Økonor Svolvær
Juridisk navn:  Adwice Svolvær As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76066180
Postboks 444 Fiskergata 5 Fax: 76066181
8301 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune: www.okonor.no
Nordland Vågan
Org.nr: 922217890
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11.06.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,92%
Resultat  
  
77,64%
Egenkapital  
  
-10,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.702.000 13.905.000 13.761.000 13.041.000 12.352.000
Resultat: -140.000 -626.000 481.000 148.000 18.000
Egenkapital: 976.000 1.093.000 1.566.000 1.459.000 1.427.000
Regnskap for Økonor Svolvær
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.702.000 13.905.000 13.761.000 13.041.000 12.352.000
Driftskostnader -15.809.000 -14.550.000 -13.322.000 -12.971.000 -12.412.000
Driftsresultat -107.000 -644.000 439.000 71.000 -60.000
Finansinntekter 38.000 74.000 99.000 128.000 141.000
Finanskostnader -71.000 -57.000 -57.000 -51.000 -61.000
Finans -33.000 17.000 42.000 77.000 80.000
Resultat før skatt -140.000 -626.000 481.000 148.000 18.000
Skattekostnad 23.000 154.000 -125.000 -43.000 -10.000
Årsresultat -117.000 -473.000 356.000 105.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.176.000 2.092.000 2.196.000 2.336.000 2.962.000
Sum omløpsmidler 3.375.000 2.748.000 3.015.000 2.466.000 2.746.000
Sum eiendeler 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000 5.708.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 773.000 1.246.000 1.139.000 1.107.000
Sum egenkapital 976.000 1.093.000 1.566.000 1.459.000 1.427.000
Sum langsiktig gjeld 845.000 1.071.000 835.000 1.113.000 1.392.000
Sum kortsiktig gjeld 3.730.000 2.676.000 2.810.000 2.230.000 2.890.000
Sum gjeld og egenkapital 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000 5.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.597.000 13.737.000 13.580.000 12.882.000 12.308.000
Andre inntekter 105.000 169.000 181.000 159.000 44.000
Driftsinntekter 15.702.000 13.905.000 13.761.000 13.041.000 12.352.000
Varekostnad -422.000 -204.000 -185.000 -109.000 -84.000
Lønninger -11.598.000 -10.550.000 -9.523.000 -9.422.000 -8.445.000
Avskrivning -302.000 -195.000 -198.000 -177.000 -207.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.487.000 -3.601.000 -3.416.000 -3.263.000 -3.676.000
Driftskostnader -15.809.000 -14.550.000 -13.322.000 -12.971.000 -12.412.000
Driftsresultat -107.000 -644.000 439.000 71.000 -60.000
Finansinntekter 38.000 74.000 99.000 128.000 141.000
Finanskostnader -71.000 -57.000 -57.000 -51.000 -61.000
Finans -33.000 17.000 42.000 77.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 -73.000 0
Årsresultat -117.000 -473.000 356.000 105.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 192.000 169.000 15.000 3.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.873.000 1.795.000 625.000 750.000 846.000
Sum varige driftsmidler 1.873.000 1.795.000 625.000 750.000 846.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 127.000 1.556.000 1.583.000 2.097.000
Sum anleggsmidler 2.176.000 2.092.000 2.196.000 2.336.000 2.962.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.166.000 1.719.000 2.142.000 1.696.000 1.625.000
Andre fordringer 781.000 529.000 277.000 379.000 298.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 428.000 500.000 596.000 391.000 824.000
Sum omløpsmidler 3.375.000 2.748.000 3.015.000 2.466.000 2.746.000
Sum eiendeler 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000 5.708.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 773.000 1.246.000 1.139.000 1.107.000
Sum egenkapital 976.000 1.093.000 1.566.000 1.459.000 1.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 186.000 222.000 0 86.000 0
Sum langsiktig gjeld 845.000 1.071.000 835.000 1.113.000 1.392.000
Leverandørgjeld 376.000 444.000 489.000 312.000 351.000
Betalbar skatt 0 0 137.000 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 922.000 817.000 915.000 777.000 746.000
Utbytte 0 0 -250.000 -73.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.246.000 1.193.000 1.019.000 1.028.000 1.793.000
Sum kortsiktig gjeld 3.730.000 2.676.000 2.810.000 2.230.000 2.890.000
Sum gjeld og egenkapital 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000 5.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -355.000 72.000 205.000 236.000 -144.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.1 1.2 1.0
Soliditet 17.6 22.6 30.1 30.4 25.0
Resultatgrad -0.7 -4.6 3.2 0.5 -0.5
Rentedekningsgrad -1.5 -11.3 7.7 3.9 1.3
Gjeldsgrad 4.7 3.4 2.3 2.3 3.0
Total kapitalrentabilitet -1.2 -11.8 10.3 4.1 1.4
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES KOLLEKTIVT AV STYRETS FORMANN OG ET
STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Johan Thomas HegdahlStyreleder55
Bjørn ChristoffersenStyremedlem52
Ståle Normann FredriksenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Adwice As60.00 
Bjørnc Holding As20.00 
Øs Invest AS20.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00