Økonor Svolvær
Juridisk navn:  Adwice Svolvær As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76066180
Postboks 444 Fiskergata 5 Fax: 76066181
8301 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune: www.okonor.no
Nordland Vågan
Org.nr: 922217890
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 11.06.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,84%
Resultat  
  
850%
Egenkapital  
  
83,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.462.000 15.702.000 13.905.000 13.761.000 13.041.000
Resultat: 1.050.000 -140.000 -626.000 481.000 148.000
Egenkapital: 1.794.000 976.000 1.093.000 1.566.000 1.459.000
Regnskap for Økonor Svolvær
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.462.000 15.702.000 13.905.000 13.761.000 13.041.000
Driftskostnader -15.371.000 -15.809.000 -14.550.000 -13.322.000 -12.971.000
Driftsresultat 1.091.000 -107.000 -644.000 439.000 71.000
Finansinntekter 27.000 38.000 74.000 99.000 128.000
Finanskostnader -69.000 -71.000 -57.000 -57.000 -51.000
Finans -42.000 -33.000 17.000 42.000 77.000
Resultat før skatt 1.050.000 -140.000 -626.000 481.000 148.000
Skattekostnad -231.000 23.000 154.000 -125.000 -43.000
Årsresultat 818.000 -117.000 -473.000 356.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.847.000 2.176.000 2.092.000 2.196.000 2.336.000
Sum omløpsmidler 3.521.000 3.375.000 2.748.000 3.015.000 2.466.000
Sum eiendeler 5.368.000 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000
Sum opptjent egenkapital 1.474.000 656.000 773.000 1.246.000 1.139.000
Sum egenkapital 1.794.000 976.000 1.093.000 1.566.000 1.459.000
Sum langsiktig gjeld 658.000 845.000 1.071.000 835.000 1.113.000
Sum kortsiktig gjeld 2.915.000 3.730.000 2.676.000 2.810.000 2.230.000
Sum gjeld og egenkapital 5.367.000 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.970.000 15.597.000 13.737.000 13.580.000 12.882.000
Andre inntekter 491.000 105.000 169.000 181.000 159.000
Driftsinntekter 16.462.000 15.702.000 13.905.000 13.761.000 13.041.000
Varekostnad -45.000 -422.000 -204.000 -185.000 -109.000
Lønninger -10.515.000 -11.598.000 -10.550.000 -9.523.000 -9.422.000
Avskrivning -320.000 -302.000 -195.000 -198.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.491.000 -3.487.000 -3.601.000 -3.416.000 -3.263.000
Driftskostnader -15.371.000 -15.809.000 -14.550.000 -13.322.000 -12.971.000
Driftsresultat 1.091.000 -107.000 -644.000 439.000 71.000
Finansinntekter 27.000 38.000 74.000 99.000 128.000
Finanskostnader -69.000 -71.000 -57.000 -57.000 -51.000
Finans -42.000 -33.000 17.000 42.000 77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -250.000 -73.000
Årsresultat 818.000 -117.000 -473.000 356.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 192.000 169.000 15.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.736.000 1.873.000 1.795.000 625.000 750.000
Sum varige driftsmidler 1.736.000 1.873.000 1.795.000 625.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 127.000 1.556.000 1.583.000
Sum anleggsmidler 1.847.000 2.176.000 2.092.000 2.196.000 2.336.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.529.000 2.166.000 1.719.000 2.142.000 1.696.000
Andre fordringer 629.000 781.000 529.000 277.000 379.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.272.000 428.000 500.000 596.000 391.000
Sum omløpsmidler 3.521.000 3.375.000 2.748.000 3.015.000 2.466.000
Sum eiendeler 5.368.000 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000
Sum opptjent egenkapital 1.474.000 656.000 773.000 1.246.000 1.139.000
Sum egenkapital 1.794.000 976.000 1.093.000 1.566.000 1.459.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 186.000 222.000 0 86.000
Sum langsiktig gjeld 658.000 845.000 1.071.000 835.000 1.113.000
Leverandørgjeld 274.000 376.000 444.000 489.000 312.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 137.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 954.000 922.000 817.000 915.000 777.000
Utbytte 0 0 0 -250.000 -73.000
Annen kortsiktig gjeld 1.687.000 2.246.000 1.193.000 1.019.000 1.028.000
Sum kortsiktig gjeld 2.915.000 3.730.000 2.676.000 2.810.000 2.230.000
Sum gjeld og egenkapital 5.367.000 5.551.000 4.840.000 5.211.000 4.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 606.000 -355.000 72.000 205.000 236.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1 1.1 1.2
Soliditet 33.4 17.6 22.6 30.1 30.4
Resultatgrad 6.6 -0.7 -4.6 3.2 0.5
Rentedekningsgrad 15.8 -1.5 -11.3 7.7 3.9
Gjeldsgrad 2 4.7 3.4 2.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 20.8 -1.2 -11.8 10.3 4.1
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES KOLLEKTIVT AV STYRETS FORMANN OG ET
STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Johan Thomas HegdahlStyreleder56
Per Arne StemlandStyremedlem61
Ståle Normann FredriksenStyremedlem50
Bjørn ChristoffersenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Adwice As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00