Arna Forvaltning AS
Juridisk navn:  Arna Forvaltning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55246902
Postboks 210 Indre Arna Arnatveitlia 27 Fax:
5888 Bergen 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977555108
Aksjekapital: 810.000 NOK
Etableringsdato: 29.04.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3370,59%
Resultat  
  
1419,05%
Egenkapital  
  
19,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 590.000 17.000 12.000 15.000 13.000
Resultat: 277.000 -21.000 -11.000 5.000 -6.000
Egenkapital: 1.482.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000 1.268.000
Regnskap for Arna Forvaltning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 590.000 17.000 12.000 15.000 13.000
Driftskostnader -316.000 -41.000 -28.000 -24.000 -38.000
Driftsresultat 273.000 -24.000 -16.000 -9.000 -26.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 14.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 4.000 14.000 19.000
Resultat før skatt 277.000 -21.000 -11.000 5.000 -6.000
Skattekostnad -35.000 0 0 0 0
Årsresultat 241.000 -21.000 -11.000 5.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Sum omløpsmidler 1.215.000 939.000 960.000 971.000 969.000
Sum eiendeler 1.517.000 1.241.000 1.262.000 1.273.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 430.000 451.000 462.000 458.000
Sum egenkapital 1.482.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.517.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000 1.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 567.000 0 0 0 0
Andre inntekter 23.000 17.000 12.000 15.000 13.000
Driftsinntekter 590.000 17.000 12.000 15.000 13.000
Varekostnad -241.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -41.000 -28.000 -24.000 -38.000
Driftskostnader -316.000 -41.000 -28.000 -24.000 -38.000
Driftsresultat 273.000 -24.000 -16.000 -9.000 -26.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 14.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 4.000 14.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 241.000 -21.000 -11.000 5.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.212.000 939.000 960.000 971.000 969.000
Sum omløpsmidler 1.215.000 939.000 960.000 971.000 969.000
Sum eiendeler 1.517.000 1.241.000 1.262.000 1.273.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 430.000 451.000 462.000 458.000
Sum egenkapital 1.482.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 35.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.517.000 1.240.000 1.261.000 1.272.000 1.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.180.000 939.000 960.000 971.000 966.000
Likviditetsgrad 1 34.7 323.0
Likviditetsgrad 2 34.7 0 0 0.0 323.1
Soliditet 97.7 1 1 100.0 99.8
Resultatgrad 46.3 -141.2 -133.3 -60.0 -200.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 18.2 -1.7 0.4 -0.6
Signatur
11.12.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.12.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild SolbergStyreleder68
Nina SolbergStyremedlem59
Helge HammerslandStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
RANDI OPEDAL2.8466
ESTER ROLLAND3.70 
VIGDIS O RÅNES-SOLBERG3.33 
Maj Britt Hammersland3.7065
SISSEL ROLLAND BEHN3.7068
STEIN HALDOR OPEDAL2.7255
CAMILLA ERIKSEN1.3644
INGUNN OPEDAL2.8462
KJERSTIN HALE3.7067
Baste Eriksen1.3643
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00