Feltspatveien Borettslag
Juridisk navn:  Feltspatveien Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Fax: 33427157
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune: usbl.no
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 954687732
Aksjekapital: 3.000 NOK
Etableringsdato: 07.09.1976
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
2,57%
Resultat  
  
-15,55%
Egenkapital  
  
5,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Resultat: 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Egenkapital: -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Regnskap for Feltspatveien Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Driftskostnader -731.000 -682.000 -4.083.000 -620.000 -526.000
Driftsresultat 668.000 681.000 -2.756.000 654.000 738.000
Finansinntekter 11.000 6.000 5.000 4.000 7.000
Finanskostnader -326.000 -269.000 -254.000 -225.000 -287.000
Finans -315.000 -263.000 -249.000 -221.000 -280.000
Resultat før skatt 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Sum omløpsmidler 1.061.000 1.155.000 1.124.000 1.142.000 987.000
Sum eiendeler 7.113.000 7.207.000 7.176.000 7.194.000 7.039.000
Sum opptjent egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum langsiktig gjeld 13.712.000 14.086.000 14.479.000 11.567.000 11.847.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 104.000 98.000 22.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 7.116.000 7.210.000 7.179.000 7.197.000 7.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Driftsinntekter 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -31.000 -31.000 -31.000 -30.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -651.000 -4.052.000 -590.000 -503.000
Driftskostnader -731.000 -682.000 -4.083.000 -620.000 -526.000
Driftsresultat 668.000 681.000 -2.756.000 654.000 738.000
Finansinntekter 11.000 6.000 5.000 4.000 7.000
Finanskostnader -326.000 -269.000 -254.000 -225.000 -287.000
Finans -315.000 -263.000 -249.000 -221.000 -280.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 20.000
Andre fordringer 13.000 118.000 100.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.048.000 1.037.000 1.025.000 1.138.000 967.000
Sum omløpsmidler 1.061.000 1.155.000 1.124.000 1.142.000 987.000
Sum eiendeler 7.113.000 7.207.000 7.176.000 7.194.000 7.039.000
Sum opptjent egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.712.000 14.086.000 14.479.000 11.567.000 11.847.000
Leverandørgjeld 31.000 104.000 94.000 18.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 104.000 98.000 22.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 7.116.000 7.210.000 7.179.000 7.197.000 7.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.030.000 1.051.000 1.026.000 1.120.000 967.000
Likviditetsgrad 1 34.2 11.1 11.5 51.9 49.4
Likviditetsgrad 2 34.2 11.1 11.5 51.9 49.4
Soliditet -93.2 -96.9 -103.1 -61.1 -68.6
Resultatgrad 47.8 5 -207.7 51.3 58.4
Rentedekningsgrad 2 2.5 -10.9 2.9 2.6
Gjeldsgrad -2.1 -2.6 -2.5
Total kapitalrentabilitet 9.5 9.5 -38.3 9.1 10.6
Signatur
01.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Liv KrossøyStyreleder73
Jøran Hvitstein OlafsenStyremedlem35
Margot VestlyStyremedlem70
Sten Werner LangerudStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00