The PURE Water Company AS
Juridisk navn:  The Pure Water Company AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22966500
Vollsveien 13 D Vollsveien 13 D Fax: 22966501
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune: www.purewater.no
Viken Bærum
Org.nr: 977511240
Aksjekapital: 5.001.560 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 06.05.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Regnskapsfører: Exacta Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
19,59%
Resultat  
  
26,79%
Egenkapital  
  
-1,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 44.699.000 37.378.000 34.401.000 31.225.000 28.681.000
Resultat: 11.873.000 9.364.000 12.277.000 6.754.000 10.815.000
Egenkapital: 25.383.000 25.779.000 28.739.000 29.683.000 39.012.000
Regnskap for The PURE Water Company AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 44.699.000 37.378.000 34.401.000 31.225.000 28.681.000
Driftskostnader -33.277.000 -28.089.000 -22.974.000 -21.637.000 -20.514.000
Driftsresultat 11.421.000 9.289.000 11.428.000 9.588.000 8.168.000
Finansinntekter 673.000 320.000 995.000 538.000 3.418.000
Finanskostnader -222.000 -246.000 -148.000 -3.371.000 -771.000
Finans 451.000 74.000 847.000 -2.833.000 2.647.000
Resultat før skatt 11.873.000 9.364.000 12.277.000 6.754.000 10.815.000
Skattekostnad -2.261.000 -2.332.000 -3.220.000 -2.083.000 -3.759.000
Årsresultat 9.612.000 7.032.000 9.057.000 4.671.000 7.055.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.178.000 38.418.000 40.113.000 40.492.000 47.085.000
Sum omløpsmidler 39.704.000 36.291.000 33.916.000 30.451.000 18.559.000
Sum eiendeler 77.882.000 74.709.000 74.029.000 70.943.000 65.644.000
Sum opptjent egenkapital 18.127.000 18.523.000 21.483.000 22.426.000 31.755.000
Sum egenkapital 25.383.000 25.779.000 28.739.000 29.683.000 39.012.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.909.000
Sum kortsiktig gjeld 52.499.000 48.930.000 45.289.000 41.260.000 22.723.000
Sum gjeld og egenkapital 77.882.000 74.709.000 74.028.000 70.942.000 65.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.699.000 37.378.000 34.401.000 31.225.000 28.681.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 44.699.000 37.378.000 34.401.000 31.225.000 28.681.000
Varekostnad -8.118.000 -5.121.000 -5.041.000 -4.241.000 -4.557.000
Lønninger -12.416.000 -11.537.000 -8.091.000 -8.333.000 -7.218.000
Avskrivning -7.145.000 -6.328.000 -5.337.000 -5.133.000 -4.872.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.598.000 -5.103.000 -4.505.000 -3.930.000 -3.867.000
Driftskostnader -33.277.000 -28.089.000 -22.974.000 -21.637.000 -20.514.000
Driftsresultat 11.421.000 9.289.000 11.428.000 9.588.000 8.168.000
Finansinntekter 673.000 320.000 995.000 538.000 3.418.000
Finanskostnader -222.000 -246.000 -148.000 -3.371.000 -771.000
Finans 451.000 74.000 847.000 -2.833.000 2.647.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0
Årsresultat 9.612.000 7.032.000 9.057.000 4.671.000 7.055.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.358.000 4.758.000 6.848.000 9.724.000 12.225.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.308.000 24.022.000 20.420.000 16.693.000 16.049.000
Driftsløsøre 647.000 864.000 1.042.000 468.000 671.000
Sum varige driftsmidler 26.955.000 24.885.000 21.462.000 17.161.000 16.721.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.865.000 8.775.000 11.803.000 13.606.000 18.139.000
Sum anleggsmidler 38.178.000 38.418.000 40.113.000 40.492.000 47.085.000
Varebeholdning 3.529.000 3.262.000 2.202.000 3.788.000 2.561.000
Kundefordringer 12.532.000 14.968.000 29.480.000 9.151.000 15.223.000
Andre fordringer 699.000 526.000 932.000 375.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.582.000 17.188.000 1.124.000 16.920.000 386.000
Sum omløpsmidler 39.704.000 36.291.000 33.916.000 30.451.000 18.559.000
Sum eiendeler 77.882.000 74.709.000 74.029.000 70.943.000 65.644.000
Sum opptjent egenkapital 18.127.000 18.523.000 21.483.000 22.426.000 31.755.000
Sum egenkapital 25.383.000 25.779.000 28.739.000 29.683.000 39.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 160.000 2.691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.909.000
Leverandørgjeld 3.168.000 1.753.000 1.728.000 1.145.000 932.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.053.000 7.485.000 6.703.000 5.530.000 3.504.000
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 31.278.000 29.691.000 26.858.000 24.425.000 15.597.000
Sum kortsiktig gjeld 52.499.000 48.930.000 45.289.000 41.260.000 22.723.000
Sum gjeld og egenkapital 77.882.000 74.709.000 74.028.000 70.942.000 65.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.795.000 -12.639.000 -11.373.000 -10.809.000 -4.164.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8
Soliditet 32.6 34.5 38.8 41.8 59.4
Resultatgrad 25.6 24.9 33.2 30.7 28.5
Rentedekningsgrad 51.4 37.8 77.2 2.8 15.0
Gjeldsgrad 2.1 1.9 1.6 1.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 15.5 12.9 16.8 14.3 17.6
Signatur
11.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
LORENTZEN OLE PETER LUDVIG
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
11.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Peder Ludvig LorentzenStyreleder31
Per LømoStyremedlem61
Ole Peter Ludvig LorentzenStyremedlem67
Nils Andreas FoldalStyremedlem60
Anne Sofie Myrmel Bruun-OlsenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pure Water Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00