Astri Og Per Eivind Østbys Legat
Juridisk navn:  Astri Og Per Eivind Østbys Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92200687
V/Gunnar Østby Sørkedalsveien 258F V/Gunnar Østby Sørkedalsveien 258F Fax:
0754 Oslo 754 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971088362
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 06.12.1984
Foretakstype: STI
Revisor: Moore Da
Regnskapsfører: Tørre Tall As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-274,29%
Egenkapital  
  
-13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -61.000 35.000 -26.000 17.000 26.000
Egenkapital: 415.000 477.000 442.000 469.000 453.000
Regnskap for Astri Og Per Eivind Østbys Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -41.000 -38.000 -33.000 -32.000 -28.000
Driftsresultat -41.000 -38.000 -33.000 -32.000 -28.000
Finansinntekter -21.000 72.000 7.000 49.000 55.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans -21.000 72.000 7.000 49.000 53.000
Resultat før skatt -61.000 35.000 -26.000 17.000 26.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Årsresultat -62.000 34.000 -26.000 15.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 258.000 279.000 0 459.000 410.000
Sum omløpsmidler 166.000 206.000 461.000 32.000 65.000
Sum eiendeler 424.000 485.000 461.000 491.000 475.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 477.000 442.000 469.000 453.000
Sum egenkapital 415.000 477.000 442.000 469.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 8.000 18.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 485.000 460.000 491.000 475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -38.000 -33.000 -32.000 -28.000
Driftskostnader -41.000 -38.000 -33.000 -32.000 -28.000
Driftsresultat -41.000 -38.000 -33.000 -32.000 -28.000
Finansinntekter -21.000 72.000 7.000 49.000 55.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans -21.000 72.000 7.000 49.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 34.000 -26.000 15.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 258.000 279.000 0 459.000 410.000
Sum anleggsmidler 258.000 279.000 0 459.000 410.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 419.000 0 0
Kasse, bank 166.000 206.000 41.000 32.000 65.000
Sum omløpsmidler 166.000 206.000 461.000 32.000 65.000
Sum eiendeler 424.000 485.000 461.000 491.000 475.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 477.000 442.000 469.000 453.000
Sum egenkapital 415.000 477.000 442.000 469.000 453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 8.000 18.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 8.000 18.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 485.000 460.000 491.000 475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.000 198.000 443.000 10.000 43.000
Likviditetsgrad 1 16.6 25.8 25.6 1.5 3.0
Likviditetsgrad 2 16.6 25.8 25.6 1.5 3.0
Soliditet 97.6 98.4 96.1 95.5 95.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 13.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -14.6 7 -5.7 3.5 5.7
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar ØstbyStyreleder54
Anne Marie Wikman TimmStyremedlem47
Finn Olav Rusti EldeStyremedlem55
Eirin HopstadStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00