Booking Service Norway AS
Juridisk navn:  Booking Service Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61342900
Bygdinvegen 3780 Bygdinvegen 3780 Fax: 61342905
2953 Beitostølen 2953 Beitostølen
Fylke: Kommune: www.bookingservice.no
Innlandet Øystre Slidre
Org.nr: 978678637
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 01.07.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,81%
Resultat  
  
-78,93%
Egenkapital  
  
3,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.633.000 10.449.000 10.369.000 10.995.000 10.788.000
Resultat: 102.000 484.000 1.148.000 899.000 822.000
Egenkapital: 2.359.000 2.279.000 2.331.000 2.099.000 1.391.000
Regnskap for Booking Service Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.633.000 10.449.000 10.369.000 10.995.000 10.788.000
Driftskostnader -9.522.000 -9.970.000 -9.227.000 -10.102.000 -9.979.000
Driftsresultat 112.000 479.000 1.141.000 893.000 808.000
Finansinntekter 11.000 5.000 7.000 6.000 14.000
Finanskostnader -20.000 0 0 -1.000 0
Finans -9.000 5.000 7.000 5.000 14.000
Resultat før skatt 102.000 484.000 1.148.000 899.000 822.000
Skattekostnad -22.000 -72.000 -217.000 -190.000 -222.000
Årsresultat 80.000 412.000 932.000 709.000 600.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.557.000 1.286.000 812.000 812.000 812.000
Sum omløpsmidler 2.170.000 3.648.000 3.249.000 3.574.000 2.742.000
Sum eiendeler 3.727.000 4.934.000 4.061.000 4.386.000 3.554.000
Sum opptjent egenkapital 2.259.000 2.179.000 2.231.000 1.999.000 1.291.000
Sum egenkapital 2.359.000 2.279.000 2.331.000 2.099.000 1.391.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.366.000 2.655.000 1.730.000 2.287.000 2.164.000
Sum gjeld og egenkapital 3.728.000 4.935.000 4.061.000 4.386.000 3.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.031.000 806.000 775.000 764.000 903.000
Andre inntekter 8.602.000 9.644.000 9.594.000 10.231.000 9.885.000
Driftsinntekter 9.633.000 10.449.000 10.369.000 10.995.000 10.788.000
Varekostnad -6.100.000 -6.798.000 -6.418.000 -7.180.000 -7.026.000
Lønninger -2.600.000 -2.390.000 -2.221.000 -2.167.000 -2.237.000
Avskrivning -10.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -812.000 -778.000 -588.000 -755.000 -716.000
Driftskostnader -9.522.000 -9.970.000 -9.227.000 -10.102.000 -9.979.000
Driftsresultat 112.000 479.000 1.141.000 893.000 808.000
Finansinntekter 11.000 5.000 7.000 6.000 14.000
Finanskostnader -20.000 0 0 -1.000 0
Finans -9.000 5.000 7.000 5.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -600.000
Årsresultat 80.000 412.000 932.000 709.000 600.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 38.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.000 38.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.529.000 1.248.000 812.000 812.000 812.000
Sum anleggsmidler 1.557.000 1.286.000 812.000 812.000 812.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 57.000 28.000 0 10.000
Andre fordringer 38.000 463.000 213.000 214.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.082.000 3.128.000 3.008.000 3.359.000 2.668.000
Sum omløpsmidler 2.170.000 3.648.000 3.249.000 3.574.000 2.742.000
Sum eiendeler 3.727.000 4.934.000 4.061.000 4.386.000 3.554.000
Sum opptjent egenkapital 2.259.000 2.179.000 2.231.000 1.999.000 1.291.000
Sum egenkapital 2.359.000 2.279.000 2.331.000 2.099.000 1.391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 32.000 9.000 784.000 0
Betalbar skatt 21.000 70.000 217.000 190.000 222.000
Skyldig offentlige avgifter 335.000 1.410.000 256.000 225.000 306.000
Utbytte 0 0 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.008.000 1.143.000 1.249.000 1.088.000 1.036.000
Sum kortsiktig gjeld 1.366.000 2.655.000 1.730.000 2.287.000 2.164.000
Sum gjeld og egenkapital 3.728.000 4.935.000 4.061.000 4.386.000 3.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 804.000 993.000 1.519.000 1.287.000 578.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.9 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.9 1.6 1.3
Soliditet 63.3 46.2 57.4 47.9 39.1
Resultatgrad 1.2 4.6 1 8.1 7.5
Rentedekningsgrad 5.6 8
Gjeldsgrad 0.6 1.2 0.7 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 3.3 9.8 28.3 20.5 23.1
Signatur
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian Nicolay FlaatenStyreleder52
Berit Holtermann FlaatenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christian Nicolay Flaaten16.0052
ANN-CHARLOTTE INGEBORG ANDERSSON8.0055
Valdres Hytteutleie As56.00 
Beitostølen Resort AS20.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00