Triconor Norge AS
Juridisk navn:  Triconor Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22382050
Ole Deviks Vei 24 Ole Deviks Vei 24 Fax: 22384515
0666 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919189096
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 24.10.1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Smb As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,39%
Resultat  
  
156,11%
Egenkapital  
  
15,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.594.000 2.685.000 2.791.000 2.978.000 2.841.000
Resultat: 124.000 -221.000 -113.000 21.000 297.000
Egenkapital: 948.000 824.000 1.045.000 1.169.000 1.154.000
Regnskap for Triconor Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.594.000 2.685.000 2.791.000 2.978.000 2.841.000
Driftskostnader -2.470.000 -2.893.000 -2.892.000 -2.954.000 -2.532.000
Driftsresultat 124.000 -208.000 -101.000 24.000 310.000
Finansinntekter 2.000 0 5.000 6.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -13.000 -17.000 -10.000 -24.000
Finans 0 -13.000 -12.000 -4.000 -14.000
Resultat før skatt 124.000 -221.000 -113.000 21.000 297.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 -6.000 -82.000
Årsresultat 124.000 -221.000 -124.000 15.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 24.000 36.000 40.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 1.280.000 1.349.000 1.463.000 1.446.000
Sum eiendeler 1.347.000 1.280.000 1.373.000 1.499.000 1.486.000
Sum opptjent egenkapital 848.000 724.000 945.000 1.069.000 1.054.000
Sum egenkapital 948.000 824.000 1.045.000 1.169.000 1.154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 399.000 456.000 328.000 331.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 1.347.000 1.280.000 1.373.000 1.500.000 1.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.594.000 2.685.000 2.791.000 2.978.000 2.841.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.594.000 2.685.000 2.791.000 2.978.000 2.841.000
Varekostnad -642.000 -889.000 -792.000 -962.000 -848.000
Lønninger -737.000 -886.000 -951.000 -826.000 -761.000
Avskrivning 0 0 -4.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.057.000 -1.167.000 -1.077.000 -1.128.000 -903.000
Driftskostnader -2.470.000 -2.893.000 -2.892.000 -2.954.000 -2.532.000
Driftsresultat 124.000 -208.000 -101.000 24.000 310.000
Finansinntekter 2.000 0 5.000 6.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -13.000 -17.000 -10.000 -24.000
Finans 0 -13.000 -12.000 -4.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 124.000 -221.000 -124.000 15.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 11.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 4.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 4.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 24.000 21.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 24.000 36.000 40.000
Varebeholdning 206.000 241.000 192.000 260.000 278.000
Kundefordringer 82.000 102.000 177.000 220.000 109.000
Andre fordringer 789.000 703.000 747.000 806.000 858.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 234.000 233.000 177.000 201.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 1.280.000 1.349.000 1.463.000 1.446.000
Sum eiendeler 1.347.000 1.280.000 1.373.000 1.499.000 1.486.000
Sum opptjent egenkapital 848.000 724.000 945.000 1.069.000 1.054.000
Sum egenkapital 948.000 824.000 1.045.000 1.169.000 1.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 129.000 190.000 84.000 121.000 119.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 33.000 93.000 49.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 214.000 233.000 152.000 161.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 456.000 328.000 331.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 1.347.000 1.280.000 1.373.000 1.500.000 1.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 948.000 824.000 1.021.000 1.132.000 1.113.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.8 4.1 4.4 4.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.3 3.5 3.6 3.6
Soliditet 70.4 64.4 76.1 77.9 77.6
Resultatgrad 4.8 -7.7 -3.6 0.8 10.9
Rentedekningsgrad 6 - -5.9 2.4 13.3
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.4 -16.3 2 21.5
Signatur
23.07.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Prokurister
23.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif VoldStyreleder62
Hilde Synøve SolbergStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leif Vold100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00