Holberg Finans As
Juridisk navn:  Holberg Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306000
Postboks 1904 Nordnes Tollbodallmenningen 29 Fax: 55306030
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune: www.holberg.no
Vestland Bergen
Org.nr: 929154142
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 25.06.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Adb Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95,91%
Resultat  
  
-97,6%
Egenkapital  
  
0,76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 168.000 4.110.000 8.171.000 9.101.000 14.388.000
Resultat: 31.000 1.292.000 -74.000 -979.000 -301.000
Egenkapital: 3.194.000 3.170.000 4.381.000 14.764.000 15.519.000
Regnskap for Holberg Finans As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 168.000 4.110.000 8.171.000 9.101.000 14.388.000
Driftskostnader -155.000 -2.896.000 -8.336.000 -10.183.000 -14.899.000
Driftsresultat 14.000 1.215.000 -164.000 -1.082.000 -511.000
Finansinntekter 17.000 87.000 114.000 124.000 235.000
Finanskostnader 0 -10.000 -23.000 -21.000 -25.000
Finans 17.000 77.000 91.000 103.000 210.000
Resultat før skatt 31.000 1.292.000 -74.000 -979.000 -301.000
Skattekostnad -7.000 -299.000 2.000 224.000 66.000
Årsresultat 24.000 994.000 -72.000 -755.000 -235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.440.000 1.437.000 1.362.000 1.422.000 270.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 2.204.000 16.568.000 16.423.000 20.657.000
Sum eiendeler 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.845.000 20.927.000
Sum opptjent egenkapital 2.778.000 2.754.000 3.965.000 14.348.000 15.103.000
Sum egenkapital 3.194.000 3.170.000 4.381.000 14.764.000 15.519.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 347.000 471.000 13.549.000 3.082.000 5.409.000
Sum gjeld og egenkapital 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.846.000 20.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.000 815.000 7.977.000 8.941.000 13.958.000
Andre inntekter 31.000 3.296.000 194.000 159.000 430.000
Driftsinntekter 168.000 4.110.000 8.171.000 9.101.000 14.388.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.652.000 -6.653.000 -8.018.000 -10.968.000
Avskrivning 0 0 -62.000 -72.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -1.244.000 -1.621.000 -2.093.000 -3.855.000
Driftskostnader -155.000 -2.896.000 -8.336.000 -10.183.000 -14.899.000
Driftsresultat 14.000 1.215.000 -164.000 -1.082.000 -511.000
Finansinntekter 17.000 87.000 114.000 124.000 235.000
Finanskostnader 0 -10.000 -23.000 -21.000 -25.000
Finans 17.000 77.000 91.000 103.000 210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.205.000 -10.311.000 0 -2.704.000
Årsresultat 24.000 994.000 -72.000 -755.000 -235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 37.000 336.000 334.000 110.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000 65.000 137.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.000 65.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.411.000 1.400.000 1.023.000 1.023.000 23.000
Sum anleggsmidler 2.440.000 1.437.000 1.362.000 1.422.000 270.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.180.000 4.673.000 6.302.000
Andre fordringer 3.000 16.000 521.000 563.000 496.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.098.000 2.188.000 12.867.000 11.188.000 13.860.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 2.204.000 16.568.000 16.423.000 20.657.000
Sum eiendeler 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.845.000 20.927.000
Sum opptjent egenkapital 2.778.000 2.754.000 3.965.000 14.348.000 15.103.000
Sum egenkapital 3.194.000 3.170.000 4.381.000 14.764.000 15.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 61.000 2.255.000 1.738.000 2.739.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 442.000 496.000 642.000
Utbytte 0 -2.205.000 -10.311.000 0 -2.704.000
Annen kortsiktig gjeld 330.000 404.000 10.851.000 847.000 2.029.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 471.000 13.549.000 3.082.000 5.409.000
Sum gjeld og egenkapital 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.846.000 20.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 754.000 1.733.000 3.019.000 13.341.000 15.248.000
Likviditetsgrad 1 3.2 4.7 1.2 5.3 3.8
Likviditetsgrad 2 3.2 4.7 1.2 5.3 3.9
Soliditet 90.2 87.1 24.4 82.7 74.2
Resultatgrad 8.3 29.6 -11.9 -3.6
Rentedekningsgrad 121.5 -7.1 -51.5 -11.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 3.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.9 35.8 -0.3 -5.4 -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Sigmund KvalvikStyreleder68
Jan AasebøStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Magne Jonny Holvik0.9666
Ksk Invest AS75.96 
INGRID FOLKEDAL LIE0.9663
Jan aasebø20.1975
Erna Johanna Berg Mufti0.9674
Per Gustav Sørensen0.9667
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00