Personellservice AS
Juridisk navn:  Personellservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23114870
Postboks 9337 Grønland Lilletorget 1 Fax: 23114878
0135 Oslo 184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924885149
Aksjekapital: 252.000 NOK
Etableringsdato: 21.01.1971
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
2,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Egenkapital: 296.000 289.000 285.000 279.000 295.000
Regnskap for Personellservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -21.000 -9.000
Driftsresultat 0 0 0 -21.000 -9.000
Finansinntekter 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum eiendeler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 296.000 289.000 285.000 279.000 295.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 128.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 289.000 413.000 304.000 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -21.000 -9.000
Driftskostnader 0 0 0 -21.000 -9.000
Driftsresultat 0 0 0 -21.000 -9.000
Finansinntekter 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum omløpsmidler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum eiendeler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 296.000 289.000 285.000 279.000 295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 128.000 25.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 128.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 289.000 413.000 304.000 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000 289.000 285.000 278.000 295.000
Likviditetsgrad 1 3.2 12.1
Likviditetsgrad 2 0 0 3.2 12.1 0.0
Soliditet 1 1 6 91.8 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.4 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.7 1.5 -5.3 -0.7
Signatur
21.06.2017
STYRETS FORMANN ELLER 2 AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild RosåsenStyreleder58
Tore KristiansenStyremedlem66
Atle SkaarStyremedlem62
Christian Peter WillochStyremedlem67
Ole Grimsrud Gundersen TomStyremedlem57
Tore AndersenStyremedlem72
Jan Erik ØienStyremedlem74
Helge MelkvikStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pp Finans Postfolkenes Personellservice Sa11.90 
Rådhusets Personellservice Sa11.90 
Kollektivtrafikkens Personellservice Sa11.90 
Personellservice AS4.76 
Forsvarets Personellservice11.90 
Personellservice Trøndelag11.90 
Energiansattes Interessekontor Sa11.90 
Kommuneansattes Personellservice Sa11.90 
Stor-Oslo Personellservice Sa11.90 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00