Aarsæther, Doksæther Og Slinnings Samlede Utdanningslegat For Fagerlia Videregående Skole
Juridisk navn:  Aarsæther, Doksæther Og Slinnings Samlede Utdanningslegat For Fagerlia Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70112200
Gangstøvikvegen Gangstøvikvegen Fax: 70138575
6009 Ålesund 6009 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 977118646
Aksjekapital: 788.000 NOK
Etableringsdato: 30.09.1994
Foretakstype: STI
Revisor: Møre Og Romsdal Revisjon Iks
Regnskapsfører: Møre Og Romsdal Fylkeskommune Sentra
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1600%
Egenkapital  
  
-1,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 1.000 -6.000 -20.000 -85.000
Egenkapital: 1.368.000 1.383.000 1.381.000 1.387.000 1.407.000
Regnskap for Aarsæther, Doksæther Og Slinnings Samlede Utdanningslegat For Fagerlia Videregående Skole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -7.000 -15.000 -44.000 -123.000
Driftsresultat -23.000 -7.000 -15.000 -44.000 -123.000
Finansinntekter 9.000 8.000 9.000 23.000 38.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 8.000 9.000 23.000 38.000
Resultat før skatt -15.000 1.000 -6.000 -20.000 -85.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 1.000 -6.000 -20.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.371.000 1.385.000 1.384.000 1.390.000 1.415.000
Sum eiendeler 1.371.000 1.385.000 1.384.000 1.390.000 1.415.000
Sum opptjent egenkapital 580.000 596.000 613.000 619.000 639.000
Sum egenkapital 1.368.000 1.383.000 1.381.000 1.387.000 1.407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.371.000 1.386.000 1.384.000 1.390.000 1.415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -7.000 -15.000 -44.000 -123.000
Driftskostnader -23.000 -7.000 -15.000 -44.000 -123.000
Driftsresultat -23.000 -7.000 -15.000 -44.000 -123.000
Finansinntekter 9.000 8.000 9.000 23.000 38.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 8.000 9.000 23.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 1.000 -6.000 -20.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.371.000 1.385.000 1.384.000 1.390.000 1.415.000
Sum omløpsmidler 1.371.000 1.385.000 1.384.000 1.390.000 1.415.000
Sum eiendeler 1.371.000 1.385.000 1.384.000 1.390.000 1.415.000
Sum opptjent egenkapital 580.000 596.000 613.000 619.000 639.000
Sum egenkapital 1.368.000 1.383.000 1.381.000 1.387.000 1.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.371.000 1.386.000 1.384.000 1.390.000 1.415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.368.000 1.382.000 1.381.000 1.387.000 1.407.000
Likviditetsgrad 1 4 461.7 461.3 463.3 176.9
Likviditetsgrad 2 4 461.7 461.3 463.4 176.9
Soliditet 99.8 99.8 99.8 99.8 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.4 -1.5 -6.0
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Yngve OmenåsStyreleder63
Bjørn Aage SkingenStyremedlem63
Jesper Simon Drabløs Bruteig WiigStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00