Olivia Nikolaisen Didriksens Stiftelse
Juridisk navn:  Olivia Nikolaisen Didriksens Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77861469
v/ Harald Gustavsen Nordsiveien 209 v/ Harald Gustavsen Nordsiveien 209 Fax:
9310 Sørreisa 9310 Sørreisa
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sørreisa
Org.nr: 977147972
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 31.12.1993
Foretakstype: STI
Revisor: Midt-Troms Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-26,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -10.000 -4.000 -11.000 -1.000
Egenkapital: 128.000 175.000 227.000 266.000 298.000
Regnskap for Olivia Nikolaisen Didriksens Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -11.000 -5.000 -12.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -5.000 -12.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Resultat før skatt -9.000 -10.000 -4.000 -11.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -10.000 -4.000 -11.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 129.000 176.000 228.000 270.000 304.000
Sum eiendeler 129.000 176.000 228.000 270.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 175.000 227.000 266.000 -2.000
Sum egenkapital 128.000 175.000 227.000 266.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 176.000 228.000 270.000 304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -5.000 -12.000 -5.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -5.000 -12.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -5.000 -12.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -35.000 -21.000 -8.000
Årsresultat -9.000 -10.000 -4.000 -11.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 176.000 228.000 270.000 304.000
Sum omløpsmidler 129.000 176.000 228.000 270.000 304.000
Sum eiendeler 129.000 176.000 228.000 270.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 175.000 227.000 266.000 -2.000
Sum egenkapital 128.000 175.000 227.000 266.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -35.000 -21.000 -8.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 176.000 228.000 270.000 304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 175.000 227.000 266.000 298.000
Likviditetsgrad 1 64.5 1 2 67.5 50.7
Likviditetsgrad 2 64.5 1 2 67.5 50.7
Soliditet 98.5 99.4 99.6 98.5 98.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.9 -5.7 -1.8 -4.1 -0.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir FenesStyreleder62
Harald Gunvald GustavsenStyremedlem79
Martin Terje NikolaisenStyremedlem85
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00