As Transport & Tollservice
Juridisk navn:  As Transport & Tollservice
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32896640
Postboks 2333 Strømsø Teglverksveien 17 Fax: 32896630
3003 Drammen 3413 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 919550015
Aksjekapital: 539.600 NOK
Etableringsdato: 30.04.1970
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,18%
Resultat  
  
-32%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 732.000 772.000 1.084.000 1.166.000 1.133.000
Resultat: 289.000 425.000 140.000 28.000 4.000
Egenkapital: 1.933.000 1.933.000 1.943.000 3.740.000 4.115.000
Regnskap for As Transport & Tollservice
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 732.000 772.000 1.084.000 1.166.000 1.133.000
Driftskostnader -62.000 -83.000 -161.000 -423.000 -482.000
Driftsresultat 670.000 690.000 923.000 743.000 651.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -381.000 -265.000 -783.000 -715.000 -647.000
Finans -381.000 -265.000 -783.000 -715.000 -647.000
Resultat før skatt 289.000 425.000 140.000 28.000 4.000
Skattekostnad -63.000 -100.000 -33.000 -103.000 -123.000
Årsresultat 225.000 325.000 106.000 -75.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.615.000 7.664.000 6.442.000 16.646.000 16.167.000
Sum omløpsmidler 87.000 2.957.000 1.065.000 328.000 570.000
Sum eiendeler 10.702.000 10.621.000 7.507.000 16.974.000 16.737.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.404.000 2.604.000 2.979.000
Sum egenkapital 1.933.000 1.933.000 1.943.000 3.740.000 4.115.000
Sum langsiktig gjeld 8.309.000 7.952.000 5.000.000 12.365.000 11.860.000
Sum kortsiktig gjeld 460.000 736.000 564.000 869.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 10.702.000 10.621.000 7.508.000 16.974.000 16.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 732.000 772.000 1.084.000 1.166.000 1.133.000
Driftsinntekter 732.000 772.000 1.084.000 1.166.000 1.133.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -83.000 -161.000 -423.000 -482.000
Driftskostnader -62.000 -83.000 -161.000 -423.000 -482.000
Driftsresultat 670.000 690.000 923.000 743.000 651.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -381.000 -265.000 -783.000 -715.000 -647.000
Finans -381.000 -265.000 -783.000 -715.000 -647.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 225.000 325.000 106.000 -75.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 2.037.000 2.037.000 2.037.000 3.841.000 3.841.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.037.000 2.037.000 2.037.000 3.841.000 3.841.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.578.000 5.627.000 4.405.000 12.805.000 12.323.000
Sum anleggsmidler 10.615.000 7.664.000 6.442.000 16.646.000 16.167.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 68.000 48.000
Andre fordringer 0 1.483.000 106.000 122.000 459.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 1.474.000 959.000 137.000 64.000
Sum omløpsmidler 87.000 2.957.000 1.065.000 328.000 570.000
Sum eiendeler 10.702.000 10.621.000 7.507.000 16.974.000 16.737.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.404.000 2.604.000 2.979.000
Sum egenkapital 1.933.000 1.933.000 1.943.000 3.740.000 4.115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.309.000 7.952.000 5.000.000 12.365.000 11.860.000
Leverandørgjeld 8.000 11.000 46.000 51.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 452.000 725.000 518.000 819.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 460.000 736.000 564.000 869.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 10.702.000 10.621.000 7.508.000 16.974.000 16.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -373.000 2.221.000 501.000 -541.000 -192.000
Likviditetsgrad 1 0.2 4 1.9 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 4 1.9 0.4 0.8
Soliditet 18.1 18.2 25.9 2 24.6
Resultatgrad 91.5 89.4 85.1 63.7 57.5
Rentedekningsgrad 1.8 2.6 1.2 1 1.0
Gjeldsgrad 4.5 4.5 2.9 3.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 6.3 6.5 12.3 4.4 3.9
Signatur
26.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Bernhard RønningStyreleder81
Kristin BuntzStyremedlem47
Beate Rønning-OlsenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hamborg Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00