Viking Reisebyrå AS
Juridisk navn:  Viking Reisebyrå AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70019090
Stålhaugen 10 Stålhaugen 10 Fax: 70019099
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune: www.viauls.no
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 930769487
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 07.10.1978
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-89,42%
Resultat  
  
-4113,51%
Egenkapital  
  
-78,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.878.000 17.745.000 19.768.000 25.663.000 36.136.000
Resultat: -3.118.000 -74.000 -1.133.000 1.128.000 8.922.000
Egenkapital: 919.000 4.294.000 4.366.000 5.232.000 4.415.000
Regnskap for Viking Reisebyrå AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.878.000 17.745.000 19.768.000 25.663.000 36.136.000
Driftskostnader -5.002.000 -17.816.000 -20.896.000 -24.671.000 -27.515.000
Driftsresultat -3.123.000 -71.000 -1.128.000 993.000 8.621.000
Finansinntekter 5.000 17.000 22.000 14.000 46.000
Finanskostnader 0 -21.000 -20.000 -21.000 -22.000
Finans 5.000 -4.000 2.000 -7.000 24.000
Resultat før skatt -3.118.000 -74.000 -1.133.000 1.128.000 8.922.000
Skattekostnad -258.000 3.000 267.000 -311.000 -2.421.000
Årsresultat -3.376.000 -72.000 -866.000 817.000 6.500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 698.000 785.000 664.000 701.000
Sum omløpsmidler 1.481.000 7.504.000 8.165.000 10.158.000 18.755.000
Sum eiendeler 1.561.000 8.202.000 8.950.000 10.822.000 19.456.000
Sum opptjent egenkapital 769.000 4.144.000 4.216.000 5.082.000 4.265.000
Sum egenkapital 919.000 4.294.000 4.366.000 5.232.000 4.415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 642.000 3.908.000 4.584.000 5.577.000 15.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.561.000 8.202.000 8.950.000 10.821.000 19.456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.878.000 17.745.000 19.768.000 25.663.000 36.136.000
Driftsinntekter 1.878.000 17.745.000 19.768.000 25.663.000 36.136.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.477.000 -13.537.000 -16.497.000 -19.265.000 -21.271.000
Avskrivning -143.000 -73.000 -115.000 -108.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.382.000 -4.206.000 -4.284.000 -5.298.000 -6.138.000
Driftskostnader -5.002.000 -17.816.000 -20.896.000 -24.671.000 -27.515.000
Driftsresultat -3.123.000 -71.000 -1.128.000 993.000 8.621.000
Finansinntekter 5.000 17.000 22.000 14.000 46.000
Finanskostnader 0 -21.000 -20.000 -21.000 -22.000
Finans 5.000 -4.000 2.000 -7.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -6.000.000
Årsresultat -3.376.000 -72.000 -866.000 817.000 6.500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 258.000 255.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 223.000 296.000 412.000 431.000
Sum varige driftsmidler 80.000 223.000 296.000 412.000 431.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 218.000 234.000 252.000 270.000
Sum anleggsmidler 80.000 698.000 785.000 664.000 701.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 200.000 4.297.000 4.295.000 4.141.000 4.804.000
Andre fordringer 216.000 392.000 1.167.000 1.851.000 1.950.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.065.000 2.815.000 2.703.000 4.165.000 12.000.000
Sum omløpsmidler 1.481.000 7.504.000 8.165.000 10.158.000 18.755.000
Sum eiendeler 1.561.000 8.202.000 8.950.000 10.822.000 19.456.000
Sum opptjent egenkapital 769.000 4.144.000 4.216.000 5.082.000 4.265.000
Sum egenkapital 919.000 4.294.000 4.366.000 5.232.000 4.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000 12.000
Leverandørgjeld 16.000 1.542.000 1.280.000 1.683.000 2.766.000
Betalbar skatt 0 0 0 312.000 2.424.000
Skyldig offentlige avgifter 0 888.000 1.066.000 1.276.000 1.552.000
Utbytte 0 0 0 0 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 626.000 1.478.000 2.238.000 2.307.000 2.287.000
Sum kortsiktig gjeld 642.000 3.908.000 4.584.000 5.577.000 15.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.561.000 8.202.000 8.950.000 10.821.000 19.456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 839.000 3.596.000 3.581.000 4.581.000 3.726.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 1.8 1.8 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 1.8 1.9 1.3
Soliditet 58.9 52.4 48.8 48.4 22.7
Resultatgrad -166.3 -0.4 -5.7 3.9 23.9
Rentedekningsgrad -3.4 -56.4 48.0 394.0
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1 1.1 3.4
Total kapitalrentabilitet -199.7 -0.7 -12.4 9.3 44.5
Signatur
07.07.2020
STYRETS FORMANN ELLER TO MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2016
PROKURA KVAR FOR SEG
KLUBBENES BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens Torbjörn Mattias AnderssonStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hogg Robinson Nordic AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00