Verdal Transportsentral Sa
Juridisk navn:  Verdal Transportsentral Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74073800
Venusvegen 21 Venusvegen 21 Fax: 74073801
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune: www.transverdal.no
Trøndelag Verdal
Org.nr: 920513409
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.04.1978
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
21,74%
Resultat  
  
41,52%
Egenkapital  
  
-2,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.412.000 24.160.000 27.905.000 30.934.000 34.342.000
Resultat: -131.000 -224.000 191.000 69.000 193.000
Egenkapital: 3.507.000 3.606.000 3.779.000 3.646.000 3.578.000
Regnskap for Verdal Transportsentral Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.412.000 24.160.000 27.905.000 30.934.000 34.342.000
Driftskostnader -29.647.000 -24.481.000 -27.783.000 -30.919.000 -34.239.000
Driftsresultat -234.000 -322.000 123.000 15.000 103.000
Finansinntekter 115.000 110.000 80.000 78.000 114.000
Finanskostnader -11.000 -12.000 -12.000 -23.000 -24.000
Finans 104.000 98.000 68.000 55.000 90.000
Resultat før skatt -131.000 -224.000 191.000 69.000 193.000
Skattekostnad 32.000 52.000 -58.000 0 -20.000
Årsresultat -99.000 -173.000 132.000 69.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.493.000 1.552.000 1.613.000 1.697.000 1.446.000
Sum omløpsmidler 4.077.000 4.196.000 4.919.000 4.223.000 5.556.000
Sum eiendeler 5.570.000 5.748.000 6.532.000 5.920.000 7.002.000
Sum opptjent egenkapital 2.398.000 2.496.000 2.519.000 2.387.000 2.168.000
Sum egenkapital 3.507.000 3.606.000 3.779.000 3.646.000 3.578.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.064.000 2.141.000 2.741.000 2.273.000 3.424.000
Sum gjeld og egenkapital 5.572.000 5.747.000 6.532.000 5.920.000 7.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.260.000 23.848.000 27.689.000 30.818.000 34.332.000
Andre inntekter 152.000 312.000 217.000 117.000 10.000
Driftsinntekter 29.412.000 24.160.000 27.905.000 30.934.000 34.342.000
Varekostnad -26.761.000 -21.852.000 -25.313.000 -27.033.000 -31.297.000
Lønninger -1.640.000 -1.333.000 -1.218.000 -1.527.000 -1.595.000
Avskrivning -101.000 -112.000 -133.000 -176.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.145.000 -1.184.000 -1.119.000 -2.183.000 -1.224.000
Driftskostnader -29.647.000 -24.481.000 -27.783.000 -30.919.000 -34.239.000
Driftsresultat -234.000 -322.000 123.000 15.000 103.000
Finansinntekter 115.000 110.000 80.000 78.000 114.000
Finanskostnader -11.000 -12.000 -12.000 -23.000 -24.000
Finans 104.000 98.000 68.000 55.000 90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 -173.000 132.000 69.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 93.000 50.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 173.000 285.000 368.000 532.000
Sum varige driftsmidler 72.000 173.000 285.000 368.000 532.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.329.000 1.329.000 1.329.000 1.329.000 914.000
Sum anleggsmidler 1.493.000 1.552.000 1.613.000 1.697.000 1.446.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.686.000 2.271.000 3.575.000 2.429.000 4.377.000
Andre fordringer 111.000 130.000 105.000 432.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.281.000 1.795.000 1.239.000 1.363.000 999.000
Sum omløpsmidler 4.077.000 4.196.000 4.919.000 4.223.000 5.556.000
Sum eiendeler 5.570.000 5.748.000 6.532.000 5.920.000 7.002.000
Sum opptjent egenkapital 2.398.000 2.496.000 2.519.000 2.387.000 2.168.000
Sum egenkapital 3.507.000 3.606.000 3.779.000 3.646.000 3.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 0 0
Leverandørgjeld 1.774.000 1.883.000 2.384.000 2.003.000 3.104.000
Betalbar skatt 11.000 11.000 36.000 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 114.000 180.000 125.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 134.000 141.000 145.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 2.064.000 2.141.000 2.741.000 2.273.000 3.424.000
Sum gjeld og egenkapital 5.572.000 5.747.000 6.532.000 5.920.000 7.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.013.000 2.055.000 2.178.000 1.950.000 2.132.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.8 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 2 2 1.8 1.9 1.7
Soliditet 6 62.7 57.9 61.6 51.1
Resultatgrad -0.8 -1.3 0.4 0 0.3
Rentedekningsgrad -21.3 -26.8 10.3 0.7 9.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 -3.7 3.1 1.6 3.1
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. TRE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik Andre ArnstadStyreleder50
Arild FrøsethStyremedlem49
Vidar IndahlStyremedlem50
Jan Idar StangerholtStyremedlem49
Ove Morten HalvorsenStyremedlem45
Tore BremsethStyremedlem52
Jan Otto SjevelåsStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00