Åsane Borettslag
Juridisk navn:  Åsane Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Fax: 33427156
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune: www.usbl.no
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 955152832
Aksjekapital: 5.000 NOK
Etableringsdato: 14.01.1981
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0,65%
Resultat  
  
348,13%
Egenkapital  
  
13,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000 2.155.000
Resultat: 838.000 187.000 869.000 510.000 271.000
Egenkapital: 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000 4.416.000
Regnskap for Åsane Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000 2.155.000
Driftskostnader -1.465.000 -2.081.000 -1.309.000 -1.565.000 -1.435.000
Driftsresultat 1.002.000 371.000 1.067.000 809.000 720.000
Finansinntekter 12.000 5.000 8.000 11.000 8.000
Finanskostnader -177.000 -189.000 -205.000 -309.000 -457.000
Finans -165.000 -184.000 -197.000 -298.000 -449.000
Resultat før skatt 838.000 187.000 869.000 510.000 271.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 838.000 187.000 869.000 510.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.545.000 19.545.000 19.523.000 19.494.000 19.466.000
Sum omløpsmidler 2.495.000 2.035.000 2.061.000 1.534.000 1.419.000
Sum eiendeler 22.040.000 21.580.000 21.584.000 21.028.000 20.885.000
Sum opptjent egenkapital 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000 4.416.000
Sum egenkapital 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000 4.416.000
Sum langsiktig gjeld 14.904.000 15.302.000 15.695.000 16.077.000 16.441.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 294.000 93.000 24.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 22.045.000 21.585.000 21.589.000 21.033.000 20.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000 2.155.000
Driftsinntekter 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000 2.155.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -63.000 -62.000 -62.000 -59.000 -59.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.402.000 -2.019.000 -1.247.000 -1.503.000 -1.369.000
Driftskostnader -1.465.000 -2.081.000 -1.309.000 -1.565.000 -1.435.000
Driftsresultat 1.002.000 371.000 1.067.000 809.000 720.000
Finansinntekter 12.000 5.000 8.000 11.000 8.000
Finanskostnader -177.000 -189.000 -205.000 -309.000 -457.000
Finans -165.000 -184.000 -197.000 -298.000 -449.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 838.000 187.000 869.000 510.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.186.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.189.000
Sum finansielle anleggsmidler 360.000 360.000 337.000 309.000 277.000
Sum anleggsmidler 19.545.000 19.545.000 19.523.000 19.494.000 19.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 28.000 27.000 28.000 20.000
Andre fordringer 233.000 301.000 62.000 36.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.238.000 1.707.000 1.972.000 1.470.000 1.339.000
Sum omløpsmidler 2.495.000 2.035.000 2.061.000 1.534.000 1.419.000
Sum eiendeler 22.040.000 21.580.000 21.584.000 21.028.000 20.885.000
Sum opptjent egenkapital 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000 4.416.000
Sum egenkapital 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000 4.416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.904.000 15.302.000 15.695.000 16.077.000 16.441.000
Leverandørgjeld 279.000 262.000 62.000 3.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 32.000 31.000 21.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 294.000 93.000 24.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 22.045.000 21.585.000 21.589.000 21.033.000 20.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.180.000 1.741.000 1.968.000 1.510.000 1.391.000
Likviditetsgrad 1 7.9 6.9 22.2 63.9 50.7
Likviditetsgrad 2 7.9 6.9 22.2 64.0 50.7
Soliditet 30.9 27.7 26.9 23.4 21.1
Resultatgrad 40.6 15.1 44.9 34.1 33.4
Rentedekningsgrad 5.7 2 5.2 2.7 1.6
Gjeldsgrad 2.2 2.6 2.7 3.3 3.7
Total kapitalrentabilitet 4.6 1.7 5 3.9 3.5
Signatur
18.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørnar Sveen HålandStyreleder40
Cessna Charlotte LundStyremedlem38
Robin LangebyStyremedlem30
Ronny MoenStyremedlem28
Robert Eduardus HoutmanStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00