Vestby Regnskapskontor AS
Juridisk navn:  Vestby Regnskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64985110
Kleverveien 6 Kleverveien 6 Fax: 64985115
1540 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune: www.vestbyregnskap.no/
Akershus Vestby
Org.nr: 919935669
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 01.12.1975
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,42%
Resultat  
  
-20,46%
Egenkapital  
  
-9,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.436.000 10.091.000 9.172.000 8.889.000 8.825.000
Resultat: 723.000 909.000 1.128.000 878.000 185.000
Egenkapital: 253.000 280.000 3.844.000 2.874.000 2.380.000
Regnskap for Vestby Regnskapskontor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.436.000 10.091.000 9.172.000 8.889.000 8.825.000
Driftskostnader -9.731.000 -9.216.000 -8.627.000 -8.068.000 -8.693.000
Driftsresultat 705.000 875.000 545.000 822.000 132.000
Finansinntekter 25.000 35.000 584.000 56.000 53.000
Finanskostnader -8.000 0 -1.000 0 0
Finans 17.000 35.000 583.000 56.000 53.000
Resultat før skatt 723.000 909.000 1.128.000 878.000 185.000
Skattekostnad -169.000 -223.000 -158.000 -234.000 -52.000
Årsresultat 554.000 686.000 970.000 644.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.301.000 1.249.000 1.233.000 854.000 622.000
Sum omløpsmidler 1.673.000 2.138.000 5.043.000 4.125.000 3.678.000
Sum eiendeler 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.979.000 4.300.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 30.000 3.594.000 2.624.000 2.130.000
Sum egenkapital 253.000 280.000 3.844.000 2.874.000 2.380.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 53.000 47.000 62.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 2.681.000 3.054.000 2.385.000 2.042.000 1.893.000
Sum gjeld og egenkapital 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.978.000 4.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.426.000 10.072.000 9.156.000 8.885.000 8.825.000
Andre inntekter 10.000 19.000 16.000 4.000 0
Driftsinntekter 10.436.000 10.091.000 9.172.000 8.889.000 8.825.000
Varekostnad -231.000 -223.000 -283.000 -213.000 -191.000
Lønninger -7.114.000 -6.945.000 -6.157.000 -5.980.000 -6.629.000
Avskrivning -201.000 -183.000 -130.000 -113.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.185.000 -1.865.000 -2.057.000 -1.762.000 -1.784.000
Driftskostnader -9.731.000 -9.216.000 -8.627.000 -8.068.000 -8.693.000
Driftsresultat 705.000 875.000 545.000 822.000 132.000
Finansinntekter 25.000 35.000 584.000 56.000 53.000
Finanskostnader -8.000 0 -1.000 0 0
Finans 17.000 35.000 583.000 56.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -580.000 -700.000 0 -150.000 -50.000
Årsresultat 554.000 686.000 970.000 644.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 25.000 25.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 14.000 19.000
Driftsløsøre 1.037.000 1.069.000 1.053.000 700.000 598.000
Sum varige driftsmidler 1.037.000 1.069.000 1.053.000 713.000 617.000
Sum finansielle anleggsmidler 238.000 156.000 156.000 141.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.301.000 1.249.000 1.233.000 854.000 622.000
Varebeholdning 0 0 0 68.000 77.000
Kundefordringer 932.000 865.000 1.106.000 1.258.000 1.370.000
Andre fordringer 203.000 291.000 235.000 267.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0 551.000 551.000
Kasse, bank 539.000 981.000 3.702.000 1.979.000 1.422.000
Sum omløpsmidler 1.673.000 2.138.000 5.043.000 4.125.000 3.678.000
Sum eiendeler 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.979.000 4.300.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 30.000 3.594.000 2.624.000 2.130.000
Sum egenkapital 253.000 280.000 3.844.000 2.874.000 2.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 53.000 47.000 62.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 53.000 47.000 62.000 26.000
Leverandørgjeld 145.000 231.000 614.000 83.000 117.000
Betalbar skatt 182.000 217.000 174.000 198.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 720.000 636.000 501.000 566.000 604.000
Utbytte -580.000 -700.000 0 -150.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 1.054.000 1.271.000 1.097.000 1.046.000 1.081.000
Sum kortsiktig gjeld 2.681.000 3.054.000 2.385.000 2.042.000 1.893.000
Sum gjeld og egenkapital 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.978.000 4.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.008.000 -916.000 2.658.000 2.083.000 1.785.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 2.1 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 2.1 2.0 2.0
Soliditet 8.5 8.3 61.2 57.7 55.4
Resultatgrad 6.8 8.7 5.9 9.2 1.5
Rentedekningsgrad 88.1 5
Gjeldsgrad 10.8 11.1 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 24.5 26.9 1 17.6 4.3
Signatur
22.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Christian ArnvardStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kc Holding As70.00 
Arne Jørgen Bergmål30.0068
Kc Holding As70.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00