AS Elektrisk Produktion
Juridisk navn:  AS Elektrisk Produktion
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32266200
Kniveveien 29 Kniveveien 29 Fax: 32266299
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune: www.elprod.no
Buskerud Drammen
Org.nr: 930451614
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 27.08.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,28%
Resultat  
  
-19,74%
Egenkapital  
  
35,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.854.000 72.101.000 60.649.000 40.042.000 34.181.000
Resultat: 3.520.000 4.386.000 3.091.000 1.464.000 498.000
Egenkapital: 9.796.000 7.213.000 4.027.000 1.929.000 1.265.000
Regnskap for AS Elektrisk Produktion
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.854.000 72.101.000 60.649.000 40.042.000 34.181.000
Driftskostnader -63.212.000 -67.566.000 -57.477.000 -38.413.000 -35.268.000
Driftsresultat 3.642.000 4.536.000 3.171.000 1.629.000 -1.087.000
Finansinntekter 7.000 8.000 35.000 0 1.738.000
Finanskostnader -129.000 -158.000 -116.000 -165.000 -153.000
Finans -122.000 -150.000 -81.000 -165.000 1.585.000
Resultat før skatt 3.520.000 4.386.000 3.091.000 1.464.000 498.000
Skattekostnad -938.000 -1.200.000 -993.000 -789.000 1.882.000
Årsresultat 2.582.000 3.186.000 2.098.000 675.000 2.380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.233.000 4.565.000 5.721.000 5.028.000 5.840.000
Sum omløpsmidler 21.283.000 23.648.000 18.135.000 13.672.000 6.127.000
Sum eiendeler 24.516.000 28.213.000 23.856.000 18.700.000 11.967.000
Sum opptjent egenkapital 9.522.000 6.940.000 3.753.000 1.655.000 981.000
Sum egenkapital 9.796.000 7.213.000 4.027.000 1.929.000 1.265.000
Sum langsiktig gjeld 3.945.000 4.338.000 4.212.000 4.196.000 2.620.000
Sum kortsiktig gjeld 10.776.000 16.663.000 15.618.000 12.575.000 8.082.000
Sum gjeld og egenkapital 24.517.000 28.215.000 23.857.000 18.700.000 11.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.854.000 72.101.000 60.649.000 40.042.000 34.181.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 66.854.000 72.101.000 60.649.000 40.042.000 34.181.000
Varekostnad -26.841.000 -35.850.000 -29.797.000 -14.625.000 -9.734.000
Lønninger -29.735.000 -24.666.000 -20.947.000 -18.817.000 -20.591.000
Avskrivning -469.000 -485.000 -211.000 -55.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.167.000 -6.565.000 -6.522.000 -4.916.000 -4.900.000
Driftskostnader -63.212.000 -67.566.000 -57.477.000 -38.413.000 -35.268.000
Driftsresultat 3.642.000 4.536.000 3.171.000 1.629.000 -1.087.000
Finansinntekter 7.000 8.000 35.000 0 1.738.000
Finanskostnader -129.000 -158.000 -116.000 -165.000 -153.000
Finans -122.000 -150.000 -81.000 -165.000 1.585.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.582.000 3.186.000 2.098.000 675.000 2.380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.795.000 2.733.000 3.933.000 4.926.000 5.715.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.395.000 1.788.000 1.744.000 102.000 124.000
Sum varige driftsmidler 1.395.000 1.788.000 1.744.000 102.000 124.000
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 44.000 44.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 3.233.000 4.565.000 5.721.000 5.028.000 5.840.000
Varebeholdning 172.000 179.000 290.000 380.000 990.000
Kundefordringer 17.969.000 22.122.000 16.077.000 10.368.000 3.837.000
Andre fordringer 718.000 1.200.000 726.000 1.141.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.425.000 148.000 1.042.000 1.782.000 1.225.000
Sum omløpsmidler 21.283.000 23.648.000 18.135.000 13.672.000 6.127.000
Sum eiendeler 24.516.000 28.213.000 23.856.000 18.700.000 11.967.000
Sum opptjent egenkapital 9.522.000 6.940.000 3.753.000 1.655.000 981.000
Sum egenkapital 9.796.000 7.213.000 4.027.000 1.929.000 1.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 769.000
Sum langsiktig gjeld 3.945.000 4.338.000 4.212.000 4.196.000 2.620.000
Leverandørgjeld 2.873.000 9.679.000 9.951.000 6.983.000 3.020.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.986.000 3.702.000 2.858.000 3.027.000 1.693.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.918.000 3.281.000 2.809.000 2.565.000 2.601.000
Sum kortsiktig gjeld 10.776.000 16.663.000 15.618.000 12.575.000 8.082.000
Sum gjeld og egenkapital 24.517.000 28.215.000 23.857.000 18.700.000 11.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.507.000 6.985.000 2.517.000 1.097.000 -1.955.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 1.2 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 2 1.4 1.1 1.1 0.7
Soliditet 4 25.6 16.9 10.3 10.6
Resultatgrad 5.4 6.3 5.2 4.1 -3.2
Rentedekningsgrad 28.2 28.7 27.3 9.9 4.3
Gjeldsgrad 1.5 2.9 4.9 8.7 8.5
Total kapitalrentabilitet 14.9 16.1 13.4 8.7 5.4
Signatur
20.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kim Alfred SoiniStyremedlem59
Björn Olof WigströmStyremedlem53
Anders BredesenStyremedlem60
Arve SyvertsenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
AS Elektrisk Produktion5.05 
Powertech As94.95 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00