Vollen Bustadstiftelse
Juridisk navn:  Vollen Bustadstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90620457
Postboks 111 C/O Geir Magne Ingeborgvik Vesterheim 1 Fax: 70209270
6282 Brattvåg 6270 Brattvåg
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Haram
Org.nr: 961116821
Aksjekapital: 345.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 20.03.1991
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nomia As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,95%
Resultat  
  
5,2%
Egenkapital  
  
13,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000 3.701.000
Resultat: 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000 -72.000
Egenkapital: 11.032.000 9.756.000 8.544.000 7.455.000 7.225.000
Regnskap for Vollen Bustadstiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000 3.701.000
Driftskostnader -2.800.000 -2.712.000 -2.707.000 -3.149.000 -3.431.000
Driftsresultat 1.461.000 1.426.000 1.382.000 546.000 269.000
Finansinntekter 5.000 17.000 2.000 3.000 25.000
Finanskostnader -191.000 -230.000 -295.000 -319.000 -366.000
Finans -186.000 -213.000 -293.000 -316.000 -341.000
Resultat før skatt 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000 -72.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.941.000 16.867.000 17.793.000 18.719.000 19.645.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 1.267.000 840.000 444.000 704.000
Sum eiendeler 17.638.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000 20.349.000
Sum opptjent egenkapital 10.687.000 9.411.000 8.199.000 7.110.000 6.880.000
Sum egenkapital 11.032.000 9.756.000 8.544.000 7.455.000 7.225.000
Sum langsiktig gjeld 6.457.000 8.214.000 10.023.000 11.527.000 12.961.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 164.000 66.000 181.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 17.639.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000 20.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000 3.701.000
Driftsinntekter 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000 3.701.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -131.000 -86.000 -175.000 -137.000 -184.000
Avskrivning -926.000 -926.000 -926.000 -926.000 -926.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.743.000 -1.700.000 -1.606.000 -2.086.000 -2.321.000
Driftskostnader -2.800.000 -2.712.000 -2.707.000 -3.149.000 -3.431.000
Driftsresultat 1.461.000 1.426.000 1.382.000 546.000 269.000
Finansinntekter 5.000 17.000 2.000 3.000 25.000
Finanskostnader -191.000 -230.000 -295.000 -319.000 -366.000
Finans -186.000 -213.000 -293.000 -316.000 -341.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.734.000 16.660.000 17.586.000 18.512.000 19.438.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.734.000 16.660.000 17.586.000 18.512.000 19.438.000
Sum finansielle anleggsmidler 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000
Sum anleggsmidler 15.941.000 16.867.000 17.793.000 18.719.000 19.645.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 275.000 313.000 358.000 271.000 103.000
Andre fordringer 54.000 134.000 0 46.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.368.000 820.000 482.000 126.000 601.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 1.267.000 840.000 444.000 704.000
Sum eiendeler 17.638.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000 20.349.000
Sum opptjent egenkapital 10.687.000 9.411.000 8.199.000 7.110.000 6.880.000
Sum egenkapital 11.032.000 9.756.000 8.544.000 7.455.000 7.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.457.000 8.214.000 10.023.000 11.527.000 12.961.000
Leverandørgjeld 66.000 142.000 30.000 68.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 58.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 22.000 35.000 56.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 164.000 66.000 181.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 17.639.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000 20.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.547.000 1.103.000 774.000 263.000 541.000
Likviditetsgrad 1 11.3 7.7 12.7 2.5 4.3
Likviditetsgrad 2 11.3 7.7 12.7 2.5 4.4
Soliditet 62.5 53.8 45.9 38.9 35.5
Resultatgrad 34.3 34.5 33.8 14.8 7.3
Rentedekningsgrad 7.6 6.2 4.7 1.7 0.8
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.2 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 8.3 8 7.4 2.9 1.4
Signatur
26.02.2016
STYRET.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Magne IngeborgvikStyreleder57
Sylvei VikStyremedlem72
Trond Arve SkjeltenStyremedlem49
Endre SandnesStyremedlem74
Randi Tove FjørtoftStyremedlem56
Renate Kristin HoltenStyremedlem47
Edel Karin TolåsStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00