Feltspatveien Borettslag
Juridisk navn:  Feltspatveien Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Fax: 33427157
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune: www.usbl.no
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 954687732
Aksjekapital: 3.000 NOK
Etableringsdato: 07.09.1976
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
2,71%
Resultat  
  
113,91%
Egenkapital  
  
5,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000 1.264.000
Resultat: 418.000 -3.006.000 433.000 458.000 274.000
Egenkapital: -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000 -5.286.000
Regnskap for Feltspatveien Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000 1.264.000
Driftskostnader -682.000 -4.083.000 -620.000 -526.000 -644.000
Driftsresultat 681.000 -2.756.000 654.000 738.000 620.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 7.000 12.000
Finanskostnader -269.000 -254.000 -225.000 -287.000 -357.000
Finans -263.000 -249.000 -221.000 -280.000 -345.000
Resultat før skatt 418.000 -3.006.000 433.000 458.000 274.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 418.000 -3.006.000 433.000 458.000 274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Sum omløpsmidler 1.155.000 1.124.000 1.142.000 987.000 776.000
Sum eiendeler 7.207.000 7.176.000 7.194.000 7.039.000 6.828.000
Sum opptjent egenkapital -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000 -5.286.000
Sum egenkapital -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000 -5.286.000
Sum langsiktig gjeld 14.086.000 14.479.000 11.567.000 11.847.000 12.106.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 98.000 22.000 20.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 7.210.000 7.179.000 7.197.000 7.042.000 6.831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000 1.264.000
Driftsinntekter 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000 1.264.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -31.000 -31.000 -30.000 -23.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -651.000 -4.052.000 -590.000 -503.000 -621.000
Driftskostnader -682.000 -4.083.000 -620.000 -526.000 -644.000
Driftsresultat 681.000 -2.756.000 654.000 738.000 620.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 7.000 12.000
Finanskostnader -269.000 -254.000 -225.000 -287.000 -357.000
Finans -263.000 -249.000 -221.000 -280.000 -345.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 418.000 -3.006.000 433.000 458.000 274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 20.000 0
Andre fordringer 118.000 100.000 4.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.037.000 1.025.000 1.138.000 967.000 775.000
Sum omløpsmidler 1.155.000 1.124.000 1.142.000 987.000 776.000
Sum eiendeler 7.207.000 7.176.000 7.194.000 7.039.000 6.828.000
Sum opptjent egenkapital -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000 -5.286.000
Sum egenkapital -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000 -5.286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.086.000 14.479.000 11.567.000 11.847.000 12.106.000
Leverandørgjeld 104.000 94.000 18.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 4.000 4.000 20.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 98.000 22.000 20.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 7.210.000 7.179.000 7.197.000 7.042.000 6.831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.051.000 1.026.000 1.120.000 967.000 768.000
Likviditetsgrad 1 11.1 11.5 51.9 49.4 97.0
Likviditetsgrad 2 11.1 11.5 51.9 49.4 97.1
Soliditet -96.9 -103.1 -61.1 -68.6 -77.4
Resultatgrad 5 -207.7 51.3 58.4 49.1
Rentedekningsgrad 2.5 -10.9 2.9 2.6 1.8
Gjeldsgrad -2.6 -2.5 -2.3
Total kapitalrentabilitet 9.5 -38.3 9.1 10.6 9.3
Signatur
14.07.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Fawzi Hasan MohammadStyreleder34
Jøran Hvitstein OlafsenStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00