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.604.000 7.297.000 6.656.000 6.312.000 4.895.000
Andre inntekter 220.000 102.000 74.000 15.000 27.000
Driftsinntekter 7.824.000 7.399.000 6.730.000 6.327.000 4.923.000
Varekostnad -5.300.000 -5.204.000 -4.805.000 -4.354.000 -3.361.000
Lønninger -1.332.000 -1.418.000 -1.237.000 -1.146.000 -592.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -971.000 -643.000 -701.000 -737.000 -713.000
Driftskostnader -7.603.000 -7.265.000 -6.743.000 -6.237.000 -4.666.000
Driftsresultat 222.000 134.000 -13.000 90.000 257.000
Finansinntekter 10.000 8.000 10.000 8.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -37.000 -5.000 -3.000 -1.000
Finans 9.000 -29.000 5.000 5.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -266.000
Årsresultat 178.000 78.000 -9.000 71.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 4.000 4.000 5.000 9.000 9.000
Varebeholdning 22.000 14.000 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 4.000 910.000 1.150.000
Andre fordringer 20.000 104.000 125.000 76.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.182.000 987.000 814.000 750.000 803.000
Sum omløpsmidler 1.225.000 1.107.000 943.000 1.736.000 2.058.000
Sum eiendeler 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000 2.067.000
Sum opptjent egenkapital 572.000 394.000 317.000 325.000 254.000
Sum egenkapital 672.000 494.000 417.000 425.000 354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 96.000 161.000 18.000 38.000
Betalbar skatt 53.000 27.000 0 24.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 122.000 106.000 92.000 113.000
Utbytte 0 0 0 0 -266.000
Annen kortsiktig gjeld 387.000 371.000 264.000 1.187.000 1.288.000
Sum kortsiktig gjeld 557.000 617.000 531.000 1.320.000 1.713.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000 2.067.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 490.000 412.000 416.000 345.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 1.8 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 1.8 1.3 1.3
Soliditet 54.7 44.5 4 24.4 17.1
Resultatgrad 2.8 1.8 -0.2 1.4 5.2
Rentedekningsgrad 2 3.6 -2.6 3 275.0
Gjeldsgrad 0.8 1.2 1.3 3.1 4.8
Total kapitalrentabilitet 18.9 12.8 -0.3 5.6 13.3
Signatur
10.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Borghild KrossliStyreleder60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Borghild Krossli60.0060
Norske Vandrehoteller As40.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00