Sandgata 22 As
Juridisk navn:  Sandgata 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73884460
C/O Exact As Verftsgata 2E Verftsgata 2E Fax: 73884480
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune: www.nestestopp.no
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 923903453
Aksjekapital: 480.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.1974
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exact As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,7%
Resultat  
  
-12,79%
Egenkapital  
  
19,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000 16.331.000
Resultat: 1.050.000 1.204.000 687.000 2.697.000 3.189.000
Egenkapital: 5.024.000 4.206.000 4.281.000 36.179.000 34.223.000
Regnskap for Sandgata 22 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000 16.331.000
Driftskostnader -466.000 -292.000 -756.000 -990.000 -17.040.000
Driftsresultat 1.033.000 1.183.000 660.000 370.000 -709.000
Finansinntekter 17.000 23.000 27.000 2.338.000 4.043.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -11.000 -143.000
Finans 17.000 22.000 27.000 2.327.000 3.900.000
Resultat før skatt 1.050.000 1.204.000 687.000 2.697.000 3.189.000
Skattekostnad -232.000 -279.000 -202.000 -200.000 146.000
Årsresultat 818.000 925.000 485.000 2.497.000 3.335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000 4.518.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 1.514.000 2.471.000 33.368.000 42.318.000
Sum eiendeler 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.795.000 46.836.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 1.066.000 1.141.000 9.519.000 7.563.000
Sum egenkapital 5.024.000 4.206.000 4.281.000 36.179.000 34.223.000
Sum langsiktig gjeld 214.000 225.000 238.000 253.000 372.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 1.335.000 2.291.000 1.364.000 12.240.000
Sum gjeld og egenkapital 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.796.000 46.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000 16.331.000
Driftsinntekter 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000 16.331.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -456.000 -530.000 -8.485.000
Avskrivning -85.000 -87.000 -89.000 -90.000 -586.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -381.000 -205.000 -211.000 -370.000 -7.969.000
Driftskostnader -466.000 -292.000 -756.000 -990.000 -17.040.000
Driftsresultat 1.033.000 1.183.000 660.000 370.000 -709.000
Finansinntekter 17.000 23.000 27.000 2.338.000 4.043.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -11.000 -143.000
Finans 17.000 22.000 27.000 2.327.000 3.900.000
Konsernbidrag 0 0 0 -864.000 0
Utbytte 0 -1.000.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat 818.000 925.000 485.000 2.497.000 3.335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000 4.518.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000 4.518.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000 4.518.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 117.000 18.000
Andre fordringer 2.000 11.000 0 2.000 424.000
Sum investeringer 0 0 0 0 27.690.000
Kasse, bank 1.338.000 1.504.000 2.471.000 1.684.000 14.185.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 1.514.000 2.471.000 33.368.000 42.318.000
Sum eiendeler 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.795.000 46.836.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 1.066.000 1.141.000 9.519.000 7.563.000
Sum egenkapital 5.024.000 4.206.000 4.281.000 36.179.000 34.223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 214.000 225.000 238.000 253.000 372.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.183.000 5.885.000
Sum langsiktig gjeld 214.000 225.000 238.000 253.000 372.000
Leverandørgjeld 15.000 43.000 19.000 26.000 554.000
Betalbar skatt 243.000 292.000 192.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 17.000 142.000 236.000
Utbytte 0 -1.000.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 63.000 12.000 5.564.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 1.335.000 2.291.000 1.364.000 12.240.000
Sum gjeld og egenkapital 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.796.000 46.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.071.000 179.000 180.000 32.004.000 30.078.000
Likviditetsgrad 1 5 1.1 1.1 24.5 3.5
Likviditetsgrad 2 5 1.1 1.1 24.5 3.5
Soliditet 91.2 72.9 62.9 95.7 73.1
Resultatgrad 68.9 80.3 46.7 27.2 -4.3
Rentedekningsgrad 1 246.2 23.3
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.6 0.0 0.4
Total kapitalrentabilitet 19.1 20.9 10.1 7.2 7.1
Signatur
21.02.2019
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Roger TorgersenStyreleder55
Lars Kaare LianStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Neste Stopp As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00