Felt A-Hæreid Borettslag
Juridisk navn:  Felt A-Hæreid Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57663279
Postboks 27 Jotunvegen 1 Fax: 57662815
6882 Øvre Årdal 6884 Øvre Årdal
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 948653672
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 13.06.1952
Foretakstype: BRL
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24,4%
Resultat  
  
28,57%
Egenkapital  
  
7,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 209.000 168.000 164.000 163.000 163.000
Resultat: 9.000 7.000 13.000 13.000 16.000
Egenkapital: 122.000 113.000 107.000 94.000 81.000
Regnskap for Felt A-Hæreid Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 209.000 168.000 164.000 163.000 163.000
Driftskostnader -202.000 -162.000 -152.000 -151.000 -148.000
Driftsresultat 7.000 6.000 12.000 12.000 15.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 9.000 7.000 13.000 13.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 7.000 13.000 13.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler 129.000 117.000 106.000 94.000 80.000
Sum eiendeler 157.000 145.000 134.000 122.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 113.000 106.000 93.000 80.000
Sum egenkapital 122.000 113.000 107.000 94.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 5.000 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 146.000 134.000 121.000 109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 209.000 168.000 164.000 163.000 163.000
Driftsinntekter 209.000 168.000 164.000 163.000 163.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -162.000 -152.000 -151.000 -148.000
Driftskostnader -202.000 -162.000 -152.000 -151.000 -148.000
Driftsresultat 7.000 6.000 12.000 12.000 15.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 7.000 13.000 13.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 15.000 4.000 2.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 103.000 102.000 91.000 80.000
Sum omløpsmidler 129.000 117.000 106.000 94.000 80.000
Sum eiendeler 157.000 145.000 134.000 122.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 113.000 106.000 93.000 80.000
Sum egenkapital 122.000 113.000 107.000 94.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 5.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 5.000 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 146.000 134.000 121.000 109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000 112.000 106.000 94.000 79.000
Likviditetsgrad 1 16.1 23.4 80.0
Likviditetsgrad 2 16.1 23.4 0 0 80.1
Soliditet 77.7 77.9 79.9 77.7 74.3
Resultatgrad 3.3 3.6 7.3 7.4 9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.8 9.7 10.7 14.7
Signatur
21.01.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Cecilie StubseidStyreleder44
Berit TeigenStyremedlem49
Terje SvoriStyremedlem40
Fred Roger NesseStyremedlem44
Malin Heimlid ØvstetunStyremedlem31
Einar BragstadStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00